Insektycyd Kaiso 050 EG

Środek owadobójczy w formie granulatu do sporządzania emulsji wodnej, przystosowany do odmierzania objętościowego, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących w rzepaku ozimym i pszenicy ozimej. Na roślinie działa powierzchniowo.

Środek przeznaczony do stosowana przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Kaiso opakowanie 0,6kg

Zawartość substancji czynnej

lambda-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) – 50 g/kg  (5%).

exclam
Aquatic-pollut-red

Zakres stosowania, terminy i dawki

rośliny rolnicze

Uprawa Agrofag Zalecenia Dawka
rzepak ozimy chowacz brukwiaczek Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją. 0,15 kg/ha
słodyszek rzepakowy Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego). 0,15 kg/ha
chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych. 0,15 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uprawa Agrofag Zalecenia Dawka
pszenica ozima mszyce Zabieg wykonać po wykłoszeniu,
nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna.
0,10 kg/ha
skrzypionki Stosować od początku
wylęgania się larw.
0,10 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI

  1. Środek działa skuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. W temperaturze wyższej zabieg wykonać pod koniec dnia.
  2. W przypadku stosowania środka na kwitnące uprawy lub jeśli w uprawach chronionych występują kwitnące chwasty środek stosować po wieczornym oblocie pszczół.
  3. Nie stosować w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek (spadź).

Środki ostrożności, okres karencji/prewencji

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)

Rzepak ozimy – 28 dni.
Pszenica ozima – 25 dni.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)

nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO

nie dotyczy.

Pozostałe informacje

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

  • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
  • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej zakresu 00C-300C.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Dostępne opakowania

0,3 kg; 0,6 kg; 1,8 kg

Okres ważności

2 lata

Pliki do pobrania