Program ochrony ziemniaka

Ochrona ziemniaka i stosowanie usystematyzowanego programu ochrony jest kwestią dużej wagi. Dzieje się tak dlatego, że jego uprawa jest jedną z najbardziej popularnych upraw rolniczych w kraju. Według Głównego Urzędu Statystycznego uprawia go ponad połowa gospodarstw rolnych. Sposoby uprawiania ziemniaka zmieniają się – powierzchnia jego upraw do niedawna wynosiła 300 tyś. ha, jednak od pewnego czasu liczba ta maleje.

Oznacza to dwie rzeczy. Z jednej strony oznacza to, że na rynku utrzymują się duże profesjonalne uprawy. Z drugiej strony – że rolnicy preferują uprawę intensywną, która przynosi większe efekty z ograniczonego areału. Poprawa wydajności następuje dzięki zastosowaniu programu ochrony ziemniaka, które zabezpieczają go przed działaniem wielu szkodników i chorób, na które jest narażony. Niezależnie czy uprawa ziemniaka ukierunkowana jest na produkcję surowca skrobiowego, na potrzeby gorzelnictwa czy przemysłu spożywczego, w celu ochrony uprawy przed powszechnymi zagrożeniami, należy stosować środki ochrony roślin różnych grup – głównie insektycydów i fungicydów.

Środki do ochrony ziemniaka Nufarm

Program ochrony ziemniaka jest kompleksowym rozwiązaniem, które oparto na szczegółowej analizie zagrożeń upraw w różnych okresach. Środki do ochrony ziemniaka Nufarm to głównie fungicydy kontaktowe Nando 500 SC, Cuproxat 345 SC, fungicyd o działaniu wgłębnym do stosowania zapobiegawczego – Tazer 250 SC, oraz insektycyd umożliwiający zwalczanie stonki w ziemniakach – Nuprid 200 SC. Warto zapoznać się z treścią programu ochrony ziemniaka, gdyż przedstawia on w prosty i intuicyjny sposób, w jakich okresach występują zagrożenia danego typu. Co za tym idzie, pokazuje też jakich środków do ochrony ziemniaka używać. A przede wszystkim, chroni uprawy ziemniaka przed zagrożeniami płynącymi z niewłaściwego łączenia środków do ochrony ziemniaka. Jednym z nich jest uodpornienie się na te środki. Korzystanie z programu ochrony ziemniaka chroni rolników i ich uprawy, jak również pozwala na dobranie środków w taki sposób, by jednoczesne stosowanie wielu preparatów umożliwiało uzyskanie optymalnej pod względem efektywności ochrony uprawy.

Ochrona ziemniaka – dlaczego warto ją stosować?

Ziemniak jest szczególnie narażony na działanie chorób oraz szkodników, dlatego narzędzie takie  jak program ochrony ziemniaka pozwala na dostosowanie ochrony do zagrożeń podczas każdej fazy rozwoju. Zdrowe ziemniaki o ładnej skórce są częściej i chętniej wybierane przez konsumentów. Z tego powodu rolnicy, którzy dostarczają taki towar, mogą więcej zarobić. Ochrona ziemniaka zwraca się, bo hurtownicy oferują za nie wyższe stawki, ponieważ prawdopodobieństwo sprzedaży takiego ziemniaka jest dużo wyższe.

Już na samym początku należy chronić uprawę ziemniaka przed chorobami ziemniaka o charakterze odglebowym i grzybowym. Pomocne w tym zakresie jest stosowanie środków do ochrony ziemniaka, które zapobiegną porażeniu, przez wprowadzenie do gleby podczas sadzenia. Działanie profilaktyczne pomaga w ochronie przed spadkiem jakości bulw i wielkości plonowania.

Ryzyko pojawienia się chorób ziemniaka i szkodników zwiększa obecność zachwaszczenia pierwotnego lub wtórnego. Ochrona ziemniaka przed chwastami w stadium pierwotnym jest ważna z tego powodu, że w okresie wegetacji rośliny ograniczają dostęp zarówno do światła, jak i składników odżywczych. Zachwaszczenie wtórne powoduje z kolei utrudnienia w zbiorach i może być przyczyną powstawania uszkodzeń mechanicznych, gdyż występuje głównie w pełni wegetacji oraz pod koniec tego okresu.

W trakcie wegetacji rośliny można wyszczególnić okresy nasilonego występowania konkretnych patogenów i szkodników. Wiedza na ich temat pozwala na rozplanowanie odpowiednich zabiegów ochrony ziemniaka. Szczególnym zagrożeniem dla uprawy są choroby ziemniaka o podłożu grzybowym, dlatego należy stosować fungicydy kontaktowe w odpowiednim terminie. Zastosowanie tego typu środków do ochrony ziemniaka niezgodnie z zalecaniami producenta może mieć wpływ na obniżenie ilości i jakości zbiorów.

Bardzo powszechnym problemem uprawy ziemniaka jest również występowanie szkodników gryzących, takich jak stonka ziemniaczana, której zwalczanie może być bardzo problematyczne. Stosowanie zabiegów interwencyjnych natychmiast po zaobserwowaniu larw bądź szkodników owada w uprawie pozwala na ograniczenie strat w plonie.

Top