Insektycyd Nuprid 200 SC

Środek owadobójczy w formie koncentratu zawiesinowego, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w ziemniaku, tytoniu, w pomidorze (w uprawie pod osłonami), ogórku (w uprawie pod osłonami) i w roślinach ozdobnych (w uprawie pod osłonami).

W roślinie działa systemicznie.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.

Nuprid 200 SC opakowanie

Zawartość substancji czynnej

imidachlopryd (związek z grupy pochodnych neonikotynoidów) – 200 g/l (17,81%)

Aquatic-pollut-red

Zakres stosowania, terminy i dawki

rośliny rolnicze

Uprawa Agrofag Zalecenia Dawka
ziemniak larwy i chrząszcze
stonki ziemniaczanej
Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.
Wyższą z zalecanych dawek stosować przeciwko chrząszczom i starszym larwom oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
0,125-0,15 l/ha
tytoń wciornastek tytoniowiec
wektor wirusa brązowej plamistości pomidora rozsadnik
(podlewanie)
Zabieg wykonać w początkowym okresie hartowania roślin na dwa tygodnie przed wysadzeniem rozsady na plantacje. 2,5 ml środka w 2-4 l
wody na 1 m2
wciornastek tytoniowiec
wektor wirusa brązowej
plamistości pomidora
plantacja (opryskiwanie)
Zalecane stężenie: 0,025% (25 ml środka w 100 l wody).
Zabieg wykonać dwukrotnie:Pierwszy zabieg – po wysadzeniu rozsady – 0,075 l w 300 l cieczy na hektar.
Drugi zabieg – w 21–42 dni po pierwszym zabiegu – 0,112-0,15 l w 450-600 l cieczy na hektar.
Liczba zabiegów: 2
Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 21 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (podlewanie i opryskiwanie): 3
pomidor
(w uprawie pod osłonami)
mączlik szklarniowy (formy dorosłe i larwy), wciornastek tytoniowiec Zalecane stężenie: 0,075% (75 ml środka w 100 litrach wody).
Termin stosowania: Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000 l/ha.
Liczba zabiegów: 1–3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
mszyca smugowa Zalecane stężenie: 0,04% (40 ml środków 100 litrach wody)Termin stosowania:
Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000 l/ha.
Liczba zabiegów: 1–3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w cyklu produkcyjnym w uprawie pomidora: 3
ogórek
(w uprawie pod osłonami)
mączlik szklarniowy (formy dorosłe i larwy), wciornastek tytoniowiec Zalecane stężenie: 0,075% (75 ml środków 100 litrach wody).
Termin stosowania: Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w cyklu produkcyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: 7 dni.
lilie, chryzantema, hibiskus, gerbera
(w uprawie pod osłonami)
mszyca ogórkowa, mączlik szklarniowy Zalecane stężenie: 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody).
Termin stosowania: Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 500-1000 l/ha w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin.
Maksymalna liczba zabiegów w cyklu produkcyjnym: 3. Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
cebule lilii
(maczanie cebul, w uprawie pod osłonami)
mszyca ogórkowa Zalecane stężenie: 0,04% (40 ml środków 100 litrach wody). Cebule moczyć w roztworze przez 15 minut przed posadzeniem.

Maksymalna liczba zabiegów w cyklu produkcyjnym: 1

UWAGI

 1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15o
 2. Zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.

Środki ostrożności, okres karencji/prewencji

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W przypadku stosowania środka w formie oprysku w celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających:

 • nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
 • nie używać w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek,
 • nie stosować kiedy występują kwitnące chwasty,
 • usuwać chwasty przed kwitnieniem,
 • unikać znoszenia na uprawy sąsiednie, szczególnie z kwitnącymi roślinami.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od zbiorników i cieków wodnych o szerokości:

 • 1 m w uprawie tytoniu,
 • 5 m w uprawie ziemniaków.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w uprawie tytoniu i ziemniaków.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA

(okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ

(okres zapobiegający zatruciu): stosowanie w formie oprysku – 21 dni

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ

(okres karencji): ziemniak – 3 dni, tytoń – nie dotyczy, ogórek, pomidor – 3 dni, lilie, chryzantema, hibiskus, gerbera – nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI

(okres karencji dla pasz): nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:

Nie dotyczy

Pozostałe informacje

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
 • w temperaturze 0oC–30o

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Dostępne opakowania

0,065 l; 0,25 l

Okres ważności

2 lata

Pliki do pobrania