Saracen Max 80 WG

Środek chwastobójczy

o działaniu układowym, stosowany nalistnie, występujący w w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej do rozcieńczania wodą (WG). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne florasulam i tribenuron metylu zalicznane są do grupy B.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji biologicznie czynnej

florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 200 g/kg (20%),
tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 600 g/kg (60%).

Aquatic-pollut-red

Działanie na chwasty

Saracen Max 80 WG jest pobierany przez liście chwastów. Substancja czynna florasulamtribenuron metylu blokują działanie enzymu – syntazy acetylomleczanowej (ALS) odpowiedzialnego za biosyntezę aminokwasów rozgałęzionych, co powoduje zahamowanie podziału komórek w tkankach merystematycznych, w wyniku czego następuje silne zahamowanie wzrostu korzeni i części nadziemnych, a tym samym skarłowacenie roślin oraz powolne zamieranie całych roślin.

Objawy działania środka z grupy inhibitorów ALS są widoczne najczęściej po upływie kilkunastu dni od zabiegu. Do pierwszych symptomów działania środka zalicza się zahamowany wzrost rośliny, następnie chlorozę i czerwienienie oraz skręcanie liści, a następnie zasychanie liści. Desykacja liści może nastąpić w korzystnych warunkach po 7-10 dniach, średnio po upływie 14 dni od wykonania zabiegu.

Zboża ozime:

chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne

Zboża jare:

fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest ptasi, rdestówka powojowata (syn. rdest powojowaty), samosiewy rzepaku, tasznik psopolity, żółtlica drobnokwiatowa.

Zboża ozime:

fiołek polny, przetacznik perski

Zboża jare:

rdest plamisty

Zboża ozime:

jasnota purpurowa, przetacznik bluszczykowaty

Zboża jare:

przetacznik perski

Zboża ozime:

dymnica pospolita, przetacznik polny, rdestówka powojowata (syn. rdest powojowaty)

Zakres stosowania, terminy i dawki

Uprawa Zalecenia Dawka
pszenica ozima,
żyto,
pszenżyto ozime
Środek stosować od fazy 2 liścia do fazy liścia flagowego (BBCH 12–39). 25 g/ha
jęczmień jary Środek stosować od fazy 2 liścia do fazy liścia flagowego (BBCH 12–39). 25 g/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.

Środki ostrożności, okres karencji/prewencji

OKRES KARENCJI: Nie dotyczy

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA:

Środek SARACEN MAX 80 WG zawiera substancje czynne należące do herbicydów z grupy inhibitorów ALS. Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania może prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, herbicydy z grupy inhibitorów ALS powinny być stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
– postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosuj środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczania chwastów,
– dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju
– i nasilenia chwastów,
– używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp.,
– stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,
– stosuj mieszanki herbicydu z grupy ALS z herbicydami o odmiennym mechanizmie działania,
– stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów,
– stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz wciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,
– informuj posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
– w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub z producentem środka ochrony roślin.
Nie prowadzić zabiegów pielęgnacyjnych gleby (np. bronowanie) 7 dni przed i po zabiegu.
Środka nie stosować:
− na rośliny mokre, chore i uszkodzone− w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych,
− w temperaturze powietrza poniżej 4oC i powyżej 25oC,
− po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: Należy uwzględnić następstwo roślin.

Następstwo roślin

Środek Saracen Max 80 WG rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem Saracen Max 80 WG (np. w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy przedsiewnej na polu tym można uprawiać zboża.

Po zbiorze rośliny uprawnej, w której zastosowano środek Saracen Max 80 WG można uprawiać: zboża, rzepak, bobik, trawy. Po upływie roku od zastosowania środka Saracen Max 80 WG również można uprawiać: len, groch, burak cukrowy, ziemniaki, kukurydzę, koniczynę, marchew, i warzywa kapustne uprawiane z rozsady.

Pozostałe informacje

Inne substancje stwarzające zagrożenie nie będące substancją czynną:
Alkil-naftaleno-sulfonowany formaldehyd sodu – koncentrat 4%
Metylonaftalenosulfonian sodu – 4 %
Kwas lignosulfonowy, sól sodowa sulfometylowana – 3%

Dostępne opakowania

0,1 kg; 0,25 kg

Okres ważności

2 lata

Pliki do pobrania