Nuance 75 WG

Środek chwastobójczy

w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowany do odmierzania objętościowego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych.

Zawartość substancji biologicznie czynnej

tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75%)

Aquatic-pollut-red

Działanie na chwasty

Nuance 75 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamuje podział komórek w stożkach wzrostu, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Szybki rozkład środka w glebie ogranicza możliwość pobierania go przez korzenie.

Efekt działania środka widoczny jest po 14 dniach od wykonania zabiegu. Środek najlepiej działa na młode intensywnie rosnące chwasty. Nuance 75 WG charakteryzuje się selektywnością czynną, co oznacza, że zboża rozkładają środek na związki nieaktywne. Środek w zalecanych dawkach jest selektywny dla zbóż w okresie od fazy dwóch liści do fazy strzelania w źdźbło.

Środek można stosować na wszystkich typach gleb, na których uprawia się zboża. Opady deszczu występujące w trakcie lub wkrótce po zabiegu obniżają skuteczność działania środka.

gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, rdest powojowy, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, niezapominajka polna

fiołek polny, ostrożeń polny

przytulia czepna

chwasty jednoliścienne

Zakres stosowania, terminy i dawki

Uprawa Zalecenia Dawka
pszenica ozima, jęczmień jary Środek stosować wiosną tuż po ruszeniu wegetacji nie później niż do fazy początku wzrostu
źdźbła.
20 g/ha

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l /ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Nuance 75 WG można również stosować z dodatkiem adiuwanta Atpolan 80 EC w dawce 1,5 l/ha. Dodatek adiuwanta zwiększa skuteczność herbicydu wobec fiołka polnego i przytulii czepnej. W celu poszerzenia spektrum zwalczanych chwastów o chwastnicę jednostronną, miotłę zbożową i owiec głuchy środek Nuance 75 WG można stosować w mieszaninie ze środkiem Foxtrot 069 EW wg poniższego schematu:

Nuance 75 WG 20 g/ha + Foxtrot 069 EW 1 l/ha

Środki ostrożności, okres karencji/prewencji

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ: nie dotyczy.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. W zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon.
2. Silna rosa lub opady występujące wcześniej niż w 4 godziny po zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka.
3. Wyższą dawkę środka stosować na chwasty w późniejszych fazach rozwojowych lub w przypadku silnego zachwaszczenia plantacji.
4. Ze względu na możliwość wystąpienia odporności chwastów, należy unikać corocznego stosowania na tym samym polu innych herbicydów, zawierających substancje czynne z grupy sulfonylomocznika.
5. Środka nie stosować:
– łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie;
– w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin motylkowych;
– na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, szkodniki lub choroby.
6. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne;
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

Następstwo roślin

Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności likwidacji plantacji, po wykonaniu orki można uprawiać zboża
i kukurydzę. Przestrzegać zaleceń dotyczących działania następczego herbicydów stosowanych łącznie ze środkiem Nuance 75 WG.

Dostępne opakowania

0,1 kg; 0,02 kg

Okres ważności

2 lata

Pliki do pobrania