Insektycyd Bulldock 025 EC

Środek owadobójczy

Bulldock 025 EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo.
Środek stosuje się używając opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej

beta-cyflutryna (związek z grupy pyretroidów) – 25 g/l (2,75%)

flamme
exclam
silhouete
Aquatic-pollut-red

Zakres stosowania, terminy i dawki

Rośliny rolnicze

Uprawa Szkodnik Zalecenia Dawka
Pszenica ozima Mszyca zbożowa Środek Bulldock 025 EC należy stosować po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna  0,25 l/ha
Skrzypionki Środek Bulldock 025 EC należy stosować od początku okresu wylęgania się larw
Rzepak ozimy Chowacz brukwiaczek Środek Bulldock 025 EC należy stosować po wystąpieniu chrząszczy, przed złożeniem jaj, zgodnie z sygnalizacją
Chowacz czterozębny Środek Bulldock 025 EC należy stosować po wystąpieniu chrząszczy, zgodnie z sygnalizacją
Szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik) Środek Bulldock 025 EC należy stosować po wystąpieniu szkodników, w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych
Burak cukrowy Pchełka burakowa Środek Bulldock 025 EC należy stosować w okresie pojawienia się pierwszych chrząszczy lub po
zauważeniu pierwszych uszkodzeń
 0,2 l/ha
Ziemniak Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej Środek Bulldock 025 EC należy stosować zgodnie z sygnalizacją, po pojawieniu się
najmłodszych stadiów larw stonki (L1 i L2). Wyższą z zalecanych dawek stosować
do zwalczania chrząszczy oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej
 0,2-0,3 l/ha


Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uprawa Szkodnik Zalecenia Dawka
Kapusta głowiasta biała uprawiana w gruncie Gąsienice bielinka rzepnika, gąsienice tantnisia krzyżowiaczka Środek Bulldock 025 EC należy stosować po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna 0,2-0,3 l/ha
Piętnówka kapustnica Środek Bulldock 025 EC należy stosować od początku okresu wylęgania się larw  0,3-0,4 l/ha
Mszyca kapuściana Środek Bulldock 025 EC należy stosować po wystąpieniu chrząszczy, przed złożeniem jaj, zgodnie z sygnalizacją  0,3 l/ha
Cebula Wciornastek tytoniowiec Środek Bulldock 025 EC należy stosować po wystąpieniu chrząszczy, zgodnie z sygnalizacją  0,2 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

 

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Uprawa Szkodnik Zalecenia Dawka
Czosnek Wciornastki Środek Bulldock 025 EC należy stosować po od fazy kiedy wyraźnie widoczny jest drugi liść do końca fazy
gdy czosnek osiąga 50% liści zgina się
0,2-0,4 l/ha
 Por Wciornastki Środek Bulldock 025 EC należy stosować  od fazy 2 liści do fazy gdy 50% liści rośliny zgina się
Wgryzka szczypiorka Środek Bulldock 025 EC należy stosować od fazy 5-ciu liści do fazy gdy cebula osiąga 50% typowej średnicy
Chowacz szczypiorak

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Uprawa Szkodnik Zalecenia Dawka
Pomidor Stonka ziemniaczana Środek Bulldock 025 EC należy stosować od fazy 2-go liścia do fazy gdy 10% owoców uzyskuje typową barwę 0,2-0,4 l/ha
Papryka Stonka ziemniaczana
Mszyce

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Uprawa Szkodnik Zalecenia Dawka
Ogórek Wciornastki Środek Bulldock 025 EC należy stosować od początku fazy rozwoju liści do końca fazy dojrzewania nasion i owoców  0,2-0,4 l/ha
Zmienniki

