Dodano:

WUXAL GRANO – najnowsze rozwiązanie do poprawy jakości plonu pszenicy

Nawożenie dolistne zbóż stanowi formę dokarmiana, umożliwiającą uzupełnienie deficytowych, a zarazem niezbędnych składników. Praktyka nawożenia dolistnego obejmuje dostarczenie roślinom zarówno makro- jak i mikroskładników, w przypadku wystąpienia ich niedoborów oraz utrudnionego pobierania. Ma to bezpośrednie znaczenie we wzroście wydajności plonowania oraz wartości technologicznej uzyskanych plonów. Dlatego też uzyskanie odpowiedniej jakości plonu stanowi obecnie bardzo ważne zagadnienie dla producentów. Potwierdzeniem problemu, uzyskania wysokich parametrów ziarna jest ostatni sezon, gdzie wielu producentów miało zadawalające plony ilościowe, jednakże mieli bardzo duże problemy z ich odpowiednią jakością.


Od początku 2011 roku firma F&N Agro Polska Sp. z o.o. stała się wyłącznym importerem profesjonalnych nawozów Wuxal (niemieckiej firmy agrochemicznej Aglukon GmbH) na rynek Polski. Preparaty Wuxal, tworzą pełną paletę nawozów płynnych oraz zawiesinowych. Na szczególną uwagę zasługują wspomniane wcześniej zawiesiny. Jakość, skuteczność działania oraz odpowiednia formulacja sprawiają, że stanowią one unikatowy produkt, który zyskał bardzo duże uznanie w oczach rolników. Skoncentrowanie składników odżywczych, zawartych w minimalnej objętości produktu, gwarantuje uzyskanie pożądanego efektu działania przy minimalizacji kosztów transportu oraz magazynowania produktów.

Jednym z najnowszych rozwiązań firmy Aglukon GmbH jest opracowanie produktu Wuxal Grano. Jest on dostępny od ubiegłego sezonu również na rynku polskim. Produkt dedykowany jest do zbóż, a jego działanie wiąże się z wpływem na poprawę parametrów jakościowych ziarna, stanowiąc jednocześnie doskonale uzupełnienie palety produktów Wuxal. Poprawę parametrów pszenicy dzięki zastosowaniu Wuxal Grano potwierdzono w badaniach naukowych.

W poniższym zestawieniu przedstawiono skład Wuxal Grano.

Zestawienie składu Wuxal Grano (g/l) oraz w [%] wagowym

Składniki g/l % wagowy
Azot całkowity 219,0 15,0
Forma amonowa N-NH4 121,2 8,3
Forma Amidowa N-NH2 97,8 6,7
MgO 29,0 2,0
SO3 365,0 25,0
Cu 4,3 0,3
Mn 4,3 0,3
Zn 14,6 1,0

Gęstość 1.46 g/cm3; wartość pH 6.5

Wuxal Grano – jest wysoko skoncentrowanym nawozem dolistnym z odpowiednio dobranymi proporcjami składników odżywczych, spełniającym specyficzne wymagania zbóż. Wuxal Grano charakteryzuje się dużą zawartością azotu, siarki, magnezu, miedzi, manganu oraz cynku. Mikroelementy są w pełni schelatowane kwasem EDTA dla lepszego przyswajania przez wszystkie części roślin oraz możliwości łącznego stosowania z pestycydami. Odpowiednia kompozycja składników odżywczych, dodatkowo poprzez efekt synergii, wpływa na poprawę jakości plonu.

Wuxal Grano:

  1. Poprawia szybkość fotosyntezy, szczególnie w warunkach stresu, czemu towarzyszy wyższa zawartość chlorofilu (zieleń liści). Proces ten może prowadzić do opóźnienia starzenia się liścia flagowego. Fizjologiczna aktywność liścia flagowego, szczególnie przy stymulacji azotem, siarką, magnezem oraz mikroelementami mocno wpływa na zawartość białka w ziarnach oraz na plon ziarna.
  2. Wuxal Grano ma znakomite właściwości nawilżające i pokrywające, co pozwala efektywnie wykorzystać właściwości nawozu.
  3. Wuxal Grano charakteryzuje się bardzo dobrą mieszalnością z większością pestycydów oraz posiada dobre właściwości buforowe.

Wuxal Grano należy stosować w fazie liścia flagowego w dawce od 2–4 l/ha, (maksymalną dawką nawozu jest 4 l/ha w fazie liścia flagowego). Wuxal Grano może być też stosowany w dawce 2 l/ha krótko przed faza kłoszenia.

