Herbicyd Fusilade Forte 150 EC

Środek chwastobójczy

Fusilade Forte 150 EC jest herbicydem, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu właściwego oraz rocznych chwastów jednoliściennych.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych
wyposażonych w belkę herbicydową oraz opryskiwaczy ręcznych.

Zawartość substancji biologicznie czynnej

fluazyfop-P-butylowy (związek z grupy arylofenoksykwasów) – 150 g/l (15,8%)

silhouete
exclam
Aquatic-pollut-red

Działanie na chwasty

Fusilade Forte 150 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, pobieranym przez liście, a następnie przemieszczanym do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów. Zamieranie chwastów widoczne jest po upływie 2-3 tygodni od opryskiwania. Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba  przyspieszają działanie środka. Chłodna pogoda opóźnia działanie środka, ale nie obniża jego skuteczności. Deszcz lub deszczowanie wykonane w godzinę po zabiegu nie obniżają skuteczności działania środka. W warunkach suszy skuteczność działania środka Fusilade Forte 150 EC na perz może ulec obniżeniu.

owies głuchy, chwastnica jednostronna, samosiewy zbóż

miotła zbożowa, wyczyniec polny

perz właściwy

Zakres stosowania, terminy i dawki

Rośliny rolnicze

Uprawa Zalecenia Dawka
Burak cukrowy Środek stosować od fazy wytworzenia przez rośliny buraka pierwszej pary liści (BBCH 12) do momentu zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50% międzyrzędzi (BBCH 35) 0,63–1,7 l/ha

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uwagi:
1. Środka nie stosować w mieszaninie ze środkami przeznaczonymi do zwalczania chwastów dwuliściennych.
2. Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę buraków, środek stosować przed przerywką, (jeżeli można opóźnić przerywkę o 2 tygodnie) lub po przerywce, gdy chwasty
pojawiły się ponownie i znajdują się w fazie 4-6 liści.

Uprawa Zalecenia Dawka
Ziemniak Zabieg wykonać od fazy wytworzenia przez rośliny ziemniaka pierwszej pary liści do początku fazy zawiązywania bulw i po zakończeniu uprawy międzyrzędowej przed zakryciem międzyrzędzi (BBCH12-40) 0,63–1,7 l/ha

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uwaga:
W celu równoczesnego zwalczania chwastów dwuliściennych i jednoliściennych, głównie perzu, stosować łącznie ze środkiem Sencor 70 WG w dawce 0,5 kg/ha, gdy perz znajduje się w fazie 4-6 liści, chwasty dwuliścienne nie są wyższe niż 3-4 cm, a wysokość roślin ziemniaka nie przekroczyła 15 cm i nie nastąpiło zwarcie międzyrzędzi.

Uprawa Zalecenia Dawka
Rzepak ozimy Środek stosować jesienią, gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej pierwszą parę liści lub wiosną po ruszeniu wegetacji, nie później niż do fazy wytworzenia pąków kwiatowych, ale przed ich rozwinięciem (BBCH12-50) 0,63–1,7 l/ha

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik

UWAGI:
1) Wyższe dawki środka stosować we wczesnych fazach rozwojowych wieloletnich
chwastów jednoliściennych np. perz właściwy.
2) Niższe dawki środka stosować we wczesnych fazach rozwojowych chwastów
jednorocznych jednoliściennych np. chwastnica jednostronna.
3) W uprawach przeznaczonych na wielokrotny zbiór (w miarę osiągania przez nie wielkości
handlowej) – okres od zabiegu do pierwszego zbioru nie może przekroczyć okresu
karencji podanego w dalszej części etykiety.
4) Termin stosowania środka wyznacza termin karencji.

