Dodano:

Spodnam DC zwiększy plony rzepaku!

Ważną przyczyną zbierania niskich plonów rzepaku w Polsce jest osypywanie się ziarna z przedwcześnie pękających łuszczyn. Wynika to między innymi z rozłożonego w czasie dojrzewania tej rośliny. Ponieważ kwitnienie trwa blisko trzy tygodnie, zróżnicowanie dojrzewania może być bardzo duże.


Łuszczyny mogą różnić się stopniem dojrzałości w różnych częściach pola, pomiędzy dwiema sąsiadującymi roślinami, a nawet na jednej roślinie. Gdy na wcześniej dojrzałych łuszczynach rozpoczyna się naturalny proces wysypywania nasion, inne są jeszcze zielone. Do tego dochodzi wpływ zróżnicowania glebowego i warunków wodnych na dużych areałach. Im większa plantacja, tym więcej obaw (i nerwów) związanych z zebraniem plonu na czas.

Do tradycyjnych prób walki z osypywaniem należą pokosowanie lub desykacja, które jednak nie zawsze dają dobre efekty. O skali problemu świadczy wielkość strat, oceniana przeciętnie na 5 proc., ale dochodzi nawet do 15 proc. plonu. Mogą one znacznie wzrosnąć w razie deszczowej lub wietrznej pogody. Dodatkowo samosiewy rzepaku z osypanego ziarna przez wiele następnych lat będą zachwaszczać kolejne uprawy. Przy obecnych cenach ziarna i dużym na nie zapotrzebowaniu warto uniknąć tych strat, tym bardziej że dotyczą one już wyprodukowanego ziarna. Sprawdzoną metodą zapobiegania stratom i zwiększenia zysku z trudnej uprawy rzepaku jest wykonanie zabiegu przeciwko osypywaniu preparatem SPODNAM. Jest to preparat z wieloletnią tradycję stosowania w Polsce. Został również dokładnie przebadany w różnych instytutach naukowych, gdzie potwierdzono jego wysoką efektywność. W roku obecnym firma F&N Agro wprowadza nową, ulepszoną wersję preparatu, pod nazwą SPODNAM DC. Preparat spełnia wysokie wymagania unijne dotyczące produktów stosowanych w rolnictwie.

Sytuacja na plantacji Reakcja rolnika Korzyści
Rzepak czysty, niezachwaszczony SPODNAM DC
– 1,2 l/ha
1. Ochrona poniesionych na plantacji nakładów
2. Wyższy plon dzięki ograniczeniu osypywania
3. Maksymalny wzrost wielkości i jakości plonu dzięki naturalnemu dojrzewaniu
Rzepak zachwaszczony
lub „odmładzający się”
SPODNAM DC – 0,6 l/ha
+ Klinik 360 SL – 3 l/ha
1. Zniszczenie chwastów i ułatwienie zbioru
2. Przyspieszenie i wyrównanie dojrzewania
3. Wyższy plon dzięki ograniczeniu osypywania
4. Zabezpieczenie glifosatu przed zmyciem

SPODNAM DC oparty jest na naturalnych gumach roślinnych. Jego roztwór naniesiony na łuszczyny wytwarza wodoodporną, niezmywalną przez deszcz błonkę. Ogranicza ona wnikanie wody do wnętrza łuszczyn. Dzięki temu wysychające łuszczyny nie pobierają ponownie wody z deszczu i rosy. Nie występuje ponowne pęcznienie osłabiające wiązanie pomiędzy połówkami łuszczyn, co znacząco redukuje ich pękanie. Jednocześnie nie utrudnia wydostawania się parującej wody z wnętrza łuszczyny i nie przerywa dojrzewania rośliny. Łuszczyny pozostają żywe.

