Regulator wzrostu Antywylegacz Płynny 725 SL

Antywylegacz Płynny 725 SL jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie, stosowanym w celu zapobiegania wyleganiu: pszenicy ozimej, pszenicy jarej oraz pszenżyta ozimego, żyta ozimego i owsa. Antywylegacz płynny 725 SL hamuje wzrost, skraca i usztywnia źdźbło zbóż. Pod wpływem środka rośliny wykształcają grubsze i szersze blaszki liściowe o ciemnozielonym zabarwieniu. Skrócenie źdźbła nie wpływa ujemnie na wielkość kłosa lub wiechy i wykształcenie ziarna. Zastosowanie środka ułatwia zbiór zbóż maszynami żniwnymi zapobiegając powstawaniu strat wynikających z niewykształcenia i porastania ziarna, w następstwie wylegania zbóż.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

Zawartość substancji czynnej

chlorek chloromekwatu – (związek z grupy czwartorzędowych soli amoniowych) – 725 g/l (63,8%)

Zakres stosowania, terminy i dawki

Uprawa Zalecenia Dawka
Pszenica ozima Antywylegacz Płynny 725 SL stosować na początku fazy strzelania w źdźbło, kiedy pierwsze kolanko jest widoczne (lub wyczuwalne) w odległości 1 cm od powierzchni gleby. Rośliny w tym okresie powinny mieć wysokość 15-20 cm (BBCH 30-31) 1,7-2,1 l/ha

Maksymalna dawka do jednorazowego stosowania:
– odmiany podatne na wyleganie: 2,1 l/ha,
– odmiany mniej podatne na wyleganie: 1,7 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania:
– odmiany podatne na wyleganie: 2,1 l/ha.
– odmiany mniej podatne na wyleganie: 1,7 l/ha.

Środek w dawce 2,1 l/ha można również stosować w formie tzw. dawki dzielonej:
I zabieg stosując 1/3 do 2/3 dawki podstawowej,
II zabieg w 5-8 dni po pierwszym, stosując pozostałą część dawki podstawowej.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (2 przy aplikacji środka w formie tzw. dawki dzielonej)
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uprawa Zalecenia Dawka
Pszenica jara Antywylegacz Płynny 725 SL stosować na początku fazy strzelania w źdźbło, kiedy pierwsze kolanko jest widoczne (lub wyczuwalne) w odległości 1 cm od powierzchni gleby. Rośliny w tym okresie powinny mieć wysokość 15-20 cm (BBCH 30-31) 2,1 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uprawa Zalecenia Dawka
Żyto ozime/td> Antywylegacz Płynny 725 SL stosować od fazy pierwszego kolanka, kiedy pierwsze kolanko jest widoczne (lub wyczuwalne) w odległości 1 cm od powierzchni gleby do fazy drugiego kolanka
(BBCH 31-32)
2 l/ha

Środek w dawce 2 l/ha można również stosować w formie tzw. dawki dzielonej:
I zabieg stosując 1/3 do 2/3 dawki podstawowej
II zabieg w 5-8 dni po pierwszym, stosując pozostałą część dawki podstawowej

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (2 przy aplikacji środka w formie tzw. dawki dzielonej)
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uprawa Zalecenia Dawka
Pszenżyto ozime Antywylegacz Płynny 725 SL stosować od fazy pierwszego kolanka, kiedy pierwsze kolanko jest
widoczne (lub wyczuwalne) w odległości 1 cm od powierzchni gleby do fazy drugiego kolanka (BBCH31-32)
2 l/ha
Owies Antywylegacz Płynny 725 SL stosować w fazie strzelania w źdźbło: od fazy pierwszego kolanka do fazy czwartego kolanka (BBCH 31-34)

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Środki ostrożności, okres karencji/prewencji

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (OKRES PREWENCJI):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (OKRES KARENCJI):
zboża – 63 dni

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (OKRES KARENCJI DLA PASZ):
nie dotyczy

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:
nie dotyczy

Pozostałe informacje

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środka nie stosować:
– na glebach ubogich, w warunkach niskiego nawożenia azotowego,
– w temperaturze powietrza poniżej 10ºC i powyżej 25ºC,
– przed przymrozkami,
– na 3-4 godziny przed spodziewanym deszczem,
– na rośliny mokre,
– podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Dostępne opakowania

1 l, 5 l, 20 l

Okres ważności

2 lata

Pliki do pobrania