Dodano:

Regulacja łanu rzepaku – doświadczenia Kopienica

Zdjęcia roślin z plantacji rzepaku ozimego u rolnika indywidualnego.

Po lewej roślina rzepaku skrócona za pomocą zabiegu wykonanego fungicydem — Mystic 250 EC oraz regulatorem wzrostu — Stabilan 750 SL, po prawej — kontrola.

Po lewej roślina rzepaku skrócona za pomocą zabiegu wykonanego fungicydem — Mystic 250 EC oraz regulatorem wzrostu — Stabilan 750 SL, po prawej — kontrola.

Po lewej roślina rzepaku skrócona za pomocą zabiegu wykonanego fungicydem — Mystic 250 EC oraz regulatorem wzrostu — Stabilan 750 SL, po prawej — kontrola.

Doświadczenie przeprowadzono w celu sprawdzenia działania skracającego Stabilanu 750 SL solo oraz łącznego zabiegu Mystic 250 EC + Stabilanu 750 SL na rośliny rzepaku jesienią.

Siew wykonano 21.09.2011. Odmiana  Visby. Wysiew nawozu przed siewem — Polifoska 6-20-30 — 350 kg/ha. Zabiegi wykonane w fazie 7-liścia rzepaku. Pomiary zostały wykonane 22.11.2011. Z każdego poletka zostało pobrane po 25 roślin.  Ocena wykonana z 2 powtórzeń doświadczenia.

Części podziemne rośliny zostały odcięte, umyte z ziemi, wysuszone i zważone. Średnica szyjki korzenia mierzona była na wysokości 1 cm od góry korzenia. Wysokość osadzenia stożka wzrostu mierzona była jednakowo od początku części nadziemnej do stożka wzrostu.

Doświadczenie założone w 2 powtórzeniach.

Lp. Preparat Dawka
na 1 ha
Wysokość osadzenia
stożka
wzrostu w cm.
Średnica szyjki
korzenia
w mm.
 Masa
korzenia
w g.
1 Mystic 250 EC 0,7 l 3,01 8,23 7,72
2 Stabilan 750 SL 2,0 l 2,86 7,41 6,66
3 Tilmor 240 EC 0,75 l 3,09 7,81 7,09
4 kontrola   3,64 6,89 5,19

 

Łączne działanie Stabilanu 750 SL (ccc) z fungicydem Mystic 250 EC (tebukonazol). Porównanie sąsiednich poletek.

Lp. Preparat Dawka
na 1 ha
Wysokość osadzenia
stożka
wzrostu w cm.
Średnica szyjki
korzenia
w mm.

 Średnia masa
korzenia
w g.

1 Mystic 250 EC
+ Stabilan 750 SL
>0,7 l
+ 1,0 l
2,63

8,83

8,08
2 kontrola   3,46 7,59 6,04

 

Wielkość korzeni z sąsiednich poletek (nr. 11 — kontrola, nr. 12 — Mystic 250 EC 0,7 l + Stabilan 750 SL 1 l/ha).

Wielkość korzeni z sąsiednich poletek (nr. 11 — kontrola, nr. 12 — Mystic 250 EC 0,7 l + Stabilan 750 SL 1 l/ha).

Doświadczenia  te potwierdziły powszechną opinię oraz praktykę o korzystnym wpływie tebukonazolu (zastosowano preparat Mystic 250 EC)  na  masę korzeni i średnicę szyjki korzeniowej rzepaku. Regulator wzrostu — Stabilanu 750 SL w zabiegu solo również zwiększał masę korzeni i średnicę szyjki korzeniowej, choć działanie to jest znacznie słabsze. Jednakże ważnym elementem regulującym łan rzepaku jesienią jest skrócenie części nadziemnej rośliny aby stożek wzrostu wchodząc w okres zimy znajdował się możliwie najniżej ziemi. Co ciekawe w tym wypadku zastosowany Stabilanu 750 SL solo w dawce 2 l/ha wypadł najlepiej z badanych kombinacji pojedynczych preparatów. Najlepsze wyniki uzyskano jednak przy łącznym zastosowaniu obu preparatów (Mystic 250 EC 0,7 l/ha + Stabilanu 750 SL 1,0 l/ha) posiadających właściwości regulujące o różnym sposobie działania.