Herbicyd Kileo 400 SL

Kileo 400 SL to środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz chwastów dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na ścierniskach i w uprawach jabłoni.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Kileo 400 SL opakowanie 5l

Zawartość substancji czynnych

glifosat w formie soli izopropyloaminowej (związek z grupy aminofosfonianów) – 240 g w 1 litrze środka (20,70%).
2,4-D w formie soli alkoiloaminopropylowo-dimetyloaminowej (związek z grupy fenoksykwasów) – 160 g w 1 litrze środka (13,80%).

exclam
Aquatic-pollut-red

Działanie na chwasty

Kileo 400 SL jest dolistnym herbicydem dwuskładnikowym o działaniu układowym. Glifosat jest pobierany poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzeni, rozłogów itp.) powodując ich zamieranie. 2,4-D jest pobierany głównie przez liście, a następnie szybko przemieszcza się w roślinie i gromadzi głównie w stożkach wzrostu. 2,4-D wstrzymuje rozwój tkanki merystematycznej odpowiedzialnej za wzrost roślin.

Obie substancje biologicznie czynne działają skutecznie zarówno w części korzeniowej, jak i w części nadziemnej. Pierwsze efekty działania w postaci deformacji liści i pędów są widoczne już po kilku dniach, następnie rośliny zaczynają żółknąć i więdnąć. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Chwasty wrażliwe, np:

fiołek polny, mniszek pospolity, ostrożeń polny, perz właściwy, samosiewy rzepaku ozimego, samosiewy pszenicy, żółtlica drobnokwiatowa, maruna bezwonna.

pokrzywa zwyczajna (do 9-10 liści), powój polny (do 9-10 liści), przymiotno kanadyjskie (do 9-10 liści), rdest ptasi.

mniszek pospolity, krwawnik pospolity, przetacznik bluszczykowy, wiechlina roczna, przymiotno kanadyjskie, perz właściwy.

powój polny (w starszych fazach rozwojowych), pokrzywa zwyczajna, ostrożeń polny.

Zakres stosowania, terminy i dawki

Uprawa Zalecenia Dawka
Zabieg ścierniskowy – zwalczanie perzu właściwego i innych chwastów po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, intensywnie rosnące chwasty.
Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych.
W momencie zabiegu rośliny perzu powinny mieć wysokość 10-25 cm i wytworzone co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście.
Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne w pełni wykształcone dwa liście właściwe.
3,0-4,0 l/ha
Rośliny sadownicze – sady jabłoniowe Środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu.
Wyższe dawki stosować na chwasty silnie zaawansowane w rozwoju oraz w przypadku silnego zachwaszczenia.
5,0-6,0 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Przeciwwskazania

Środka nie stosować:

 • przed wschodami chwastów,
 • na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin,
 • na rośliny mokre,
 • przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu),
 • w mieszaninach ze środkami innymi niż wymienione,
 • podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.

Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawnej i tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym.

Następstwo roślin

Na polu, na którym stosowano Kileo 400 SL można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpiły objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 7-10 dniach, natomiast w przypadku siewu rzepaku po minimum 21 dniach od zabiegu.

Środki ostrożności, okres karencji/prewencji

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

 1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.
 2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej używając opryskiwacze z osłonami tak, aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA

(okres prewencji): nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ

(okres karencji): nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI

(okres karencji dla pasz): nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:

7-10 dni;  rzepak – 21 dni

Pozostałe informacje

PRZECHOWYWANIE

 • Chronić przed dziećmi.
 • Środek ochrony roślin przechowywać:
  • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
  • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.
 • Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

Dostępne opakowania

1 l, 5 l, 20 l

Okres ważności

2 lata

Pliki do pobrania