Uprawa Zalecenia Dawka
Burak pastewny Środek stosować od fazy wytworzenia przez rośliny buraka pierwszej pary liści (BBCH 12) do momentu zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50% międzyrzędzi (BBCH 35) 0,63–1,7 l/ha

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uprawa Zalecenia Dawka
Rzepak jary Środek stosować gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej pierwszą parę liści (BBCH 12),
nie później niż do fazy wytworzenia pąków kwiatowych, ale przed ich rozwinięciem (BBCH 50)
0,63–1,7 l/ha

Uwaga:
Dawkę 0,6 l/ha stosować w warunkach korzystnych dla wegetacji rzepaku oraz gdy możliwe jest właściwe pokrycie chwastów cieczą użytkową.Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste


Uprawa Zalecenia Dawka
Gryka Środek Fusilade Forte 150 EC należy stosować po wschodach gryki, od fazy 2-4 liści gryki (BBCH 12-14), nie później niż do ukazania się pąków kwiatów (BBCH 50) 0,6–1,7 l/ha
Słonecznik Środek Fusilade Forte 150 EC należy stosować od momentu rozwiniętej pierwszej pary liści (BBCH 12) do momentu wytworzenia przez roślinę uprawną szóstej pary liści (BBCH 16)
Len zwyczajny włóknisty Środek Fusilade Forte 150 EC należy stosować od fazy jodełki (ok. 10 cm wysokości) do fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 50)
Len uprawiany na nasiona
Mak stosować najlepiej w fazie 3-5 liści (BBCH 13-15), ale nie później, niż do fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 50)
Konopie
siewne uprawiane na włókno
Środek Fusilade Forte należy stosować od momentu rozwinięcia się 1-2 pary liści (BBCH 11-12) i nie później, niż do fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 50)
Plantacje nasienne konopi siewnych

UWAGA: Nie stosować do ochrony konopi przeznaczonych na produkcję oleju konopnego
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uprawa Zalecenia Dawka
Łubin biały, łubin żółty,
łubin wąskolistny uprawiany na suche nasiona
Stosować od fazy 2-4 liści łubinu (BBCH 12- 14), przed zwarciem międzyrzędzi (BBCH 30-33), nie później niż do ukazania się pąków kwiatowych (BBCH 50);
UWAGA: Nie stosować do ochrony łubinów na świeże nasiona.
0,6–1,7 l/ha
Bobik Środek Fusilade Forte 150 EC należy stosować po wykształceniu przez bobik co najmniej 2-3 liści (BBCH 12-13) do początku rozwoju kwiatostanu i przed wysunięciem pąków kwiatowych z liści (BBCH 50)
groch siewny jadalny, groch pastewny na suche nasiona Środek Fusilade Forte 150 EC należy stosować od fazy jodełki (ok. 10 cm wysokości) do fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 50)
Soja Stosować nie wcześniej, niż po wykształceniu przez soję 2-3 liści (BBCH 12-13) i nie później, niż przed ukazaniem się pierwszego pąka kwiatowego na zewnątrz liści (BBCH 50)


Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uprawa Zalecenia Dawka
Chmiel Środek stosować od rozwinięcia się 1-2 pary liści (BBCH 11-12) ale nie później, niż przed ukazaniem się pąków kwiatostanowych (BBCH 50) lub po zbiorze chmielu (BBCH 90-92) 0,6–1,7 l/ha

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uprawa Zalecenia Dawka
Grusza, pigwa, wiśnia, czereśnia, śliwa, brzoskwinia, morela, winorośl,
porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest, borówka
amerykańska, żurawina, orzech laskowy, orzech włoski
Środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji 0,6–1,7 l/ha
Truskawka  Zabieg środkiem Fusilade Forte 150 EC należy wykonać wiosną po ruszeniu wegetacji (BBCH 11-12) do momentu pojawienia się pierwszych pąków kwiatowych (nadal zamkniętych) (BBCH 56-57) lub po  zakończeniu zbiorów (>BBCH 90)

UWAGA: Nie stosować do ochrony konopi przeznaczonych na produkcję oleju konopnego
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uprawa Zalecenia Dawka
Marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, salsefia, rzodkiew Środek Fusilade Forte 150 EC należy stosować po wschodach rośliny uprawnej od fazy 2 liści (BBCH 12), do momentu zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50% międzyrzędzi 0,6–1,6 l/ha
Burak ćwikłowy Środek Fusilade Forte 150 EC należy stosować po wschodach od fazy 2 liści (BBCH 12), gdy burak zakryje
nie więcej, niż 50% międzyrzędzi
Chrzan Środek Fusilade Forte 150 EC należy stosować po wschodach chrzanu i chwastów jednoliściennych, od fazy 2 liści (BBCH 12) i po zakończeniu uprawy międzyrzędowej, przed zakryciem międzyrzędzi (BBCH 18)
Rzepa, brukiew Środek Fusilade Forte 150 EC należy stosować po wschodach od fazy 4 liści (BBCH 14) do momentu zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50% międzyrzędzi

