Program ochrony zbóż jarych

 Uprawy zbóż jarych często borykają się z chwastami zarówno jednorocznymi, jak i wieloletnimi. W odróżnieniu od zbóż ozimych ochrona upraw jarych przed  nimi jest dużo łatwiejsza, zaczynając od  wyboru terminu wykonania zabiegu, wchodzącego w skład programu ochrony zbóż jarych. W tym programie nie stosuje się oprysków przedwschodowych, zaś stosowane są jedynie opryski nalistne.  Pozwala to na ocenę, jaki rodzaj chwastów pojawił się w uprawie, ponieważ do tej pory są one już doskonale widoczne gołym okiem i łatwe do identyfikacji.

Oprócz problemu chwastów, programy ochrony zbóż jarych uwzględniają także szkodniki i choroby grzybowe. W ich przypadku nawet najlepsza agrotechnika, mająca na celu stworzenie optymalnych warunków wzrostu i rozwoju roślin, nie jest w stanie wykluczyć wszelkich możliwych zagrożeń dla plantacji zbóż. Z tego względu przed rozpoczęciem uprawy roślin, należy przemyśleć zakup środków do ochrony zbóż jarych.

Jakie środki do ochrony zbóż jarych warto stosować?

Na zamieszczonym poniżej schemacie, przedstawiającym program ochrony zbóż jarych za pomocą skali BBCH wskazano fazy rozwoju zbóż w okresie wzrostu plantacji oraz środki ochrony zbóż jarych Nufarm, które wówczas warto zastosować w celu jak najlepszej ochrony zbóż m.in. pszenicy.

Środki proponowane przez Nufarm są bezpieczne dla upraw i środowiska, dlatego polecamy sięgnąć po środek Gizmo 060 FS już w pierwszym tygodniu uprawy zbóż jarych, aby jeszcze przed wysiewem zabezpieczyć je przed porażeniem grzybiczym. W kolejnej frazie wzrostu nieoceniony jest m.in. Agritox Turbo 750 SL. Jego użycie przy pomocy opryskiwacza polowego zapobiega zachwaszczeniu upraw. Następnie – niemal do końca okresu wegetatywnego sprawdzi się Kaiso 050 EG, który zabezpieczy uprawy przed szkodnikami.

Czemu służy program ochrony zbóż jarych?

Zboża jare charakteryzują się krótkim okresem wegetacji. Jego długość jest jednak wystarczająca dla pełnego rozwoju grzybów. Dodatkowo często pojawia się problem monotonii gatunkowej upraw, np. uprawa jęczmienia jarego na przemian z pszenicą. Z tych powodów zboża jare są narażone na uszkodzenia wywołane przez choroby grzybowe. W takiej sytuacji stosuje się specjalne środki do ochrony pszenicy jarej.

Z powodu wielu niuansów upraw, program ochrony zbóż jarych jest bezcenną pomocą dla rolników. Oczywiście ochrona tych zbóż powinna zaczynać się już na etapie wyboru nasion. Warto wybrać te, które najlepiej plonują w danym regionie. Ważne jest też odpowiednie zaprawianie nasion, które zmniejsza zagrożenie wystąpienia chorób, jeszcze przed wysianiem. Kolejną kwestią jest stosowanie wyższej normy wysiewu niż ta, którą zaleca producent. W ten sposób łan staje się bardziej zwarty.

Kolejność  zastosowania środków jest przypisana do poszczególnych etapów wzrostu. W programie ochrony zbóż jarych znajdziemy podziały okresu wegetacji na różne podokresy, w trakcie których rośliny są narażone na dane zagrożenia np. chwasty czy szkodniki.

Dzięki temu rolnicy mogą dowiedzieć się kiedy zwracać szczególną uwagę na ochronę zasiewów oraz które preparaty, które w danym momencie okażą się najbardziej skuteczne np. jakie środki do ochrony pszenicy jarej są zalecane do zwalczania konkretnych patogenów  w danej fazie wzrostu. Warto jednak pamiętać, że program rozpoczyna się jeszcze przed wysiewem.

Top