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Uprawa Szkodnik Zalecenia Dawka
Brokuł Mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica Środek Bulldock 025 EC należy stosować od fazy 5-ciu liści do fazy gdy główka osiągnęła typową wielkość i kształt, ciasno zamknięta  0,2-0,4 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Uprawa Szkodnik Zalecenia Dawka
Brokuł Wciornastki Środek Bulldock 025 EC należy stosować od fazy 5-ciu liści do fazy gdy główka osiągnęła typową wielkość i kształt, ciasno zamknięta  0,2-0,4 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Uprawa Szkodnik Zalecenia Dawka
Kalafior Mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica Środek Bulldock 025 EC należy stosować od fazy 5-ciu liści do fazy gdy główka osiągnęła typową wielkość i kształt, ciasno zamknięta  0,2-0,4 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Uprawa Szkodnik Zalecenia Dawka
Kalafior Wciornastki Środek Bulldock 025 EC należy stosować od fazy 5-ciu liści do fazy gdy główka osiągnęła typową wielkość i kształt, ciasno zamknięta  0,2-0,4 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Uprawa Szkodnik Zalecenia Dawka
Kapusta brukselska Mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica Środek Bulldock 025 EC należy stosować od fazy 5-ciu liści do fazy gdy pędy poniżej pąka szczytowego są mocno zamknięte  0,2-0,4 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Uprawa Szkodnik Zalecenia Dawka
Kapusta brukselska Wciornastki Środek Bulldock 025 EC należy stosować od fazy 5-ciu liści do fazy gdy pędy poniżej pąka szczytowego są mocno zamknięte  0,2-0,4 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Uprawa Szkodnik Zalecenia Dawka
Kapusta włoska Mszyca kapuściana, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica Środek Bulldock 025 EC należy stosować od fazy 5-ciu liści do fazy gdy główki osiągają typową wielkość, kształt i twardość  0,2-0,4 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Uprawa Szkodnik Zalecenia Dawka
Kapusta włoska Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik Środek Bulldock 025 EC należy stosować od fazy 5-ciu liści do fazy gdy główki osiągają typową wielkość, kształt i twardość  0,2-0,4 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Uprawa Szkodnik Zalecenia Dawka
Kapusta włoska Wciornastki Środek Bulldock 025 EC należy stosować od fazy 5-ciu liści do fazy gdy główki osiągają typową wielkość, kształt i twardość  0,2-0,4 l/ha


Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Uprawa Szkodnik Zalecenia Dawka
Sałata Mszyce Środek Bulldock 025 EC należy stosować od fazy 2-go liścia do fazy gdy zostaje osiągnięta typowa masa liści  0,2-0,4 l/ha


Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Uprawa Szkodnik Zalecenia Dawka
Groch zwyczajny Zmienniki Środek Bulldock 025 EC należy stosować od fazy 5-go liścia do końca fazy gdy strąki osiągają typową długość a nasiona są całkowicie uformowane  0,2-0,4 l/ha
Mszyca grochowa Środek Bulldock 025 EC należy stosować od początku fazy rozwoju pędu do końca fazy gdy strąki osiągają typową długość a nasiona są całkowicie uformowane

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Uprawa Szkodnik Zalecenia Dawka
Groch zwyczajny Wciornastki Środek Bulldock 025 EC należy stosować od początku fazy rozwoju pędu do końca fazy gdy strąki osiągają typową długość a nasiona są całkowicie uformowane  0,2-0,4 l/ha
Oprzędziki Środek Bulldock 025 EC należy stosować od od końca fazy pęcznienia nasion do końca fazy rozwoju liści
Pachówka strąkóweczka Środek Bulldock 025 EC należy stosować od końca fazy kwitnienia do końca fazy gdy strąki osiągają typową długość a nasiona są całkowicie uformowane

