Herbicyd Kideka 100 SC

Kideka 100 SC to środek w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie w uprawie kukurydzy.

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna mezotrion zaliczana jest do grupy F2.

Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji biologicznie czynnej

mezotrion (związek z grupy triketonów) – 100 g/l (9,17%)

acid_red
Aquatic-pollut-red

Działanie na chwasty

Kideka 100 SC jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście oraz dodatkowo poprzez korzenie chwastów i szybko przemieszczany w  roślinie, hamując ich wzrost i rozwój. Powoduje zahamowanie biosyntezy karotenoidów w  roślinach chwastów, w następstwie czego następuje zniszczenie chlorofilu, objawiające się bieleniem liści. Pierwsze objawy działania środka widoczne są po 5-7 dniach od wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów następuje po około 14 dniach.

Środek stosować po wschodach chwastów w fazie 2-6 liści właściwych. Optymalną efektywność działania uzyskuje się po zastosowaniu środka w fazie 4 liści właściwych.

chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna nadmorska, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), szarłat szorstki, tasznik pospolity

włośnica zielona

Zakres stosowania, terminy i dawki

Uprawa Zalecenia Dawka
kukurydza Opryskiwać w fazie 2-8 liści kukurydzy (BBCH12-18) 0,5-1,5 l/ha

Uwaga: wyższą dawkę stosować na polach silnie zachwaszczonych oraz w późniejszych z zalecanych fazach rozwojowych.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 150-500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Środki ostrożności, okres karencji/prewencji

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

 

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy.


Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

Pozostałe informacje

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

  • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
  • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
  • w temperaturze 0oC – 30oC,
  • w szczelnie zamkniętym pojemniku.

 

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Dostępne opakowania

1 l; 5 l; 10 l i 20 l

Okres ważności

2 lata

Pliki do pobrania