Zaprawa nasienna Gizmo 060 FS

Środek grzybobójczy w formie płynnego koncentratu o działaniu układowym przeznaczony do zaprawiania ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi.

Gizmo 600 FS opakowanie

Zawartość substancji czynnej

tebukonazol (fungicyd z grupy triazoli) – 60 g/l (5,67%)

silhouete
Aquatic-pollut-red

Zakres stosowania, terminy i dawki

Rośliny rolnicze

Uprawa Agrofag Dawka
pszenica ozima śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa (średni poziom zwalczania) 50 ml środka z dodatkiem 500 ml wody na 100 kg ziarna
Maksymalna liczba zabiegów: 1
żyto ozime zgorzel siewek
pszenżyto ozime zgorzel siewek
jęczmień ozimy zgorzel siewek, głownia pyląca, pasiastość liści jęczmienia (średni poziom zwalczania)
jęczmień jary zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia (średni poziom zwalczania)
pszenica jara śnieć cuchnąca, śnieć gładka, głownia pyląca, zgorzel siewek
pszenżyto jare zgorzel siewek
owies zgorzel siewek

UWAGI

  1. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.
  2. Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem.
  3. Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.
  4. Zaprawiony materiał może być użyty wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne ani na paszę.
  5. Nie zaprawiać ziarna siewnego o wilgotności powyżej 16% ani uprzednio traktowanego inną zaprawą.
  6. Zaprawiony materiał przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie.
  7. Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania ziarna siewnego do następnego sezonu, należy zbadać przed siewem zdolność kiełkowania.

Środki ostrożności, okres karencji/prewencji

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK

Nie jeść i nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ  ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA

(okres prewencji): nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ

(okres  karencji): nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI

(okres karencji dla pasz): nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY, DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:

nie dotyczy.

Pozostałe informacje

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

  • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązanie zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
  • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać w pojemnikach szczelnie zamkniętych, w chłodnym dobrze wentylowanym miejscu w temperaturze 0°C–30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Dostępne opakowania

0,25 l; 0,5 l; 5 l

Okres ważności

2 lata

Pliki do pobrania