Regulatory wzrostu roślin

Regulatory wzrostu i rozwoju roślin to substancje chemiczne, modyfikujące pokrój uprawianych roślin. Ich działanie polega na wpływaniu na wzrost rośliny od korzeni po liście. To przekłada się na wzmożoną odporność na mrozy, wiatr czy intensywne opady. Efektem tych modyfikacji są zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami plony. Substancje aktywne, zawarte w regulatorach wzrostu, wzmacniają ściany komórkowe roślin uprawnych. Przykładowo stosowany w uprawach zbóż trineksapak etylu zapobiega nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli. To w efekcie powoduje skrócenie oraz usztywnienie źdźbeł zbóż, a zatem skutecznie  zapobiega wyleganiu oraz ułatwia zbiór. Z kolei preparaty oparte na etefonie ułatwiają mechaniczny zbiór i przyspieszają dojrzewanie – w przypadku owoców, a w przypadku zbóż – stabilizują źdźbła i ograniczają wzrost.

Ephon Top 480 SL

Ephon Top opakowanie

Flordimex 480 SL

Heltar 250 EC

Stabilan 750 SL

Stabilan opakowanie

Zapobieganie wyleganiu zbóż za pomocą regulatorów rozwoju roślin

Wyleganie zbóż polega na pochyleniu się rośliny – najczęściej u podstawy źdźbła lub w międzywęźlach.  Na odporność łanu na tego typu pochylenie wpływa wiele czynników. Wśród nich wymienić można czynniki, na które człowiek nie ma wpływu, takie jak odmiana. Można także wyliczyć czynniki zależne od człowieka. Zalicza się do nich metodę uprawy, czas siewu, stosowanie nawożenia azotowego i zaopatrzenie zbóż w inne składniki mineralne. Duży wpływ na występowanie trwałego pochylenia zbóż mają też powszechnie występujące w uprawach zbóż choroby podstawy źdźbła.

Znaczący wpływ na plonowanie ma wpływanie na wzrost źdźbeł zbóż w celu ograniczenia ich wzrostu. Ma to kluczowe znaczenie, zwłaszcza w przypadku roślin o ciężkim kłosie, które są bardziej wrażliwe na wiatr, deszcz, czy inne trudne warunki pogodowe. Chcąc zapobiec wyleganiu pszenicy, jęczmienia, żyta, pszenżyta lub innych gatunków zbóż, warto rozpocząć stosowanie regulatorów. Dzięki ich zastosowaniu ogranicza się wysokość roślin. To ogranicza kontakt kłosów z czynnikami chorobotwórczymi, które znajdują się w głębi łanu, jak również ułatwia zbiory. Jednym z zastosowań regulatorów jest skracanie rzepaku jesienią. Krótsze rośliny rzepaku o grubszych łodygach oraz większej ilości liści są lepiej przygotowane do zimowania. Taki efekt – oprócz stosowania odmian o dobrej zimotrwałości, osiąga się stosując regulatory jesienią.

Wykorzystanie regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w sadownictwie

Stosowanie regulatorów wzrostu roślin jest popularne również w uprawach owocowych: etefon zastosowany na 10 dni przed przewidywanym zbiorem wiśni znacząco ułatwia ich mechaniczny zbiór. W uprawach wczesnych odmian jabłoni stosowanie tej substancji poprawia wybarwienie owoców oraz pozwala na przyspieszenie zbioru. Tego typu regulatory mają również zastosowanie w uprawach pomidora w gruncie – opryskanie całych roślin środkiem zawierającym etefon w okresie, gdy owoce dojrzałe i dojrzewające stanowią 5-15%, a owoce zielone (wyrośnięte) 50-65% ogółu owoców na roślinach, powoduje przyspieszone dojrzewanie owoców.