Insektycydy

Insektycydy (inaczej zwane środkami owadobójczymi) preparaty przeznaczone do zwalczania szkodników żerujących na uprawach rolniczych. W rolnictwie od dawna używano środków pochodzenia naturalnego, takich jak, np. nikotyna. Rewolucję w walce ze szkodliwymi owadami przyniosło jednak dopiero wprowadzenie do rolnictwa środków syntetycznych i mikrobiologicznych. Stosuje się je zapobiegawczo bądź interwencyjnie, zarówno w uprawach zbóż, jak i w uprawach sadowniczych i warzywniczych oraz ozdobnych. Środki owadobójcze mają dwa podstawowe cele: odstraszanie insektów zagrażających uprawie, bądź zlikwidowanie szkodników już na niej żerujących.

Oferta insektycydów Nufarm Polska

W ofercie znajdują się środki przeciw owadom zwalczające powszechnie występujące szkodniki rzepaku, a także te występujące w niektórych uprawach warzywniczych (pomidor, ogórek, ziemniak), ozdobnych (lilie, chryzantemy, hibiskus, gerbery), pszenicy ozimej oraz tytoniu. Skład insektycydów Nufarm oparty jest na wielu syntetycznych substancjach aktywnych. Dzięki temu osiągają one wysoką skuteczność w zapobieganiu występowaniu niepożądanych insektów w uprawach, jak również w ich likwidacji.

Grom 200 SL

Kaiso 050 EG

Kaiso opakowanie 0,6kg

Nuprid 200 SC

Nuprid 200 SC opakowanie

Sumicidin 050 EC

Na rynku dostępne są, w zależności od rodzaju substancji aktywnej, na której są oparte są różne insektycydy, możemy je podzielić na:

  • Karbaminiany i ditiokarbaminiany, które mają za zadanie przedostanie się do układu pokarmowego owada. Występują głównie w stanie stałym, ponieważ słabo rozpuszczają się w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych, jednak dzięki zastosowaniu rozpuszczalników nieorganicznych pojawiają się także w formie płynnej. Dzięki temu, że są szybko metabolizowane, są najczęstszym wyborem w walce z insektami czy roztoczami. Ze względu na niską toksyczność oprócz ochrony roślin, wykorzystuje się je także w stosunku do insektów występujących w magazynach czy domach.
  • środki fosforoorganiczne, ulegają rozkładowi wewnątrz komórek roślinnych, na roślinie, a także w glebie. Rozpuszczają się w tłuszczach i rozpuszczalnikach nieorganicznych. Większość z nich jest silnie toksyczna, jednak ich okresy karencji są znacząco krótsze, gdyż nie mają tendencji do kumulowania się w środowisku.
  • środki chloroorganiczne, które rozpuszczają się w tłuszczach i nieorganicznych typach rozpuszczalników. Są to substancje, które na szkodniki działają kontaktowo, drogą oddechową i pokarmową. Substancje te kumulują się w żywych organizmach, dlatego należy je stosować z wyjątkową ostrożnością i zwracać uwagę na okres karencji podany w etykiecie środka.

Nufarm Polska oferuje środki dla użytkowników profesjonalnych, dlatego skupia się na produkcji środków rozpuszczalnych w wodzie, ponieważ są one łatwe w użyciu oraz spełniają wymogi użytkowania przez rolników na dużych areałach.

Stosowanie insektycydów

Środki przeciw owadom stosuje się głównie po to, by uniknąć obniżenia i uszkodzenia plonów spowodowanego oddziaływaniem szkodników na uprawę. Działalność agrofagów może prowadzić nie tylko do powierzchownego uszkodzenia rośliny, lecz nawet do złamania rośliny (częsty objaw działalności szkodników łodygowych w rzepaku) bądź zniszczenia plonów. Dodatkowo, uszkodzenia spowodowane przez owady są drogą dla groźnych patogenów. W konsekwencji mogą one więc prowadzić do rozwoju groźnych chorób. Nawet tak niepozorne owady jak powszechnie występujące mszyce, mimo niewielkich rozmiarów występując gromadnie  potrafią wyrządzić poważne szkody dla upraw rolniczych. Robią to nie tylko poprzez żerowanie, ale także przenoszenie chorób wirusowych powodujących zniszczenie lub znaczące straty plonu.

W takich sytuacjach można stosować środki owadobójcze o różnym pochodzeniu: mikrobiologiczne, czyli biopreparaty z dużą zawartością drobnoustrojów. Powodują one u owadów choroby  lub środki syntetyczne, które ten sam efekt osiągają poprzez użycie różnorodnych środków chemicznych. Mimo różnic typów substancji aktywnych, zawartych w preparacie, schemat ich działania jest podobny. Grupa preparatów kontaktowych oddziałuje na szkodliwe insekty, np. mszyce lub szkodniki rzepaku, poprzez przenikanie do organizmu przez powierzchnię jego ciała. Inną drogą unieszkodliwienia insektów jest oddziaływanie drogą pokarmową, kiedy owad żywi się środkiem owadobójczym, lub drogą oddechową. Rozróżnia się także typy środków owadobójczych według metody oddziaływania na roślinę. Powierzchniowe utrzymują się na jej powierzchni i tam zapobiegają uszkodzeniom spowodowanym przez żer szkodników. Środki układowe natomiast wnikają do komórek całej rośliny, dzięki czemu stają się one trujące dla insekta, ale są bezpieczne dla samej rośliny.

Bezpieczeństwo stosowania

Wiemy, jak zwalczyć szkodniki roślin. Trzeba jednak mieć na uwadze, że oprócz głównego celu, istnieją jeszcze kwestie bezpieczeństwa i szacunku dla środowiska. Dlatego stosując preparaty z grupy środków owadobójczych, należy pamiętać o ochronie owadów pożytecznych – ma to szczególne znaczenie przy uprawie rzepaku. W przypadku stosowania środków posiadających rejestrację w rzepaku, zabiegi należy wykonywać wieczorem, po zakończonym oblocie pszczół. Środków owadobójczych nie należy stosować również w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek, ani w miejscach gdzie kwitną chwasty.