Repelenty

Repelenty to środki, które mają na celu zabezpieczenie upraw drzewek i krzewów przed sarnami, jeleniami i gryzoniami. Wielu sadowników nie wie, jak zabezpieczyć drzewa i krzewy przed spałowaniem. Często więc uciekają się do użycia domowych metod odstraszania zwierząt. Niestety mimo skuteczności oddziaływania zapachu feromonów czy mydełek, zastosowanie tych metod nie jest w stanie ochronić uprawy długoterminowo – przez cały okres zimowy. Dzieje się tak, ponieważ wiele z nich może być usuniętych przez same zwierzęta za pomocą jelenich badyli czy sarnich cewek podczas przechodzenia przez uprawę. Nie można jednak pozostawić drzew czy krzewów bez zabezpieczenia. Dlatego warto pokusić się o zastosowanie syntetycznych repelentów na sarny, czy gryzonie, które ściśle przylegają i długo pozostają na chronionej powierzchni, dzięki czemu są doskonałym środkiem ochronnym na cały sezon.

Pellacol 10 PA

Skład oparty na tiuramie – efektywność i zabezpieczenie

Repelenty syntetyczne to środki występujące najczęściej w postaci past do smarowania, które silnym zapachem odstraszają ssaki i inne szkodniki. Oferta odstraszaczy Nufarm Polska składa się ze środka w postaci pasty, która ma działanie odstraszające. Substancja aktywna zastosowana w preparacie to tiuram, który nanosi się na korę drzew i pędy sadzonek.

Nie jest ona szkodliwa dla drzew owocowych ani drzew liściastych. Zabezpieczenie przed spałowaniem drzewek oraz krzewów uzyskuje się już przy zastosowaniu jednego zabiegu w okresie jesiennym. W niektórych zastosowaniach zaleca się stosowanie nawet trzech zabiegów w okresie jesienno-zimowo-wiosennym.

Tiuram w innych formulacjach jest również wykorzystywany jako fungicyd w uprawach rolniczych, jednak w formie pasty stosuje się go jedynie w celu odstraszania dziko żyjących zwierząt. Z tego względu sadownicy i szkółkarze coraz częściej sięgają po środki oparte na tiuramie, takie jak Pellacol 10 PA, zdając sobie sprawę, że zastosowanie repelentów na sarny, bobry, gryzonie i inne zwierzęta jest skutecznym rozwiązaniem dla ochrony upraw.

Jak zabezpieczyć drzewa i krzewy przed zimą?

Sady owocowe położone niedaleko lasów czy rzek często spotyka problem podgryzania drzewek owocowych oraz krzewów przez ssaki roślinożerne. Niektóre rośliny mogą również zostać zagryzione, co jest przyczyną obniżonych plonów.  Aby uniknąć zniszczenia  krzewów czy drzew przez bobry, sarny lub inne zwierzęta, należy zastosować ochronę w postaci środków odstraszających jak najpóźniej w okresie jesiennym. Pozwala to na utrzymanie najwyższej skuteczności tych środków przez cały sezon.

Istotą jest także zrozumienie przyczyny pojawiania się dzikich zwierząt na terenach upraw. Zwierzyna leśna w okresie jesienno-zimowym uzupełnia bowiem niedobory składników pokarmowych przez podgryzanie kory drzew, tworząc tak zwane spałowanie. Na terenie Polski dużym problemem jest również podgryzanie drzewek iglastych przez licznie występujące sarny – szczególnie w młodnikach sosnowych. Sarny są w stanie doszczętnie obgryźć młode drzewka i sadzonki z igieł. Przez obgryzienie tak zniszczone drzewka należy później usunąć.

Ważne jest zatem zastosowanie repelentów na gryzonie i inne gatunki dzikich zwierząt. Pełnią one funkcję środków odstraszających. Jednocześnie pozostają nieszkodliwe zarówno dla zwierząt, jak i dla ludzi. W szkółkarstwie i leśnictwie w celu ochrony drzewek przed ssakami stosuje się repelenty na sarny i inne ssaki, bądź repelenty na gryzonie. Należy bowiem pamiętać, że również te mniejsze zwierzęta stanowią zagrożenie dla drzewek.