Dodano:

WUXAL – niemieckie zawiesiny specjalistą w nawożeniu mikroelementowym!!!

Gwarancja wysokiej jakości oraz skuteczność niemieckich nawozów, sprawia że firma F&N Agro Polska Sp. z.o.o. poprzez dystrybucję produktów serii Wuxal ma na względzie na pierwszym miejscu zadowolenie klientów z efektów ich działania, którego najważniejszy wyznacznik stanowi wzrost wydajności zbieranych plonów. Wyjątkowe znaczenie oraz uznaniem rolników przez ostatnie sezony zyskały nawozy Wuxal o formulacji zawiesinowej. Stanowią one unikatowy produkt w skali kraju charakteryzujący się bardzo dużą koncentracją składników odżywczych zawartych w minimalnej objętości produktu.

Z pośród wszystkich dostępnych zawiesin niesłabnącym uznaniem cieszą się trzy produkty:

 • Wuxal® Ascofol
  Skład: wyciąg z morskich  brunatnic Ascophyllum nodosum, mikroelementy, hormony wzrostu, aminokwasy, witaminy. Nawóz specjalistyczny zawierający wyciąg z alg morskich bogaty w mikroelementy i naturalne hormony wzrostu.
 • Wuxal® Mikro
  Skład NPK: 7,8–0–15,7 + 4,7 Mg + 8,7 S + mikroelementy. Wysoko skoncentrowany, zawiesinowy nawóz mikroelementowy do uniwersalnego stosowania w uprawach polowych, sadowniczych i warzywniczych.
 • Wuxal® Boron
  Skład: 9,5 B + NPK: 11,0–13,7–0 + mikroelementy. Nowy, mocno skoncentrowany  nawóz zawiesinowy z dużą zawartością boru, wzbogacony w makro- i mikroelementy, do szybkiego i bezpiecznego uzupełnienia niedoborów  boru i innych mikroelementów w uprawach polowych rzepaku i buraka cukrowego, sadowniczych i warzywniczych.

Wysoka skuteczność powyższych produktów została potwierdzona zarówno w ścisłych doświadczeniach naukowych tab. 1 oraz co najważniejsze dla firmy F&N Agro Polska Sp. z.o.o. w ogromnej ilości gospodarstw pokazowych zlokalizowanych na terenie całego kraju. Doświadczenia obejmują wszystkie lata istnienia produktu na rynku, łącznie z ostatnim rokiem wegetacyjnym. W przypadku Wuxal® Ascofol wysoka jakość działania w wykonanych badaniach pod kierunkiem dr Romana Warzechy po raz kolejny została potwierdzona przez IHAR Radzików.

Tab. 1. Wyniki doświadczenia z nawozami donasiennymi i dolistnymi firmy F&N Agro – odmiana GASPARO  Radzików 2012

Nawóz
dona-
sienny
Nawóz
dolistny
Pow-
tórze-
nie
Wysokość
rośl./
kolby
Plon z
poletka
50 m2
Sucha
masa

(%)
Plon
(t/ha)

15%
wilg.
Różnica
t/ha
Kontrola * brak 1 306/
1110
80,5 67,0 14,8
2 80,7 67,0 14,9
3 77,5 67,6 14,0
śr. 79,6 67,2 14,6 0
Wuxal
Terios Zn
500ml/
100 kg
nasion
brak 1 319/
114
83,7 66,3 15,2
2 85,6 66,3 15,0
3 86,5 66,8 14,9
śr. 85,3 66,5 15,0 +0,4
Wuxal
Terios Zn
500ml/
100 kg
nasion
Wuxal
Top P
5 l/ha
1 320/
115
86,3 66,5 15,2
2 89,0 66,8 15,7
3 87,8 66,9 15,7
śr. 87,7 66,7 15,5 +0,9
Wuxal
Terios Zn
500ml/
100 kg
nasion
Wuxal
Aminoplus
3 l/ha
1 325/
121
89,1 66,9 15,5
2 86,5 67,1 14,8
3 88,4 67,1 15,3
śr. 88,0 67,0 15,2 +0,6
Wuxal
Terios Zn
500ml/
100 kg
nasion
Wuxal
Ascofol
3 l/ha
1 322/
116
88,4 66,5 15,1
2 90,5 66,3 15,9
3 90,8 66,4 16,0
śr. 89,9 66,4 15,7 +1,1

W powyższej tabeli można zauważyć istotnie skuteczny wpływ na efekt plonotwórczy nawozów Wuxal® Ascofol . Wykazano, że zastosowanie tylko Wuxal® Ascofol w dawce 3 l/ha powoduje średnio wzrost plonu o 1,1 t/ha w stosunku do kombinacji kontrolnej.

Specjalnie opracowana, nowoczesna technologia produkcji zawiesinowych nawozów Wuxal® pozwoliła wytworzyć produkty dające użytkownikom wiele korzyści co przejawia się w wzrostach osiąganych plonów. Dodatkowymi cechami nawozów Wuxal świadczącymi o ich wysokiej jakości, a co ma niezwykle istotne znaczenie w przypadku nawozów dolistnych są:

 • stabilność mikroelementów przed i po rozpuszczeniu w wodzie sprawiająca, że są łatwo pobierane oraz przemieszczane w roślinie,
 • mikroelementy dzięki odpowiedniej formulacji zawsze są przyswajalne przez rośliny, niezależnie od jakości użytej wody,
 • łatwość oraz doskonała mieszalność ze środkami ochrony roślin.

Rys. 1. Wuxal Ascofol oraz Wuxal Mikro w opakowaniach 10 litrowych.

wuxal-3

Uwaga: Jednocześnie firma F&N Agro Polska Sp. z.o.o, pragnie zapewnić wszystkich rolników oraz producentów rolnych, którzy stosują nawozy Wuxal lub tych, którzy będą w przyszłości chcieli uzyskać wzrosty swoich plonów, że wobec pojawiających się fałszywych informacji o wycofaniu produktów z rynku polskiego lub też podawanych informacji o braku jego dostępności, iż nawozy Wuxal – produkcji niemieckiej są oraz będą w ciągłej sprzedaży na terenie Polski. Jednocześnie firma F&N Agro Polska Sp. z.o.o informuje, że produkty o zbliżonym składzie procentowym nie stanowią nawozów dolistnych opatrzonych gwarancją jakości serii Wuxal.

WUXAL – uznana marka nawozów, sprawdzone efekty działania!!!