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Uprawa Szkodnik Zalecenia Dawka
Fasola Zmienniki Środek Bulldock 025 EC należy stosować od fazy 5-go liścia do końca fazy gdy strąki osiągają typową długość a nasiona są całkowicie uformowane  0,2-0,4 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Uprawa Szkodnik Zalecenia Dawka
Peluszka Mszyca grochowa Środek Bulldock 025 EC należy stosować od fazy 3-go liścia właściwego do końca fazy gdy strąki osiągają typową długość a nasiona są całkowicie uformowane 0,25-0,3 l/ha
Pachówka strąkóweczka Środek Bulldock 025 EC należy stosować od końca fazy kwitnienia do końca fazy gdy strąki osiągają typową długość a nasiona są całkowicie uformowane
Oprzędziki Środek Bulldock 025 EC należy stosować od fazy gdy widoczna jest para łuskowatych liści do końca fazy 4-tego liścia właściwego

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Uprawa Szkodnik Zalecenia Dawka
Bobik Mszyca trzmielinowo-burakowa Środek Bulldock 025 EC należy stosować przed kwitnieniem po przelocie form uskrzydlonych 0,25-0,3 l/ha
Oprzędziki Środek Bulldock 025 EC należy stosować od fazy gdy widoczna jest para łuskowatych liści do końca fazy 4 liści właściwych
Strąkowiec bobowy Opryskiwać w końcowej fazie kwitnienia

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Uprawa Szkodnik Zalecenia Dawka
Len włóknisty, len oleisty Pchełka lnowa, pchełka lnowa długostopka Środek Bulldock 025 EC należy stosować od fazy 5-go liścia do końca fazy gdy strąki osiągają typową długość a nasiona są całkowicie uformowane  0,2-0,4 l/ha
Wciornastek kalarepowiec, wciornastek lnowiec Środek Bulldock 025 EC należy stosować od początku fazy rozwoju pędu do końca fazy gdy strąki osiągają typową długość a nasiona są całkowicie uformowane

Środki ostrożności, okres karencji/prewencji

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (OKRES PREWENCJI):
Pszenica ozima, rzepak ozimy, burak cukrowy, ziemniak, kapusta głowiasta biała, cebula – nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin
Czosnek, por, pomidor, papryka, kalafior, brokuł, kapusta brukselska, kapusta włoska, ogórek, sałata, groch, fasola, peluszka, bobik, len włóknisty, len oleisty – 1 dzień

OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (OKRES ZAPOBIEGAJĄCY ZATRUCIU):
−w przypadku dawki 0,2 – 0,4 l/ha: 7 dni
−w przypadku dawki mniejszej lub równej 0,2 l/ha: nie dotyczy

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (OKRES KARENCJI):
Kalafior, kapusta włoska, ogórek, pomidor, papryka, sałata – 3 dni
Brokuł, kapusta brukselska, burak cukrowy, cebula, fasola, groch, kapusta głowiasta
biała, por, ziemniak – 7 dni
Bobik, czosnek, peluszka – 21 dni
Len włóknisty, len oleisty – 30 dni
Pszenica ozima, rzepak ozimy – 35 dni

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (OKRES KARENCJI DLA PASZ):
Czosnek, cebula, pomidor, papryka, ogórek, brokuł, kalafior, kapusta brukselska, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała, sałata, groch, fasola, ogórek, por, len włóknisty, len oleisty,  pszenica ozima, rzepak ozimy, burak cukrowy, ziemniak – nie dotyczy
Peluszka, bobik – 21 dni

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:
Nie dotyczy

Pozostałe informacje

UWAGI:
1. Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności szkodników na substancje pyretroidowe, w przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, środek stosować przemiennie ze środkami o innym mechanizmie działania.
2. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20o C. W temperaturze wyższej zabieg wykonać pod koniec dnia.
3. W przypadku opryskiwania roślin (np. kapusta, cebula) lub szkodników (np. mszyca kapuściana) pokrytych nalotem woskowym dodać do cieczy użytkowej środek zwilżający.
4. W przypadku zwalczania szkodników (zwłaszcza ssących) zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.

Dostępne opakowania

0,25 l; 1 l, 5 l

Okres ważności

2 lata

Pliki do pobrania