Działanie SPODNAM DC jest więc odmienne od desykantów powodujących jednoczesne zabicie roślin i przerywających dalszy rozwój. Działanie SPODNAM DC nie ogranicza się jedynie do wytworzenia tej ochronnej warstewki gdyż zawiera on również substancje stymulujące roślinę, jak np. różne aminokwasy i witaminy. Łuszczyna rzepaku, podobnie jak liść flagowy pszenicy ma decydującą rolę plonotwórczą. W końcowym okresie dojrzewania rzepaku przybywa na hektarze kilkadziesiąt kg ziarna dziennie. Słabnąca aktywność roślin kończy ten proces. Każde przedłużenie naturalnego dojrzewania rzepaku na polu zwiększa jego plon. Dodatkowe stymulatory działające bezpośrednio na łuszczyny w tym ważnym momencie skutkują lepszym wypełnieniem ziarnem. Stosowanie SPODNAMU DC zapewnia nie tylko mechaniczne ograniczenie osypywania lecz umożliwia wykorzystanie pełnego potencjału plonotwórczego roślin, i uzyskanie wysokiej jakości ziarna, o niskiej zawartości szkodliwych glukozynolatów. Dlatego w nowoczesnej agrotechnice rzepaku zabieg SPODNAM DC jest niezbędny. Zapewnia dodatkowy zysk z uprawy. Ważny jest odpowiedni dobór momentu zabiegu. Przy rzepaku zbieranym z pnia ma to miejsce najpóźniej 2-3 tygodnie przed planowanym zbiorem, kiedy łuszczyny zaczynają tracić zielony kolor.

Z naszych obserwacji wynika, że z uwagi na bardzo nierównomierne dojrzewanie, użytkownikom trudno jest uchwycić moment żółknięcia dla całej plantacji. Należy się wówczas kierować najwcześniej rozwijającymi na polu roślinami. Pierwsze żółknące łuszczyny są sygnałem do zabiegu przeciw osypywaniu. Elastyczna błonka SPODNAM DC może jeszcze dużo rozciągać się ze wzrostem łuszczyny, dlatego też wczesny zabieg jest w pełni efektywny, nawet w przypadku niewyrośniętych łuszczyn. Efekt ochronny SPODNAMU DC jest wyjątkowo długi, ale w przypadku zabiegu spóźnionego, nie „sklei” już pękającej łuszczyny. Na dużych plantacjach, liczących często po kilkaset hektarów, problemy nierównomierności dojrzewania kumulują się z uwagi na zmienność glebową. Zabezpieczenie rzepaku SPODNAM DCznakomicie ułatwia rozłożenie żniw w czasie i zmniejsza ryzyko strat. Można nawet nieco opóźniæ zbiór zabezpieczonej plantacji, co w korzystnych warunkach pogodowych umożliwia dosuszenie rzepaku na pniu. Wielu plantatorów ma obawy przed wjazdem w łan. Możliwe jest wykonanie lub nabycie odpowiednich osłon metalowych i rozgarniaczy łanów (przydatnych również do desykacji) – jednak najłatwiejszym rozwiązaniem jest użycie do tego celu podwiązanej plandeki. Wjazd w pole jest ułatwiony, gdy rośliny były skracane za pomocą regulatorów wzrostu (CCC) lub niektórych fungicydów. Często też w rzepaku pozostawione są ścieżki przejazdowe. Straty powodowane przez koła są niewielkie, zwłaszcza że zabieg najczęściej wykonujemy, gdy rośliny są jeszcze elastyczne i dopiero zaczynają żółknąć. Korzyści z zabiegu zabezpieczania łuszczyn na pewno są dużo większe. Gdy niezbędna staje się desykacja rzepaku, zwłaszcza w przypadku wtórnego zachwaszczenia lub ponownego kwitnienia na nowych odrostach, SPODNAM DC nadal będzie przydatny. Trzeba bowiem pamiętać, że łuszczyny po zwykłej desykacji szybko tracą odporność na pękanie. Częste obecnie zawirowania pogody mogą doprowadzić do dużych strat w przypadku nieoczekiwanych wiatrów lub deszczów. Wzmocnienie łuszczyn wodoodporną warstewką pozwoli uniknąć strat. Doświadczenia wykonane w IUNG w Baborówku wykazały, że kombinacja glifosatu z dodatkiem 1/2 dawki SPODNAMU DC zapewniała najlepszy zysk z hektara w porównaniu do innych sposobów desykacji, gdzie desykanty stosowano samodzielnie (Top Agrar 6/99). Bardzo korzystnym efektem jest przy okazji zabezpieczenie glifosatu przed zmyciem. Jak wiadomo, glifosat potrzebuje 6 godzinna całkowite wniknięcie do roślin. Deszcz padający w tym okresie może bardzo zmniejszyć efektywność desykacji i zwalczania chwastów. Według danych producenta wodoodporna błonka powstająca w ciągu 30 minut po zabiegu zabezpiecza glifosat przed opadem do czasu wchłonięcia.

Paweł Borkowski
Chłopska Droga – Gazeta Rolnicza nr 23
/2007