Potwierdzeniem wpływu Wuxal Grano na wzrost parametrów jakościowych ziarna są liczne badania naukowe. Poniższe tabele zawierają zestawienie uzyskanych wyników wykonanych badań na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w 2012 roku. Badania zostały przeprowadzone pod kierunkiem pani prof. dr hab. Ewy Solarskiej oraz mgr Marzeny Olczedajewskiej.

Tabela 1. Zawartość białka w pszenicy jarej odmiany ‘Brawura’

Obiekt Dawka nawozu (l/ha) Termin aplikacji Zawartość białka (%)
(%) Różnica w stosunku do kontroli
(%)
Kontrola 15,73 100
Wuxal Grano 4,0 l/ha BBCH 37-39 16,25 103
Wuxal Grano 2,0 + 2,0 l/ha BBCH 37-39
BBCH 55-59
16,40 104
Wuxal Grano 4,0 l/ha BBCH 55-59 16,10 102
Mocznik 5% BBCH 73-75 15,90 101
NIR/LSD0,05 0,23268

Tabela 2. Zawartość glutenu mokrego w pszenicy jarej odmiany ‘Brawura’

Obiekt Dawka nawozu/
100 kg ziarna
Termin aplikacji Zawartość glutenu mokrego
(%) Różnica w stosunku do kontroli (%)
Kontrola 30,33 100
Wuxal Grano 4,0 l/ha BBCH 37-39 31,03 102
Wuxal Grano 2,0 + 2,0 l/ha BBCH 37-39
BBCH 55-59
31,15 103
Wuxal Grano 4,0 l/ha BBCH 55-59 30,80 102
Mocznik 5% BBCH 73-75 30,63 101
NIR/LSD0,05 0,49416

Tabela 3. Elementy jakości plonu pszenicy jarej odmiany ‘Brawura’

Obiekt Dawka nawozu Termin aplikacji Gęstość ziarna w stanie zsypnym (kg/hl) Liczba opadania (s) Wskaźnik sedy-
mentacji (cm3)
Zawartość popiołu (%)
Kontrola 77,50 160 64,40 1,64
Wuxal Grano 4,0 l/ha BBCH 37-39 78,28 167 66,60 1,70
Wuxal Grano 2,0 + 2,0 l/ha BBCH 37-39
BBCH 55-59
78,55 169 65,58 1,71
Wuxal Grano 4,0 l/ha BBCH 55-59 78,20 165 67,60 1,72
Mocznik 5% BBCH 73-75 77,78 163 68,23 1,73
NIR/LSD0,05 0,33589 3,58249 0,80083 0,048760

Najważniejsze WNIOSKI:

  1. Zawartość białka w ziarnach pszenicy jarej odmiany ‘Brawura’ z obiektów, na których zastosowano nawóz dolistny Wuxal Grano była istotnie większa niż w obiekcie kontrolnym.
  1. Największą zawartość glutenu mokrego stwierdzono w ziarnie pszenicy jarej z obiektów, na których rośliny dokarmiano nawozem Wuxal Grano dwukrotnie w dawkach 2,0 l/ha w terminach BBCH 37-39 i BBCH 55-59.
  1. Pozostałe elementy jakości plonu, jak: gęstość ziarna w stanie zsypnym, liczba opadania, wskaźnik sedymentacji Zeleny´ego i zawartość popiołu, oznaczone w ziarnie pszenicy jarej odmiany ‘Brawura’ z obiektów, na których rośliny dokarmiano nawozem Wuxal Grano różniły się istotnie od tych parametrów oznaczonych w obiekcie kontrolnym.
Fot. Wuxal Grano w opakowaniu 10 litrowym.

Fot. Wuxal Grano w opakowaniu 10 litrowym.

Jednocześnie firma F&N Agro Polska Sp. z o.o., pragnie zapewnić wszystkich rolników oraz producentów rolnych, którzy stosują nawozy Wuxal lub tych, którzy będą w przyszłości chcieli uzyskać wzrosty swoich plonów, że wobec pojawiających się fałszywych informacji o wycofaniu produktów z rynku polskiego lub też podawanych informacji o braku jego dostępności, iż nawozy Wuxal – produkcji niemieckiej są oraz będą w ciągłej sprzedaży na terenie Polski. Jednocześnie firma F&N Agro Polska Sp. z o.o. informuje, że produkty o zbliżonym składzie procentowym nie stanowią nawozów dolistnych opatrzonych gwarancją jakości serii Wuxal.