Saracen Delta 550 SC

Środek chwastobójczy

w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do wiosennego zwalczania przytuli czepnej i innych chwastów dwuliściennych w uprawie pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego i jęczmienia jarego. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji biologicznie czynnej

diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 500 g/l (40,98%)

florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 50 g/l (4,10%)

Aquatic-pollut-red

Działanie na chwasty

Saracen Delta 550 SC jest herbicydem systemicznym, selektywnym, niszczącym chwasty dwuliścienne. Substancja czynna florasulam blokuje działanie enzymów roślinnych – aminokwasów syntetazy acetylomleczanowej (ALS), co powoduje w konsekwencji zahamowanie wzrostu oraz rozwoju chwastów.

Pierwsze efekty działania pojawiają się po kilku dniach. Symptomy pojawiają się najpierw na górnych częściach merystemów wzrostu rośliny jako chlorozy i nekrozy. Nowe, górne liście ulegają zwiędnięciu, a po nich stopniowo liście z niższych partii rośliny. Na niektórych gatunkach chwastów dochodzi do zaczerwienienia żyłek liści. Całkowite zasychanie liści następuje w optymalnych warunkach atmosferycznych po 7-10 dniach, natomiast w warunkach niekorzystnych dopiero po 6-8 tygodniach.

Substancja czynna diflufenikan należy do grupy fenoksynikotynoanilidów, które działają jak inhibitor biosyntezy karotenoidów w komórkach chwastów. Karotenoidy są barwnikami wymaganymi do procesu fotosyntezy u roślin. Brak tych struktur powoduje zbielenie tkanek liści i rozpad komórek, co szczególnie jest widoczne w przypadku nowych tkanek. Diflufenikan najlepiej działa na młode, aktywnie rosnące chwasty. Diflufenikan zapewnia ochronę do 8 tygodni po zastosowaniu.

bylica pospolita, chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, łoczyga pospolita, mak polny, ostrożeń polny, ostróżeczka polna, poziewnik szorstki, przetacznik polny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest powojowy rumian polny, rumianek pospolity, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa

samosiewy rzepaku, powój polny, łoboda rozłożysta

komosa biała

Zakres stosowania, terminy i dawki

Uprawa Zalecenia Dawka
pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień jary Stosować wczesną wiosną po ruszeniu wegetacji chwastów w przypadku uprawy pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego od fazy krzewienia do fazy drugiego kolanka zbóż (BBCH 20-32), a w przypadku uprawy jęczmienia jarego od fazy 2 liścia do fazy drugiego kolanka (BBCH 12-32). 0,1 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Środki ostrożności, okres karencji/prewencji

OKRES KARENCJI: Nie dotyczy

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ:
1. Środka nie stosować:
− na rośliny mokre, chore i uszkodzone,
− w czasie suszy,
− nie prowadzić zabiegów pielęgnacyjnych gleby (np. bronowanie) 7 dni przed i po zabiegu,− w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych,
− w temperaturze powietrza poniżej 4oC i powyżej 250C,
− po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE (OKRES PREWENCJI): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

Następstwo roslin

Po zbiorze rośliny uprawnej, w której zastosowano środek Saracen Delta 550 SC można uprawiać: zboża ozime, rzepak ozimy, bób, trawy oraz uprawiane z rozsady warzywa kapustne. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem Saracen Delta 550 SC, (np. w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać pszenicę jarą, jęczmień jary, owies, kukurydzę lub trawy nasienne z gatunku rajgras.

Dostępne opakowania

0,25 l

Okres ważności

2 lata

Pliki do pobrania