Regulator wzrostu Stabilan 750 SL

Regulator wzrostu w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie. Stabilan 750 SL stosuje się w celu zapobiegania wyleganiu pszenicy ozimej, pszenicy jarej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, owsa oraz rzepaku ozimego. Stabilan 750 SL hamuje wzrost, skraca i usztywnia źdźbło zbóż, w rezultacie zapobiegając ich wyleganiu. Pod wpływem środka rośliny wykształcają grubsze i szersze blaszki liściowe o ciemnozielonym zabarwieniu.

Stabilan opakowanie

Skrócenie źdźbła nie wpływa ujemnie na wielkość kłosa i wykształcenie ziarna. Zastosowanie środka ułatwia mechaniczny zbiór. Zapobiega powstawaniu strat wynikających ze słabego wykształcenia ziarna i jego porastania.

Stabilan 750 SL zastosowany jesienią hamuje wzrost i ogranicza wyleganie rzepaku ozimego, zwiększa ilość rozgałęzień i łuszczyn na jednej roślinie, co wpływa korzystnie na plonowanie.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej

chlorek chloromekwatu (związek z grupy czwartorzędowych soli amoniowych) – 750 g/l (65,56%)

exclam

Zakres stosowania, terminy i dawki

Środek stosuje się na glebach żyznych, intensywnie nawożonych azotem, a także w warunkach glebowo – klimatycznych, w których istnieje ryzyko wylegania.

Rośliny rolnicze

Uprawa Zalecenia Dawka
pszenica ozima Opryskiwać na początku fazy strzelania w źdźbło, do momentu kiedy pierwsze kolanko jest widoczne (lub wyczuwalne) w odległości 1 cm od węzła krzewienia (BBCH 30-31). Rośliny w tym okresie powinny mieć wysokość 15-20 cm.Wyższe z zalecanych dawek stosować w warunkach sprzyjających wyleganiu pszenicy. odmiany skłonne do wylegania
1,8-2,0 l/ha
odmiany mniej podatne na wyleganie
1,2-1,8 l/ha
pszenica jara Opryskiwać na początku fazy strzelania w źdźbło, do momentu kiedy pierwsze kolanko jest widoczne (lub wyczuwalne) w odległości 1 cm od węzła krzewienia(BBCH 30-31). Rośliny w tym okresie powinny mieć wysokość 15-20 cm. 1,2 l/ha
pszenżyto ozime (odmiany o długiej słomie) Opryskiwać na początku fazy strzelania w źdźbło, gdy pierwsze kolanko jest conajmniej 1 cm nad węzłem krzewienia do momentu, gdy 2 kolanko jest conajmniej 2 cm nad kolankiem 1 (BBCH 31-32).
Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach sprzyjających wyleganiu pszenżyta
1,5-2,0 l/ha
żyto ozime
Opryskiwać w fazie strzelania w źdźbło, od fazy pierwszego kolanka do fazy widocznego liścia flagowego, gdy liść flagowy jeszcze nie jest rozwinięty, kłos zaczyna pęcznieć (BBCH 31-37).
Wyższą z zalecanych dawek stosować w późniejszych terminach.
1,5-2,0 l/ha
owies Opryskiwać w fazie strzelania w źdźbło od fazy pierwszego do fazy piątego kolanka (BBCH 31-35). 1,5 l/ha
rzepak ozimy Opryskiwać rośliny jesienią, w fazie 4-6 liści rzepaku (BBCH 14-16) 0,5-0,75 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Środki ostrożności, okres karencji/prewencji

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

 1. Zaleca się stosować środek na polach intensywnie nawożonych azotem.
 2. Środka nie stosować:
 • na glebach o niskiej zasobności, w warunkach niskiego nawożenia azotowego
 • na 3-4 godziny przed spodziewanym deszczem, przed przymrozkami
 • w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC
 • podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie pola
 • na rośliny mokre
 • na plantacjach silnie zachwaszczonych, jeżeli nie zastosowano środków chwastobójczych, ponieważ skrócenie źdźbeł może stworzyć lepsze warunki dla rozwoju chwastów.
 1. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie pola
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA

(okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ

(okres karencji): nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI

(okres karencji dla pasz): nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:

nie dotyczy.

Pozostałe informacje

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać w temperaturze 0°-30°C.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

Dostępne opakowania

1 l, 5 l, 20 l, 200 l

Okres ważności

2 lata

Pliki do pobrania