Insektycyd Pyrinex 480 EC

Środek owadobójczy

Pyrinex 480 EC to środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym, przeznaczony do zwalczania szkodników w pszenicy ozimej, rzepaku ozimym, kapuście brukselskiej, kalafiorze, brokule i truskawce. Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej

chloropiryfos (związek z grupy fosforoorganicznych) – 480 g/l (44,4%)

skull
silhouete
flamme
exclam
Aquatic-pollut-red
acid_red

Zakres stosowania, terminy i dawki

Rośliny rolnicze

Uprawa Szkodnik Zalecenia Dawka
Pszenica ozima skrzypionki Środek stosować na początku wylęgania się larw. Faza rozwojowa
rośliny chronionej: początek kłoszenia, widoczny wierzchołek kłosa – widoczne 30% kłosa (BBCH 50-53 )
0,5 – 0,6 l/ha

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uprawa Szkodnik Zalecenia Dawka
Rzepak ozimy chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny (zabieg przeciwko chowaczowi zwalcza również pierwsze naloty słodyszka rzepakowego) Opryskiwać w 7-10 dni po pierwszych nalotach szkodnika 0,6 – 0,8 l/ha
słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza
czterozębnego)
Opryskiwać w fazie zwartego kwiatostanu, po wystąpieniu chrząszczy na
plantacji. Nie opryskiwać bezpośrednio przed kwitnieniem oraz w trakcie kwitnienia

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik

Uprawa Szkodnik Zalecenia Dawka
Truskawka kwieciak malinowiec Środek stosować w fazie pojawiania się kwiatostanów (BBCH 56-59) 0,9 l/ha

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 750 – 1500 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uprawa Szkodnik Zalecenia Dawka
Kapusta brukselska, kalafior, brokuł gąsienice bielinka rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy Zabieg wykonać w okresie masowego wylęgania się gąsienic w okresie czerwiec-wrzesień.
W przypadku kapusty brukselskiej środek stosować od początku rozwoju pąków bocznych
do końca fazy gdy pędy poniżej pąka szczytowego są mocno zamknięte (BBCH 40-49), zaś
w przypadku kalafiora i brokuła od początku rozwoju główki do końca fazy gdy główka jest
ciasno zamknięta i osiągnęła typową wielkość i kształt (BBCH 40-49).
0,9 l/ha

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200 – 600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Środki ostrożności, okres karencji/prewencji

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (OKRES PREWENCJI):

pszenica ozima, rzepak ozimy – nie dotyczy,
truskawka, kapusta brukselska, kalafior, brokuł – 1 dzień

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (OKRES KARENCJI):

pszenica ozima – 30 dni
rzepak ozimy – 70 dni
kapusta brukselska, kalafior, brokuł – 21 dni
truskawka – 15 dni

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (OKRES KARENCJI DLA PASZ): Nie dotyczy

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: Nie dotyczy

Pozostałe informacje

W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować środka Pyrinex 480 EC na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie używać w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek. Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty.

Dostępne opakowania

1 l, 5 l, 20 l

Okres ważności

2 lata

Pliki do pobrania