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uprawa Zalecenia Dawka
Seler korzeniowy Środek stosować po przyjęciu się rozsady, zwyczajowo od fazy 4-6 liści (BBCH 14-16), zależnie od fazy rozwojowej chwastów jednoliściennych, do momentu zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50%  międzyrzędzi 0,6–1,7 l/ha

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uprawa Zalecenia Dawka
Cebula uprawiana z siewu Środek Fusilade Forte 150 EC należy stosować stosować po przejściu fazy zgiętego kolanka, nie wcześniej
niż od fazy flagi (BBCH 012) do fazy 6-8 liści (BBCH 16-18)
UWAGA: nie stosować bezpośrednio po wschodach cebuli i w fazie kolanka (BBCH 009-011)
0,6–1,6 l/ha
Cebula uprawiana z rozsady, cebula uprawiana z dymki, szalotka Środek Fusilade Forte 150 EC należy stosować po 7-14 dniach od sadzenia (BBCH 12-14), do fazy 6-8 liści (BBCH 16-18)
Czosnek Środek Fusilade Forte 150 EC należy stosować po wschodach, nie wcześniej niż przy wysokości roślin czosnku 5-10 cm (BBCH 11-14), do fazy 6 liści (BBCH 16)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uprawa Zalecenia Dawka
Sałata głowiasta, sałata liściowa z przeznaczeniem do konsumpcji, plantacje nasienne
sałaty
Środek Fusilade Forte 150 EC należy stosować w uprawie z siewu po wschodach sałaty, nie wcześniej, niż w fazie 2-4 liści (BBCH 12-14), w sałacie uprawianej z rozsady stosować po przyjęciu się rozsady (BBCH 14-16) 0,6–1,25 l/ha
Szpinak uprawiany na nasiona, burak liściowy (botwinka) Środek Fusilade Forte 150 EC należy stosować od fazy 3 liści (BBCH 13), do momentu zakrycia przez roślinę nie więcej, niż 50% międzyrzędzi
Szczypiorek Środek Fusilade Forte 150 EC należy stosować po przejściu fazy zgiętego kolanka, nie wcześniej niż od fazy
flagi (BBCH 012) do fazy 6-8 liści (BBCH 16-18)
UWAGA: nie stosować bezpośrednio po wschodach i w fazie kolanka (BBCH 009-011)
Seler naciowy Środek Fusilade Forte 150 EC należy stosować po przyjęciu się rozsady, zwyczajowo od fazy 4-6 liści
(BBCH 14-16), zależnie od fazy rozwojowej chwastów jednoliściennych, do momentu zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50% międzyrzędzi
Pietruszka naciowa Środek Fusilade Forte 150 EC należy stosować po wzejściu chwastów po wschodach rośliny od fazy 2
liści (BBCH 12), do momentu zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50% międzyrzędzi
Koper włoski W uprawie z siewu (wprost w pole) zabieg odchwaszczania przeprowadzić po wschodach rośliny uprawnej, ale nie wcześniej, niż w fazie 4 liści (BBCH 14), w uprawie z rozsady środek stosować po przyjęciu się rozsady (BBCH 15-18) – zależnie od fazy rozwojowej chwastów jednoliściennych, do momentu osiągnięcia
przez roślinę 20 cm wysokości

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uprawa Zalecenia Dawka
Rabarbar Środek stosować wiosną po rozpoczęciu wegetacji rabarbaru lub po zakończeniu zbiorów 0,6–1,25 l/ha

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uprawa Zalecenia Dawka
Fasola szparagowa, fasola uprawiana na suche nasiona Środek stosować od pierwszej pary liści trójlistkowych (BBCH 13), nie później, niż przed ukazaniem się pierwszych pąków kwiatowych (BBCH 50) 0,6–1,7 l/ha
Groch zielony cukrowy (na strąki), groch zwyczajny na świeże nasiona, groch zwyczajny
na suche nasiona, bób
Stosować nie wcześniej, niż po wykształceniu 2-3 liści (BBCH 12-13) i nie później, niż przed ukazaniem się pierwszego pąka kwiatowego na zewnątrz liści (BBCH 50)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

