Regulator wzrostu Optimus 175 EC

Optimus 175 EC

Środek Optimus 175 EC pobierany jest głównie przez liście i źdźbła zbóż, a następnie przenoszony do tkanek merystematycznych zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli. Nie powoduje redukcji długości korzeni i masy rośliny. Skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż zapobiega wyleganiu łanu. Intensywność działania środka zależy od fazy rozwojowej rośliny uprawnej, odmiany, stanowiska oraz warunków atmosferycznych. Najsilniejszemu skróceniu ulegają międzywęźla intensywnie wydłużające się w okresie stosowania środka. Odmiany genetycznie wysokie reagują na działanie środka silniejszym skróceniem międzywęźli.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej

trineksapak etylu (związek z grupy cykloheksadionów) – 175 g w 1 litrze środka (17,29%)

exclam

Zakres stosowania, terminy i dawki

Uprawa Zalecenia Dawka
Pszenica ozima Opryskiwać od fazy pierwszego kolanka (BBCH 31) do fazy liścia flagowego (BBCH 39) 0,6 l/ha
Jęczmień ozimy Niższą dawkę stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy drugiego kolanka (BBCH 31-32), zaś wyższą od początku do końca fazy liścia flagowego (BBCH 37-39) 0,6-0,9 l/ha
Żyto Opryskiwać od fazy pierwszego kolanka (BBCH 31) do fazy trzeciego kolanka (BBCH 33) 0,6 l/ha
Pszenżyto ozime
Jęczmień jary 0,7 l/ha
Owies Opryskiwać od fazy pierwszego kolanka (BBCH 31) do fazy drugiego kolanka (BBCH 32) 0,6 l/ha
Plantacje nasienne traw 1,1 l/ha


Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Środki ostrożności, okres karencji/prewencji

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy.

Pozostałe informacje

1. Warunki sprzyjające działaniu środka Optimus 175 EC to:
– temperatura około 10-15oC,
– silne naświetlenie,
– niebo bezchmurne lub lekko zachmurzone,
– łan suchy, aktywnie rosnący.
2. Słabszego działania można się spodziewać stosując środek w warunkach:
– silnego zachmurzenia,
– pogody deszczowej,
– wilgotnego łanu,
– temperatury poniżej 5oC,
– słabego wzrostu roślin.
Preparatu Optimus 175 EC nie stosować:
– na rośliny poddane działaniu niekorzystnych czynników środowiska, takich jak np.: nadmierna wilgotność podłoża, mróz, susza, choroby lub szkodniki,
– na rośliny słabo rosnące, np.: w okresie długotrwałej suszy, upałów lub w przypadku niedostatecznego nawożenia,
– podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.

Dostępne opakowania

1 l, 5 l

Okres ważności

2 lata

Pliki do pobrania