Dodano:

Wiosenne nawożenie rzepaku 2016

Firma Nufarm Polska Sp. z.o.o., od obecnego sezonu oprócz środków ochrony roślin będzie również posiadać w swojej palecie produktów nawozy dolistnie produkcji niemieckiej serii Wuxal.


W uprawie rzepaku w okresie wiosennego nawożenia ze względu najważniejszy cel tego zabiegu który obejmuje: likwidację niedoborów, lepszego zaopatrzenia w mikroskładniki, rozwoju bocznych rozgałęzień a tym samym lepszego wiązania łuszczyn w szczególności rekomendowane są cztery produkty wymienione w poniższej tabeli.

Składy nawozów wyrażone w % objętościowych, mikroelementy schelatowane EDTA * – zawierają wszystkie wymienione mikroelementy

Nawóz pH N P2O5 K20 B S Cu Fe Mn Mo Zn
Wuxal Boron 6,8 11,00 13,70 9,59 +* + + + +
Wuxal Sulphur 6,7 15,00 0,01 52,5 + + + + +
Wuxal Top N 6,8 14,10 4,70 7,10 0,012 + + + + +
Wuxal Ascofol 4,0 2,36 2,36 2,36 aminokwasy 14,8% oraz węgiel organiczny 13,7%

Faza: formowanie łodygi BBCH 40-48: Wuxal Boron 2 l/ha + Wuxal Sulphur 5 l/ha

Faza: wybijanie w pęd BBCH 32, formowanie łodyg BBCH 40-48: Wuxal Top N 5 l/ha + Wuxal Ascofol 1 l/ha

Wuxal Boron, jest silenie skoncentrowanym nawozem zawiesinowym zawierającym bor, fosfor, azot oraz zbilansowane ilości mikro składników. Wuxal Sulphur jest nawozem siarkowym z mikroelementami który doskonale miesza się z Wuxalem Boron. Rekomendowana mieszanina zbiornikowa tych dwóch nawozów jest bardzo dobrym rozwiązaniem w nawożeniu rzepaku na wiosnę ze względu na dostarczenie roślinom wszystkich makro- i mikroskładników niezbędnych na początku wegetacji. Alternatywne rozwiązanie może stanowić Wuxal Top N w połączeniu z Wuxal Ascofol w szczególności na plantacjach rzepaku na których są widoczne negatywne skutki przezimowania w postaci uszkodzeń mrozowych.

Kopienica woj śląskie. Rzepaki w dobrej kondycji przetrwały zimę.

Kopienica woj śląskie. Rzepaki w dobrej kondycji przetrwały zimę.

Kopienica woj śląskie. Miejscami rzepaki uległy uszkodzeniu, jednak pojawiły się odrosty młodych liści.

Kopienica woj śląskie. Miejscami rzepaki uległy uszkodzeniu, jednak pojawiły się odrosty młodych liści.

Antocyjanowe przebarwienia rzepaku świadczą o problemie pobierania składników - uszkodzony korzeń przez larwy śmietki kapuścianej.

Antocyjanowe przebarwienia rzepaku świadczą o problemie pobierania składników – uszkodzony korzeń przez larwy śmietki kapuścianej.

Korzeń palowy uszkodzony przez jesienne żerowanie larw śmietki kapuścianej.

Korzeń palowy uszkodzony przez jesienne żerowanie larw śmietki kapuścianej.

Plantacja rzepaku woj śląskie - Mniejsza obsada roślin wynika z problemów z siewami w czasie suszy oraz utrudnionych wschodów. Mimo to plantacja rokuje nadzieje na dobry plon.

Plantacja rzepaku woj śląskie – mniejsza obsada roślin wynika z problemów z siewami w czasie suszy oraz utrudnionych wschodów. Mimo to plantacja rokuje nadzieje na dobry plon.