Insektycyd Sumicidin 050 EC

Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Przeznaczony jest do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i warzywniczych. Na roślinie działa powierzchniowo.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Zawartość substancji czynnej

esfenwalerat (związek z grupy pyretroidów) – 50 g/l (5,54%)

flamme
exclam
acid_red
silhouete
Aquatic-pollut-red

Zakres stosowania, terminy i dawki

rośliny rolnicze

 

Uprawa Agrofag Zalecenia Dawka
pszenica ozima, pszenżyto ozime mszyce Stosować w przypadku wystąpienia mszyc, nie później niż do początku fazy dojrzałości mlecznej ziarna  0,25 l/ha
skrzypionki Stosować od początku wylęgania się larw  0,25 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecana ilość wody: 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uprawa Agrofag Zalecenia Dawka
rzepak ozimy chowacz podobnik Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją 0,25 l/ha
słodyszek rzepakowy Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji w fazie pąka kwiatowego, zgodnie z sygnalizacją 0,25 l/ha
pryszczarek kapustnik Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych, po wykształceniu pierwszych łuszczyn 0,25 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

rośliny warzywnicze

Uprawa Agrofag Zalecenia Dawka
kapusta głowiasta (uprawa w gruncie) gąsienice piętnówki kapustnicy, bielinka kapustnika i rzepnika Opryskiwać w okresie masowego wylegania sie gąsienic 0,2 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecana ilość wody: 600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

UWAGI

1. Środek działa skuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. W temperaturze wyższej zabieg wykonywać pod koniec dnia.
2. W przypadku opryskiwania roślin (np. kapusta) lub szkodników (np. mszyca kapuściana) pokrytych nalotem woskowym do cieczy użytkowej dodać środek zwilżający.
3. Zabieg przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, aby wszystkie części rośliny były pokryte cieczą użytkową.
4. Na plantacjach kwitnących roślin, a także w bliskim ich sąsiedztwie zabieg wykonać przed wieczorem, po zakończeniu dziennego oblotu pszczół.
Nie stosować na roślinach pokrytych spadzią.

Środki ostrożności, okres karencji/prewencji

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (OKRES PREWENCJI):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (OKRES KARENCJI):

Pszenica ozima, pszenżyto ozime – 28 dni
Rzepak ozimy – 42 dni
Kapusta głowiasta – 7 dni

Pozostałe informacje

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

  •  w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
  • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
  •  z dala od źródeł ciepła,
  •  w temperaturze nieprzekraczającej zakresu 0°C – 30°C

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi

Dostępne opakowania

1 l, 5 l

Okres ważności

2 lata

Pliki do pobrania