Herbicyd Pike 20 WG

Pike 20 WG – preparat w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowany do odmierzania objętościowego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, pszenicy jarej i jęczmieniu jarym.

Środek do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Pike opakowanie 0,1kg

Zawartość substancji czynnej

metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 200 g/kg (20%).

Aquatic-pollut-red

Działanie na chwasty

Środek jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez liście i korzenie, a następnie szybko przemieszczany w roślinie. Należy do grupy inhibitorów ALS, hamujących biosyntezę niezbędnych roślinom aminokwasów. Hamuje podział komórek w stożkach wzrostu pędów i korzeni, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Pike 20 WG charakteryzuje się selektywnością czynną, gdyż zboża rozkładają środek na związki nieaktywne.

Efekt działania środka w postaci żółknięcia roślin wrażliwych widoczny jest po 14 dniach od wykonania zabiegu. Środek najlepiej działa na młode intensywnie rosnące chwasty. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.

Długotrwała susza może ograniczyć skuteczność środka.

Chwasty wrażliwe, np:

fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa (w dawce 30 g/ha), komosa biała (do fazy 6 liści), mak polny, maruna bezwonna, rdest plamisty, rumian polny, tasznik pospolity.

bodziszek drobny, komosa biała, przetacznik polny.

przytulia czepna, rdest powojowy.

Zakres stosowania, terminy i dawki

Uprawa Zalecenia Dawka
pszenica ozima, pszenżyto ozime Środek stosować wiosną tuż po ruszeniu wegetacji od fazy 5 rozkrzewień do fazy trzeciego kolanka.
W celu zwalczenia chwastów średnio wrażliwych i średnio odpornych środek Pike 20 WG zaleca się stosować łącznie ze środkiem Aurora 40 WG w dawce: Pike 20 WG 20 g/ha + Aurora 40 WG 50 g/ha.
30 g/ha
pszenica jara,
jęczmień jary
Środek stosować od fazy 5 rozkrzewień do fazy trzeciego kolanka. W celu zwalczenia chwastów średnio wrażliwych i średnio odpornych środek Pike 20 WG zaleca się stosować łącznie ze środkiem Aurora 40 WG w dawce: Pike 20 WG 20 g/ha + Aurora 40 WG 50 g/ha. 20-30 g/ha

Maksymalna liczba zabiegów – 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Następstwo roślin

Po upływie 3 miesięcy od wcześniejszej likwidacji plantacji, w tym samym sezonie wegetacyjnym można uprawiać tylko pszenicę ozimą.
Po zbiorze rośliny uprawnej, w tym samym sezonie wegetacyjnym można uprawiać zboża ozime, rzepak ozimy, trawy.
W kolejnym sezonie wegetacyjnym można uprawiać wszystkie rośliny uprawne.

Środki ostrożności, okres karencji/prewencji

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

 1. W zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon.
 2. Silna rosa lub opady występujące wcześniej niż w 4 godziny po zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka.
 3. Przestrzegać wszelkich zaleceń i przeciwwskazań podanych w etykiecie środka stosowanego łącznie ze środkiem Pike 20 WG.
 4. W celu niedopuszczenia do powstania odporności należy przestrzegać zasad, które zmniejszają możliwość jej powstania:
  • stosować środek zgodnie z jego etykietą,
  • nie stosować dawek niższych od zalecanych,
  • na polu stosować substancje czynne z różnych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania,
  • dokładnie czyścić ziarno zbóż po jego zbiorze aby nie dopuścić do przenoszenia nasion chwastów odpornych wraz z materiałem siewnym na nowe pola uprawne.

Środka nie stosować:

 • w zbożach z wsiewką roślin motylkowych lub innych dwuliściennych;
 • na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, szkodniki lub choroby;
 • na tym samym polu więcej niż raz w sezonie.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne, szczególnie dwuliścienne;
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA

(okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ

(okres karencji): nie dotyczy

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI

(okres karencji dla pasz): nie dotyczy

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:

Po upływie 3 miesięcy od wcześniejszej likwidacji plantacji, w tym samym sezonie wegetacyjnym można uprawiać tylko pszenicę ozimą.
Po zbiorze rośliny uprawnej, w tym samym sezonie wegetacyjnym można uprawiać zboża ozime, rzepak ozimy, trawy.
W kolejnym sezonie wegetacyjnym można uprawiać wszystkie rośliny uprawne.

Dostępne opakowania

0,04 kg; 0,1 kg

Okres ważności

2 lata

Pliki do pobrania