Nagano 200 OD

Środek chwastobójczy

o działaniu układowym i kontaktowym, stosowany nalistnie, występujący w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji biologicznie czynnej

mezotrion (związek z grupy trójketonów) – 100 g/l (9,71 %), bromoksynil (związek z grupy hydroksybenzonitryli) – 100 g/l (9,71 %)

exclam
silhouete
Aquatic-pollut-red

Działanie na chwasty

Nagano 200 OD zawiera dwie substancje czynne o uzupełniającym się mechanizmie działania.

Mezotrion pobierany jest głównie poprzez liście oraz dodatkowo poprzez korzenie chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, hamując ich wzrost i rozwój. Powoduje zahamowanie biosyntezy karotenoidów w roślinach chwastów, w następstwie czego następuje zniszczenie chlorofilu, objawiające się bieleniem liści.

Bromoksynil działa kontaktowo i częściowo systemiczne, pobierany jest głównie przez liście, powoduje zakłócenie i hamowanie procesów  zachodzących podczas fazy świetlnej fotosyntezy i oddychania roślin.

Pierwsze objawy działania środka widoczne są po 2-3 dniach od wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów następuje po około 14 dniach.

Środek stosować po wschodach chwastów w okresie, gdy mają one rozwinięte 2-6 liści, najlepiej, gdy większość z nich znajduje się w fazie 4 liści.

dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, komosa wielonasienna, maruna nadmorska, pokrzywa żegawka, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, psianka czarna, rdest szczawiolistny (syn. rdest kolankowy), rdestówka powojowata (syn. rdest powojowy), rdest plamisty, szarłat szorstki, samosiewu rzepaku, szczyr roczny, tobołki polne, zaślaz pospolity, żółtlica drobnokwiatowa

chaber bławatek, chwastnica jednostronna, włośnica zielona

Zakres stosowania, terminy i dawki

Uprawa Zalecenia Dawka
kukurydza środek stosować w fazie 2-8 liści kukurydzy (BBCH 12-18) 1,0 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Środki ostrożności, okres karencji/prewencji

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Nie dotyczy

1. Środka nie stosować:
– w kukurydzy cukrowej, na plantacjach nasiennych oraz w liniach wsobnych kukurydzy,
– na siewki kukurydzy oraz w fazie rozwojowej poniżej od zalecanej, ze względu na możliwość uszkodzenia roślin,
– na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozki, suszę, szkodniki lub choroby,
– na rośliny mokre (rosa, deszcze),
– bezpośrednio po wystąpieniu dużej amplitudy temperatur między nocą i dniem,
– bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów,
– przed spodziewanymi silnymi opadami deszczu,
– podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.
2. W warunkach niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju kukurydzy po zastosowaniu środka mogą wystąpić przemijające zniekształcenia liści, przebarwienia oraz zahamowanie wzrostu roślin. Objawy te nie wpływają na plonowanie roślin.
3. Ze względu na możliwość wystąpienia objawów fitotoksyczności na niektórych odmianach kukurydzy (szczególnie na nowych odmianach) przed zastosowaniem środka w tych odmianach, zaleca się wykonanie na każdej uprawie próbnego zabiegu w celu sprawdzenia czy nie występują objawy uszkodzenia roślin lub skontaktować się z doradcą albo przedstawicielem podmiotu posiadającego zezwolenie.
4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Pozostałe informacje

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w okresie wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
Po kukurydzy odchwaszczanej środkiem, w warunkach normalnego przebiegu wegetacji i typowej uprawy obejmującej wykonanie orki, można wysiewać wszystkie rośliny.
W warunkach uprawy bezorkowej można wysiewać zboża i inne rośliny z rodziny traw.
W warunkach sprzyjających zaleganiu środka w glebie (niskie pH, mała zawartość substancji organicznej, gleba nadmiernie ugnieciona, susza w okresie wegetacji), nie zaleca się wysiewania buraków, bobiku, grochu i warzyw.
W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji (w wyniku uszkodzenia roślin przez choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy przedsiewnej (minimalna głębokość 5 cm), na polu tym można uprawiać kukurydzę lub życicę trwałą.

Dostępne opakowania

l, l

Okres ważności

3 lata

Pliki do pobrania