Program ochrony rzepaku

Ochrona rzepaku stanowi wyzwanie dla każdego rolnika. Nawet najlepsza agrotechnika, będąca podstawą do prawidłowego prowadzenia plantacji i służąca stworzeniu optymalnych warunków wzrostu i rozwoju roślin, nie wyeliminuje wszystkich zagrożeń, które mogą pojawić na uprawach się podczas  okresu wegetacyjnego. Trzeba też mieć na uwadze, że w zależności od fazy rozwoju roślin występują na nich  różnego typu zagrożenia, a w niektórych okresach występują one łącznie. Wiedza o chorobach i szkodnikach, które na poszczególnych etapach mogą wyniszczać rzepak, pozwala na efektywne jego zabezpieczenie poprzez dobór odpowiednich środków i metod działania.

Program ochrony rzepaku – dlaczego warto z niego korzystać?

Wśród największych zagrożeń dla uprawy rzepaku można wymienić szkodniki, choroby i chwasty. Dlatego planując plantację, warto korzystać z takich narzędzi jak program ochrony rzepaku. Prawidłowo opracowany program pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa rzepaku w sposób efektywny, który dzięki użyciu odpowiednich środków  pozwali na uzyskanie satysfakcjonujących plonów lub uratowanie przeważającej ich części w przypadku silnej presji patogenów.

W trakcie wegetacji rzepaku można wyszczególnić okresy różniące się występowaniem konkretnych zagrożeń. Wiedza ich temat pozwala na lepsze opracowanie działań zaradczych. Planowanie w formie programu ochrony profilaktycznych działań to skuteczny i prosty sposób, który pozwala osiągnąć satysfakcjonujące rezultaty. Wymierne korzyści, płynące z systematycznego stosowania środków do ochrony rzepaku zalecanych w programie są zauważalne na każdym etapie wzrostu roślin.

Chronienie rzepaku polega przede wszystkim na zabezpieczeniu uprawy przed szkodnikami, które wyrządzają duże straty w tej uprawie. Jednymi z najniebezpieczniejszych są szkodniki łodygowe żerujące w łodygach rzepaku, prowadząc nawet do złamania rośliny. Działalność szkodników łuszczynowych prowadzi natomiast do uszkodzenia nasion znajdujących się w łuszczynach, sprawiając że plon jest bezwartościowy. Stosowanie programu ochrony rzepaku pozwala w sposób systematyczny unikać strat w uprawach tej rośliny, spowodowanych ingerencją szkodników. Dodatkową zaletą jest pozytywny wpływ na ogólną kondycję uprawy.

Środki ochrony rzepaku Nufarm – bezcenna pomoc dla rolnika

Profesjonalne i skuteczne środki Nufarm są niezbędnym elementem programu ochrony rzepaku. Na zamieszczonym  schemacie planu zabezpieczenia rzepaku (patrz zdjęcie poniżej) zostały przedstawione wytyczne określające, w jakim okresie wegetacji należy użyć konkretnego typu środka do ochrony rzepaku – herbicydu, insektycydu bądź fungicydu.

Oferta Nufarm zawiera szeroki katalog różnego typu środków chroniących rośliny. Każdy z nich znajduje zastosowanie w przypadku występowania różnych typów zagrożeń, którym są dedykowane. Jednak wśród najczęściej stosowanych w różnych okresach wegetacji środków do ochrony rzepaku można wymienić Stabilan 750 SL, Kaiso 050 EG oraz Spodnam DC.

Top