Zaprawa nasienna Nuprid Max 222 FS

Zaprawa grzybobójcza i owadobójcza w formie płynnego koncentratu o działaniu systemicznym przeznaczona do zaprawiania ziarna siewnego pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego przeciwko chorobom grzybowym i szkodnikom występującym we wczesnym okresie rozwoju roślin, w tym mszycom (wektorom chorób wirusowych).

Zawartość substancji czynnych

imidachlopryd (związek z grupy neonikotynoidów) – 210 g w 1 litrze środka
tebukonazol (związek z grupy triazoli) – 12 g w 1 litrze środka

exclam
Aquatic-pollut-red

Zakres stosowania, terminy i dawki

Uprawa Agrofag Dawka
pszenica ozima śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, mszyce (wektory chorób wirusowych) 250 ml z dodatkiem 150 ml wody na 100 kg ziarna

Uprawa Agrofag Dawka
jęczmień ozimy głownia pyląca, pasiastość liści jęczmienia, mszyce (wektory chorób wirusowych) 250 ml z dodatkiem 150 ml wody na 100 kg ziarna

Środki ostrożności, okres karencji/prewencji

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

 1. Na opakowaniach zaprawianych nasion powinny zostać umieszczone następujące zwroty:
 • siew wykonać za pomocą siewników wykluczających możliwość wzbijania się pyłu
  w chwili dokonywania wysiewu nasion do gleby i przy napełnianiu zasobników siewnika,
 • nie stosować siewników pneumatycznych, z wyjątkiem wyposażonych w dyfuzory, których końcówki należy skierować jak najbliżej powierzchni gleby, mocując na ich wylocie elastyczną rurę lub odpowiedniej długości przewód elastyczny kończący swój wylot tuż przy powierzchni gleby,
 • nie dopuszczać do uszkodzenia powłoki nasion w trakcie ich przechowywania, transportu i siewu,
 • nie wysiewać zaprawionych nasion, gdy prędkość wiatru wynosi powyżej 3 m/s oraz w sąsiedztwie kwitnących upraw.
 1. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.
 2. Ziarno powinno być dokładnie i równomiernie pokryte zaprawą.
 3. Zaprawione ziarno używać wyłącznie do siewu – nie wolno przeznaczać go paszę i inne cele konsumpcyjne.
 4. Nie zaprawiać ziarna siewnego o wilgotności powyżej 16% ani uprzednio traktowanego inna zaprawą.
 5. Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem, lub przechowywać
  w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie.
 6. W przypadku przechowywania zaprawionych nasion do następnego sezonu wegetacyjnego, przed siewem sprawdzić siłę kiełkowania.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA

(okres prewencji): Nie dotyczy

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ

(okres karencji): Nie dotyczy

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI

(okres karencji dla pasz): Nie dotyczy

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:

Nie dotyczy

Pozostałe informacje

TECHNIKA ZAPRAWIANIA I SPORZĄDZANIE ZAWIESINY DO ZAPRAWIANIA

Zaprawę stosować tylko przy użyciu profesjonalnego sprzętu do zaprawiania nasion zbóż, z systemem odpylającym. Zabieg zaprawiania powinien zostać wykonany w sposób wykluczający możliwość wzbijania się pyłu podczas przechowywania, transportu i siewu zaprawionych nasion. Ściśle przestrzegać dawkowania środka. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Zawiesinę sporządzić w zbiorniku zaprawiarki lub w oddzielnym naczyniu. Najpierw wlać odmierzoną ilość wody, następnie dodać odpowiednią ilość zaprawy dokładnie mieszając. Zaprawiać bez przerw w pracy zaprawiarki, tak aby uniknąć zasychania zaprawy.

Zaprawiać ziarno w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych zgodnie z instrukcją obsługi.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Wodę użytą do mycia zaprawiarki:

 • zużyć do sporządzenia cieczy użytkowej podczas kolejnego zaprawiania lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Dostępne opakowania

1 l, 5 l

Okres ważności

2 lata

Pliki do pobrania