Zaprawy nasienne

Zaprawianie nasion jest niezbędnym elementem dobrze stosowanej agrotechniki zbóż. Należy pamiętać, że dbałość o uprawę zaczyna się już w momencie zakupu materiału siewnego, kiedy to należy wybrać odmianę o wysokim plonowaniu, ale także o wysokiej odporności na choroby. Dane świadczą jednak o tym, że wielu rolników nie stosuje kwalifikowanego materiału siewnego, zapominając o tym, że źródłem chorób grzybowych oprócz gleby czy słomy, mogą być same nasiona. Zaprawy nasienne i ich wybór stają się więc decyzją wysokiej wagi, ponieważ jest najtańszym i pierwszym, możliwym do podjęcia krokiem na drodze zwalczania chorób grzybowych. Infekcja grzybowa może nie być widoczna na pierwszy rzut oka, ponieważ może ona występować w wewnętrznej części ziarna, dlatego też  ważne jest wtedy działanie układowe tego typu środków.

Skład preparatów i zasady ich nanoszenia

Oferta Nufarm Polska to zaprawy grzybobójcze oraz owadobójcze do nasion zbóż, oraz zaprawa owadobójcza do upraw buraka cukrowego oraz pastewnego. Substancje aktywne w nich zawarte należą najczęściej do grupy fungicydów, jak chociażby stosowany zarówno w samych środkach, jak i w zabiegach agrotechnicznych tebukonazol. Z kolei imidachlopryd, zawarty w zaprawie do nasion buraka skutecznie ogranicza szkodliwość tych agrofagów w uprawach. Zaprawy nasienne należy aplikować w ściśle odmierzonej dawce, dlatego zabieg nanoszenia środka powinno się wykonywać w zaprawiarce pozwalającej na precyzyjne aplikowanie preparatu.

Nuprid Max 222 FS

Nuprid 600 FS

Nuprid 600 FS opakowanie

Gizmo 060 FS

Gizmo 600 FS opakowanie

Kluczowe jest bezwzględne trzymanie się zasad stosowania, zapisanych na etykiecie produktu. Pozwala to na bezpieczne i efektywne wykorzystanie środka. Powinien on pokrywać powierzchnię nasion równomiernie. Ziarno pokryte zbyt małą ilością zaprawy ciągle jest narażone na porażenie chorobowe. Zbyt duża ilość środka może natomiast prowadzić do ograniczenia wzrostu rośliny. Ważna jest także jakość materiału, który powinien być jednolity odmianowo i cechować się dużą zdolnością kiełkowania. Przed zabiegiem, należy doczyścić je z kurzu i pyłu, by móc dokładnie pokryć je preparatem i zabezpieczyć przed agrofagami, pędrakami czy np. zgorzelą siewek. Jednym z ważnych wyznaczników skuteczności jest wybór techniki zaprawiania nasion. Jest to uzasadnione decydującą dokładnością pokrycia materiału siewnego. Zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej mieszanie nasion z preparatami powinno być wykonane w zaprawiarkach. Mniejsze ilości można też zaprawić słojach przeznaczonych jedynie do tego celu.

Dlaczego warto używać zapraw nasiennych?

W początkowym etapie wzrostu rośliny są narażone na działanie chorobotwórczych patogenów występujących w glebie oraz – szczególnie w przypadku sadzonek warzyw, również szkodników. Agrofagi mają łatwy dostęp do niezabezpieczonego ziarna. Podczas przebywania w wilgotnej glebie w łatwy sposób może ono zostać porażone chorobą grzybową – taka jak chociażby groźna zgorzel siewek, dotykająca większość zbóż. Sposobem na zapobieganie porażeniu patogenami występującymi w glebie jest zaprawianie nasion. Zaprawy nasienne wykorzystuje się nie tylko do nasion zbóż, ale również sadzonek warzyw. Szkodniki żerujące w glebie na sadzonkach mogą spowodować straty wynoszące nawet 30%. Szczególnie groźne są dla upraw szkodniki bytujące w glebie, miedzy innymi pędraki. Żerują one nie tylko w ogródkach, ale przede wszystkim podczas intensywnej produkcji buraka cukrowego oraz pastewnego, powodując znaczne straty plonu.

Jak używać zapraw nasiennych z oferty Nufarm

Istnieją różne metody zaprawiania nasion. Zaprawy nasienne, znajdujące się w ofercie Nufarm, przeznaczone są do nanoszenia mokrego (oznaczone symbolem FS). Są to gotowe zaprawy w formie płynu. Użycie tej metody jest bezpieczniejsze dla wykonującego zabieg, ponieważ ogranicza ona pylenie. W porównaniu z niżej opisaną metodą zawiesinową, wykazuje lepsze właściwości. To dlatego, że osiągają większą przyczepność, nie zlepiają nasion, dobrze rozprowadzają się po ich powierzchni. Ten sposób aplikacji środka jest skuteczny w zwalczaniu patogenów w nasionach lub innych częściach roślin.

Inne sposoby na zaprawianie nasion

Najczęściej stosuje się zaprawianie suche. Polega ono na pokryciu nasion cienką warstwą proszku ze środka ochronnego. Przygotowane w ten sposób nasiona nadają się wyłącznie do wysiewu. Przechowywanie ich w takiej postaci możliwe jest jednak nawet do kilku miesięcy. Warunkiem jest poziom ich wilgotności, który nie powinien przekraczać 17%. Przy stosowaniu tej metody należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w sposób bardzo rygorystyczny, ponieważ podczas nanoszenia preparatu dochodzi do rozpylenia preparatu w powietrzu, skąd łatwo może dostać się do dróg oddechowych lub do oczu.

Na rynku dostępne są także środki, które umożliwiają półsuche zaprawianie nasion, w którym używa się gęstej zawiesiny, utworzonej poprzez dodanie wody do środka. Nasiona pokrywa się zawiesiną. Dzięki temu preparat nie rozpyla się w takim stopniu, jak przy metodzie suchego nanoszenia. Z powodu możliwości zlepiania się nasion ze sobą, użycie tej metody może stwarzać trudności podczas wysiewu, jak również obniżyć zdolność nasion do kiełkowania. Należy też pamiętać o konieczności osuszenia nasion po zabiegu.

Do ochrony przed niektórymi gatunkami szkodników, takimi jak np. pędraki, stosuje się z kolei inkrustowanie. Ten sposób polega na zwilżeniu wodą lub olejem materiału siewnego. Następnie na tak przygotowane nasiona nanosi się zaprawę. Po wykonaniu zabiegu należy pamiętać o wysuszeniu nasion. W ten sposób unika zlepianiu się w siewniku czy innych utrudnień przy wysiewie maszynowym.

Podobną metodą zaprawiania nasion jest otoczkowanie. Chroni ono nie tylko przed pędrakami i innymi szkodnikami, ale też przed chorobami, np. przed zgorzelą siewek. Pokrywanie nasion mieszanką pyłków skalnych, trocin i zapraw nasiennych ma służyć ujednoliceniu wielkości nasion, co ułatwia ich równomierne wysianie.

Środki ostrożności

Podczas nanoszenia preparatów na nasiona konieczne jest zachowanie zasad BHP, użycie rękawiczek, okularów, maseczki i innych środków zabezpieczających przed pyleniem, odpowiednio do wybranej metody nanoszenia zaprawy.