Wyniki doświadczeń

Jakość środków ochrony roślin musi być stale kontrolowana, w tym celu Nufarm Polska prowadzi doświadczenia polowe, które mają na celu między innymi badanie skuteczności środków oferowanych przez naszą firmę. W ten sposób sprawdzamy przykładowo skuteczność herbicydów w uprawach kukurydzy, pszenicy czy innych roślin. Poniżej znajdą Państwo metodologię, oraz kompletne wyniki doświadczeń polowych, które potwierdzają wysoką skuteczność środków ochrony roślin Nufarm Polska w rożnych uprawach.

Znaczenie doświadczeń polowych dla rolnictwa

Głównym celem doświadczalnictwa polowego jest znalezienie metod, które umożliwią ułatwienie produkcji roślinnej. Przeprowadzane badania pozwalają na przetestowanie odmian roślin uprawnych, środków ochrony roślin, jak i nawozów, aby dostarczyć rolnikom produkty jak najlepszej jakości. Prowadzenie doświadczeń polowych jest procesem złożonym i czasochłonnym. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami!

W jakim celu prowadzi się doświadczenia polowe?

Wyniki doświadczeń polowych dają pewność co do jakości i przede wszystkim skuteczności badanych produktów i technologii. Ze względu na różne lokalizacje są także cennym źródłem wiedzy o rozprzestrzenianiu się odpornych form agrofagów. Doświadczenia polowe mogą dotyczyć np. badania nowych środków ochrony roślin oraz nawozów zgodnie z obowiązującymi najwyższymi standardami.

Przed wprowadzeniem na rynek nowych środków ochrony roślin oraz nawozów, należy poddać je niezależnym od siebie doświadczeniom polowym w różnych warunkach środowiskowych. Jest to niezbędny do spełnienia warunek w procesie uzyskania zezwoleń na stosowanie środków ochrony roślin.

Dlaczego warto prowadzić doświadczenia polowe?

Wyniki doświadczeń polowych dają pewność, że nowe środki ochrony roślin i nawozy można wprowadzić do ogólnego stosowania. Dodatkowo, doświadczenia polowe dają możliwość porównania działania substancji chemicznych stosowanych w rolnictwie na dużą skalę. To jedyny pewny sposób na testowanie skutecznych i bezpiecznych dla roślin uprawnych mieszanin środków ochrony roślin.

Jak przygotowujemy nasze doświadczenia polowe?

Pierwszym etapem przygotowania naszych doświadczeń polowych jest wybranie lokalizacji. Zwracamy przy tym uwagę na to, by były one zróżnicowane pod względem nasilenia zachwaszczenia i warunków glebowych. To pozwala na przetestowanie skuteczności preparatów pod kątem każdego stanowiska. Dzięki temu wiemy, jakie dawki zalecać rolnikom tak, aby dokładnie chronić ich pola przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa dla środowiska i ograniczeniu kosztów zabiegu.

Następnym ważnym krokiem jest staranne przygotowanie poletek doświadczalnych. Każde z nich musi mieć określone rozmiary – tak, aby otrzymane wyniki doświadczeń polowych można było porównać za pomocą analizy statystycznej. Dzięki temu mamy możliwość na obiektywną ocenę działania preparatów.

Ostatnim etapem jest wspomniana analiza wyników doświadczeń polowych. Pozwala ona na ocenę badań przeprowadzanych na poletkach i porównanie ze sobą poszczególnych kombinacji.

Przykłady wykorzystania doświadczeń polowych w praktyce

W sezonie 2015/2016 przeprowadzone zostało doświadczenie na pszenicy ozimej, którego celem była ocena wpływu różnych dawek preparatu z grupy regulatorów wzrostu oraz dodatku adiuwantu na lepsze rozkrzewienie i końcowy plon. Wyniki badania dowiodły znaczną różnicę w plonie pomiędzy zabiegami dokrzewiającymi, a kontrolą. Celem doświadczenia było określenie potrzebnej dawki do efektywnego dokrzewienia łanu zboża. Na podstawie analizy wyników doświadczeń polowych stwierdzono, iż stosowanie regulatorów wzrostu w uprawie zbóż skutkuje wzrostem i polepszeniem jakości plonu oraz poprawą stanu zbóż ozimych.

Na podstawie kolejnych wyników doświadczeń polowych, tym razem dotyczących zwalczania chwastów w uprawach polowych możliwe było testowanie produktu, który stał się właściwym sposobem na walkę z uciążliwymi chwastami. Wyróżniała go jedna z najlepszych skuteczności spośród preparatów z grupy graminicydów. Potwierdziły to badania własne przeprowadzone w 2016 roku, w których był on porównywany do preparatów „generycznych”.

Celem prowadzenia doświadczeń polowych jest badanie skuteczności m.in. wielu różnych środków ochrony, mające na celu zapewnienie optymalnych dawek i dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb poszczególnych roślin uprawnych. Doświadczenia polowe są zdecydowanie najlepszym sposobem na osiągnięcie w przyszłości zadowalających plonów w naturalnym środowisku upraw.