Repelent Pellacol 10 PA

Środek o działaniu odstraszającym roślinożerne ssaki w formie pasty do smarowania, przeznaczony do ochrony drzewek leśnych i sadowniczych przed zgryzaniem i spałowaniem przez roślinożerne ssaki.

Zawartość substancji czynnej

tiuram – disulfid tetrametylotiuramu (związek z grupy dwutiokarbaminianów) – 10%.

silhouete
Aquatic-pollut-red

Zakres stosowania, terminy i dawki

Leśnictwo (sadzonki drzew, młodniki).
Roślinożerne ssaki (gryzonie, zającowate i jeleniowate).

Środek stosować raz w sezonie w okresie jesiennym, na suchą powierzchnię kory drzew i pędów sadzonek. Przed użyciem środek dokładnie wymieszać.

zabezpieczenie przed zgryzaniem

Ręką zabezpieczoną w gumową rękawicę nanosić  środek na wierzchołkową część pędu głównego, unikając zasmarowywania pączków.

W zależności od gatunku i wielkości sadzonek zużycie środka wynosi 2-4 l/1000 sadzonek.

zabezpieczenie przed spałowaniem

Środek nanosić szczotką nakładając cienką warstwę.

  • w młodnikach sosnowych środek nanosić na międzyokółek najbardziej narażony na spałowanie będący w zasięgu głowy zwierzyny (najczęściej pierwszy międzyokółek od    góry, z którego opadło już igliwie).
  • starsze drzewa iglaste smarować na fragmencie strzały najbardziej narażonej na spałowanie.

Sadownictwo (drzewa owocowe, krzewy owocowe).
Zwierzęta łowne (zającowate i jeleniowate).

zabezpieczanie przed zgryzaniem pędów oraz strzał, drzewek przed ogryzaniem lub spałowaniem

Środek stosować 2-3 razy w okresie jesienno-zimowo-wiosennym, nanosząc jednolitą warstwę środka na suchą powierzchnię pędów. Przed użyciem środek dokładnie wymieszać.

Zalecana dawka: około 1 litr/100 sztuk, w zależności od wielkości drzew i krzewów.

Środki ostrożności, okres karencji/prewencji

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

  1. Środek stosować w dni bezwietrzne w temperaturze nie niższej niż 0oC.
  2. W przypadku wielokrotnego zastosowania środka Pellacol 10 PA może wystąpić zjawisko przyzwyczajenia się odstraszanych zwierząt.
  3. Nie przekraczać dawki 26 l preparatu na jeden hektar zabezpieczanej powierzchni.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA

(okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia środka na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ

(okres karencji): nie dotyczy.

Pozostałe informacje

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

  • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
  • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
  • w temperaturze 0 oC-30o

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Dostępne opakowania

1 l, 5 l

Okres ważności

3 lata

Pliki do pobrania