Dodano:

Zwalczanie chwastów w kukurydzy

Wycofanie atrazyny spowodowało duże zmiany jeśli chodzi o zwalczanie chwastów w kukurydzy. Z braku wycofanej substancji wielu użytkowników próbowało różnych nowych kombinacji środków. Nie wszystkie dobrze się sprawdzały.

Najbardziej kompletny zestaw to 5 l Zeagran + 100 g Titus + Trend.

Zeagran 340 SE to specjalistyczny kukurydziany herbicyd, zawierający dwie substancje aktywne o uzupełniającym się mechanizmie działania.:

  • Bromoksynil (znany już z preparatu EMBLEM 20WP) działa kontaktowo, pobierany jest przez liście,
  • terbutylazyna (substancja należąca do rodziny triazyn, ale znacznie bezpieczniejsza dla środowiska) pobierana jest przez liście i korzenie, działa w roślinie systemicznie. Wykazuje długotrwałe działanie w glebie i blokuje kiełkowanie nowych chwastów po zabiegu.

Formulacja typu mixed ester

Jest to pierwsza w Polsce gotowa mieszanka tego typu, posiadająca wiele unikalnych cech. Preparat ma unikalną, opatentowaną formulację typu MIXED ESTER, polegającą na użyciu substancji czynnej bromoksynil w dwóch różnych formach, co poprawia pobieranie tej substancji aktywnej i jej działanie na starsze chwasty o grubszej, mniej przepuszczalnej skórce. Jednocześnie bromoksynil wnikając do liści, pociąga za sobą terbutylazynę, ułatwiając jej wchłanianie. Nazywane jest to „efektem sań” dzięki temu terbutylazyna zawarta w Zeagranie wykazuje dużo lepsze działanie dolistne niż w samodzielnych formulacjach. Preparat przeznaczony jest do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych. Dzięki silnemu działaniu nalistnemu, zmniejsza problemy z niedostateczną skutecznością tradycyjnych preparatów doglebowych przy niskiej wilgotności gleby. Sucha wiosna nie ogranicza skuteczności tego herbicydu.

Wysoka selektywność

Preparat charakteryzuje wysoka selektywność wobec kukurydzy, co pozwala na jego wczesne zastosowanie. Pierwsze efekty działania występują już po kilkudziesięciu godzinach, a więc dużo szybciej niż np. w wypadku sulfonomoczników. Zwalczanie chwastów w kukurydzy w ten sposób zapobiega ich konkurencji już od początku uprawy i zapewnia największy przyrost plonu.

Zakres działania Zeagranu jest bardzo szeroki i obejmuje wszystkie istotne w uprawie kukurydzy chwasty dwuliścienne (np.: komosa, fiołek, gwiazdnica, jasnoty, maruna, psianka, przytulią, rdesty, szarłat, tasznik, tobołki). Najskuteczniej niszczy chwasty małe, ale wiele chwastów jest także znakomicie zwalczanych w fazach starszych, jak np. komosy.

Najskuteczniejsze zwalczanie chwastów w kukurydzy

Preparat najlepiej jest stosować wcześnie, w fazie 4-6 liści kukurydzy (przy 15-20 cm wysokości roślin), na chwasty w fazie 2-4 liści. Zalecana dawka wynosi 1,6-2,0 l/ha. Wyższą dawkę preparatu należy stosować na chwasty w starszych fazach rozwojowych (4-6 liści lub rozeta) oraz na glebach cięższych, gdzie występuje więcej chwastów. Ta wyższa dawka jest również polecana w celu lepszego hamowania chwastów kiełkujących po zabiegu.

Zeagran jest również bardzo dobrze tolerowany przez kukurydzę starszą, mającą 8 liści, co pozwala na interwencyjne zwalczanie zachwaszczenia wtórnego (oczywiście jeżeli w takim momencie zabiegu chwasty są jeszcze w fazie wrażliwej). Warto też zauważyć, że pełna dawka Zeagran (2-1/ ha) wykazuje całkiem niezłe działanie na chwastnicę jednostronną, która jest średniowrażliwa (czyli skuteczność zwalczania 70-85%). Na polach, gdzie nie ma dużego nasilenia chwastnicy, może być wystarczające stosowanie samego Zeagranu w pełnej dawce.

Do zalet preparatu należy też brak problemów z uprawami następczymi. Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji i w warunkach normalnego przebiegu wegetacji po kukurydzy można uprawiać wszystkie rośliny.

Efektywność i elastyczność stosowania  sprawia, że zwalczanie chwastów w kukurydzy może być oparte na Zeagranie jako podstawie programu. Dwie substancje aktywne i odmienny mechanizm ich działania znakomicie pomagają unikać powstawania i kumulacji ras chwastów odpornych na herbicydy. Dzięki szerokiemu spektrum działania, preparat również może wspomagać inne preparaty w zwalczaniu trudniejszych chwastów, jak np. rdesty czy przetaczniki.

Środek dobry we współpracy

Preparat nie działa antagonistycznie do innych produktów, co czyni z niego cennego partnera, zwłaszcza dla preparatów zwalczających chwasty prosowate i perz, (na przykład z grupy sulfonomoczników, jak nikosulfuron czy rimsulfuron). W trakcie rejestracji znajduje się mieszanka zbiornikowa z preparatem Titus 75 WG firmy DuPont (Zeagran 1,6-2,0 l/ha + Titus 30-60 g/ha) zależnie od gatunków występujących chwastów jednoliściennych – wyższa dawka dla zwalczania perzu). Mieszanka ta wykazała się bardzo dobrą skutecznością w doświadczeniach rejestracyjnych. Gotowy zestaw optymalnie dobranych ilości tych preparatów (Zeagran + Titus + adiuwant Trend) będzie dostępny jako ZEAGRAN KOMPLET. Będzie to atrakcyjne cenowo, kompletne rozwiązanie do zwalczania pełnego zakresu chwastów w kukurydzy. Cena zestawu będzie niższa niż jego składników nabywanych osobno.

Paweł Borkowski
Top Agrar