Program ochrony zbóż ozimych

Nawet po stworzeniu optymalnych warunków do wzrostu i rozwoju zbóż ozimych, nigdy nie jesteśmy w stanie wyeliminować wszystkich możliwych zagrożeń, które mogą pojawić się podczas uprawy roślin. Zagrożenia na różnych etapach wzrostu rośliny różnią się, choć czasem mogą występować łącznie. Aby móc skutecznie zapobiegać niszczeniu plonów powstał program ochrony zbóż ozimych. Koncentruje on w sobie wiedzę niezbędną do prawidłowej pielęgnacji roślin.

Środki ochrony zbóż ozimych Nufarm

Na zamieszczonej poniżej grafice przedstawiającej program ochrony zbóż ozimych wyróżniono fazy BBCH  w okresie wzrostu plantacji oraz środki ochrony zbóż ozimych Nufarm. Warto je zastosować w danych okresach wegetacji w celu jak najlepszej ochrony zbóż ozimych takich jak np. pszenica. Program powstał, aby odpowiedzieć każdemu rolnikowi na nurtujące pytanie: które środki są potrzebne w różnych okresach wegetacji? Stosowane w zbożach środki odpowiednio do zagrożeń pozwalają na ograniczenie pobierania składników odżywczych przez rośliny powszechnie występujące na polach. Dzięki temu zwiększają dostępność składników dla rośliny uprawnej, ograniczają aktywność szkodników, czy chronią przed grzybem.

Poniższy program ochrony zbóż ozimych pokazuje środki, które można stosować w danych okresach bez obawy o uodpornienie się chwastów, grzybów, czy szkodników na preparat. Najwyższa skuteczność preparatów jest gwarantowana przy postępowaniu zgodnie z zaleceniami producenta. Dlatego przed użyciem któregokolwiek z nich, należy zapoznać się z etykietą produktu. Podczas pracy ze środkami należy uwzględnić zasady BHP i zachować szczególną ostrożność.

 

Czym jest program ochrony zbóż ozimych

Planując uprawę zbóż ozimych, warto korzystać z podpowiedzi dla rolników, którą znaleźć można w programie ochrony zbóż ozimych. W trakcie wegetacji roślin można wyróżnić okresy, w trakcie których rośliny są szczególnie narażone na konkretne zagrożenia np. chwasty czy choroby. Tego rodzaju wiedza pozwala na lepsze rozplanowanie działań zaradczych bądź interwencyjnych i zminimalizowanie szkód wyrządzonych przez negatywne czynniki.

Ochrona zbóż ozimych w okresie wysiewu

Pierwszym etapem programu ochrony zbóż ozimych jest zaprawienie nasion. Użycie odpowiednich środków zapobiega narażeniu na choroby grzybowe w pierwszym etapie. Wtedy nasiona są silnie narażone na porażenie patogenami z gleby. Jest to etap szczególnie ważny, ponieważ zainfekowane ziarno będzie miało negatywny wpływ na wielkość plonowania.

Ochrona zbóż ozimych przed chwastami

Zboża ozime w okresie krzewienia i strzelania w źdźbło są najbardziej zagrożone zachwaszczeniem. Te fazy rozwoju przypadają na okres jesienno-zimowy. To właśnie wtedy niezbędna jest ochrona zbóż ozimych przed chwastami. Kluczowym w tej sytuacji jest dobór odpowiednich środków ochrony w postaci herbicydu, jak również zastosowanie go we właściwym okresie. Zabiegi zwalczania chwastów powinny być wykonywane jesienią. Wyjątek stanowią sytuacje, kiedy wystąpią warunki, które uniemożliwiają ich przeprowadzenie.

W wypadku pominięcia odchwaszczania jesienią, chwasty jednoliścienne i dwuliścienne pojawią się w okresie wiosennym. Wtedy też należy przeprowadzić zabiegi przy użyciu środków ochrony zbóż ozimych. Przeprowadzone wiosną zabiegi ochronne mają charakter uzupełniający, jednak jeśli pominięto jesienną ochronę, są one kluczowe. Ich skuteczność będzie w dużej mierze zależała od poprawnego rozpoznania typu wiosennego zachwaszczenia.

W późniejszych fazach rozwoju zbóż, zagłuszają one chwasty poprzez wywieranie silnej presji konkurencyjnej. Konieczność ochrony zbóż ozimych przed chwastami może jednak występować przez cały okres uprawy, należy więc pamiętać o zmianowaniu stosowanych preparatów w taki sposób, aby uniemożliwić niepożądanym roślinom uodpornienie się. Z myślą o tego rodzaju problemach, stworzenie programu ochrony zbóż ozimych przez Nufarm było niezbędne dla zwiększenia jakości i bezpieczeństwa plonowania.

Ochrona zbóż ozimych przed chorobami grzybowymi

Równie  poważnym co zachwaszczenie na wczesnych etapach rozwoju, problemem są choroby grzybowe, które infekują oziminy nawet tuż po wysiewie. Najczęściej środki ochrony zbóż ozimych o działaniu przeciwgrzybiczym stosuje się wiosną, jednak w zależności od rozpoznania choroby, można to robić także w innych terminach, pamiętając przy tym, że zastosowanie tego typu preparatów poza okresem, powszechnie przyjętym za poprawny, musi być w pełni uzasadnione.

Jednocześnie zboża ozime należy także chronić przed insektami, które z powodu żerowania mogą znacząco obniżać wielkość i jakość plonów. Warto w tym okresie postarać się o dobór odpowiednich środków ochrony zbóż ozimych w postaci insektycydów lub też zastosować odpowiednie substancje pomocnicze, które wzmocnią ich działanie.

Top