Saracen 050 SC

Środek chwastobójczy

o działaniu układowym, stosowany nalistnie. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna florasulam zaliczana jest do grupy B. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji biologicznie czynnej

florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) – 50 g/l (4,81%)

Aquatic-pollut-red

Działanie na chwasty

Saracen 050 SC pobierany jest przez liście i szybko przemieszczany do innych części rośliny. Efekt działania pojawia się po kilku dniach. Symptomy pojawiają się najpierw na  górnych stożkach wzrostu rośliny, jako nekrozy i chlorozy. Górne liście są zwiędnięte i stopniowo efekt ten dotyka liście z niższych partii rośliny. Widoczne są także chlorozy lub czerwienienie liści. Następuje też spowolnienie lub zahamowanie wzrostu. Całkowita zaschniecie liści następuje po 7-10 dniach w korzystnych warunkach lub do 6-8 tygodni w niekorzystnych.

Zboża jare
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, rdest powojowaty (rdestówka powojowata), żółtlica drobnokwiatowa, przetacznik perski
Chwasty średnio wrażliwe: przytulia czepna, chaber bławatek
Chwasty odporne: fiołek polny, komosa biała, bodziszek drobny

Zboża ozime

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka
polna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, samosiewy
rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, rdest powojowaty (syn. rdestówka powojowata).
Chwasty średnio odporne: chaber bławatek, jasnota purpurowa, przetacznik perski, rdest ptasi.
Chwasty odporne: dymnica pospolita, fiołek polny

Zboża jare 

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, gorczyca polna, maruna bezwonna, rdest powojowaty (rdestówka powojowata), żółtlica drobnokwiatowa, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, rdest plamisty, poziewnik szorstki.
Chwasty średnio odporne: komosa biała, fiołek polny, jasnota purpurowa.
Chwasty odporne: bodziszek drobny

Zakres stosowania, terminy i dawki

Uprawa Zalecenia Dawka
pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime Środek stosować wczesną wiosną po ruszeniu wegetacji chwastów. Opryskiwać od fazy 3 liścia do fazy drugiego kolanka zboża (BBCH 13-32) 0,1 l/ha
pszenica jara, jęczmień jary, owies Środek stosować wczesną wiosną po ruszeniu wegetacji chwastów. Opryskiwać od fazy 3 liścia do fazy drugiego kolanka zboża (BBCH 13-32) 0,08 – 0,1 l/ha


Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Środki ostrożności, okres karencji/prewencji

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (OKRES KARENCJI):

Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary, owies – nie dotyczy.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

1. Nie prowadzić zabiegów pielęgnacyjnych gleby w ciągu 7 dni przed i po zabiegu.

2. Strategia zarządzania odpornością:
Celem zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju chwastów odpornych oraz odporności
krzyżowej, herbicydy z grupy inhibitorów ALS powinny być stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
– postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosuj środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczania  chwastów.
– należy unikać stosowania środka:
– na chwasty w fazie rozwojowej powyżej BBCH16 (faza 6 liści),
– w dawkach niższych od zalecanych, zwłaszcza w przypadku stosowania w późniejszych terminach.
– dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,
– używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp.,
– stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,
– stosuj mieszanki herbicydu z grupy ALS z herbicydami o odmiennym mechanizmie działania,
– stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów,
– stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,
– informuj posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
– w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktować się z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.

3. Środka nie stosować:
– na rośliny mokre, chore i uszkodzone,
– w czasie nadmiernej suszy,
– w zbożach z wsiewką roślin bobowatych (motylkowatych),
– w temperaturze powietrza poniżej 4°C i powyżej 25°C,
– po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami.

4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Następstwo roślin

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy przedsiewnej na polu tym można uprawiać pszenicę jarą, jęczmień jary, owies i kukurydzę.

Pozostałe informacje

Substancje niebezpieczne niebędące substancją czynną: 1,2-benzoizotiazolin-3-on – 0,02 %

Dostępne opakowania

0,25 l; 0,5 l; 1 l

Okres ważności

2 lata

Pliki do pobrania