Insektycyd Grom 200 SL

Środek owadobójczy w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących w uprawie jabłoni, gruszy, czereśni, śliwy oraz w rzepaku ozimym. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub sadowniczych.

Zawartość substancji czynnej

acetamipryd (związek z grupy pochodnych neonikotynoidów) – 200 g/l (17,44%)

exclam
Aquatic-pollut-red

Zakres stosowania, terminy i dawki

rośliny sadownicze

Uprawa Agrofag Zalecenia Dawka
jabłoń mszyce Opryskiwać  od fazy zielonego pąka do fazy początku czerwcowego opadania zawiązków , w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc 0,125 l/ha
owocówka jabłkóweczka Opryskiwać na początku lotu motyli i masowego składania jaj, od początku fazy rozwoju owoców do fazy gdy owoc osiągnie 60% typowej wielkości 0,2 kg/ha
zwójki liściowe Środek stosować od fazy zielonego pąka do fazy różowego pąka, w momencie masowego wylęgania się larw. Zabieg powtórzyć w czerwcu, do fazy początku czerwcowego opadania zawiązków 0,2 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2
Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uprawa Agrofag Zalecenia Dawka
grusza miodówka gruszowa Opryskiwać od fazy zielonego pąka do fazy, gdy większość kwiatów z płatkami tworzy wklęsą kulę 0,2 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uprawa Agrofag Zalecenia Dawka
czereśnia nasionnica trześniówka Opryskiwać w okresie licznego pojawu muchówek i masowego składania jaj, od fazy gdy większość płatków opadła do fazy początku dojrzewania owoców 0,125 l/ha

Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uprawa Agrofag Zalecenia Dawka
śliwa owocnice Opryskiwać pod koniec opadania płatków kwiatowych 0,125 l/ha
owocówka śliwkóweczka Opryskiwać na początku lotu motyli i masowego składania jaj, w fazie rozwoju owoców 0,2 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2
Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

rośliny rolnicze

Uprawa Agrofag Zalecenia Dawka
rzepak ozimy słodyszek rzepakowy Opryskiwać w w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy zwartego kwiatostanu do fazy żółtego pąka 0,125 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

UWAGI

Zaleca się nie stosować środka w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek

Środki ostrożności, okres karencji/prewencji

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA

1 dzień

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)

Jabłón, grusza, sliwa, czeresnia – 14 dni
Rzepak ozimy – 28 dni

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO

Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN

Pozostałe informacje

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

    • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
    • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą
    • przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej zakresu 00C-300C

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi

Dostępne opakowania

0,125 l, 0,2 l i 1 l

Okres ważności

2 lata

Pliki do pobrania