Uprawa Zalecenia Dawka
Szparag Środek stosować po obsypaniu wałów 0,6–1,25 l/ha
Środek stosować po zbiorze wypustek szparagowych 0,6–1,7 l/ha

a) Odchwaszczanie w trakcie wegetacji:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha

b) Odchwaszczanie po zbiorze wypustek szparagowych (łodyg jadalnych)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uprawa Zalecenia Dawka
Rośliny zielarskie W przypadku uprawy z siewu środek stosować po wschodach rośliny uprawnej od fazy 2-4 liści, w przypadku uprawy z rozsady nie wcześniej niż po 7-14 dniach po sadzeniu Wykorzystanie na zioła
0,6–1,25 l/ha
Wykorzystanie na korzeń i do parzenia naparów
0,6–1,6 l/ha

a) Wykorzystanie na zioła
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.

b) Wykorzystanie na korzeń i do parzenia naparów
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uprawa Zalecenia Dawka
Rośliny ozdobne (roczne z siewu i z rozsady, dwuletnie i wieloletnie, byliny ogrodowe,
krzewy ozdobne), szkółki roślin ozdobnych uprawiane w gruncie, pod osłonami i w
szklarniach
Środek stosować po wschodach lub po sadzeniu, w okresie rozwoju części wegetatywnych
(tworzenie liści, powstawanie rozety, pędu głównego i bocznych) (od BBCH 1-3), najpóźniej
przed rozwojem kwiatostanów i części przeznaczonych do zbioru (BBCH 4-5), zależnie od
sposobu uprawy i fazy wzrostu chwastów jednoliściennych
0,6–1,7 l/ha

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uprawa Zalecenia Dawka
Wierzba  W przypadku nowych założeń plantacji środek stosować po przyjęciu się sadzonek, nie później niż do
maja
0,6–1,7 l/ha
 W przypadku plantacji istniejących  zabieg środkiem Fusilade Forte 150 EC przeprowadzać po skoszeniu plantacji oraz ruszeniu wegetacji, jednak nie później, niż kwiecień /maj

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uprawa Zalecenia Dawka
Szkółki leśne uprawiane w gruncie, pod osłonami i w szklarniach Środek stosować po wschodach lub po sadzeniu, zależnie od sposobu uprawy i fazy wzrostu chwastów jednoliściennych 0,6–1,7 l/ha

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Środki ostrożności, okres karencji/prewencji

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (OKRES PREWENCJI):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (OKRES KARENCJI):
Szparagi – odchwaszczanie po zbiorze wypustek szparagowych: 180 dni,
Ziemniak, rzepak ozimy, gryka, rzepak jary, łubin biały uprawiany na suche nasiona, łubin żółty uprawiany na suche nasiona, łubin wąskolistny uprawiany na suche nasiona, bobik, fasola uprawiana na suche nasiona, groch uprawiany na suche nasiona, soja, słonecznik, len, konopie siewne uprawiane na włókno, plantacje nasienne konopi siewnych, mak, żurawina, porzeczka (biała, czerwona, czarna), agrest, borówka amerykańska: 90 dni,
Burak cukrowy, burak pastewny: 56 dni,
Marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, burak ćwikłowy, chrzan, salsefia, rzepa, brukiew, rzodkiew, rzodkiewka, seler korzeniowy, seler naciowy, koper włoski, rośliny zielarskie wykorzystywane na korzeń i do parzenia naparów, rabarbar: 49 dni,
Truskawka, sałata głowiasta, sałata liściowa, endywia, szpinak, burak liściowy, szczypiorek, pietruszka naciowa, rośliny zielarskie uprawiane na zioła, szparagi – odchwaszczanie w czasie wegetacji, karczoch: 42 dni,
Groch zwyczajny uprawiany na świeże nasiona, bób: 35 dni,
Chmiel: 30 dni,
Grusza, pigwa, wiśnia, czereśnia, śliwa, brzoskwinia, morela, winorośl, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana z rozsady, cebula uprawiana z dymki, szalotka, czosnek, fasola
szparagowa, groch zielony cukrowy: 28 dni,
Orzech laskowy, orzech włoski: 21 dni,
Wierzba, szkółki leśne, rośliny ozdobne: – nie dotyczy

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (OKRES KARENCJI DLA PASZ):
−peluszka, bobik, łubin biały uprawiany na suche nasiona, łubin żółty uprawiany na suche
nasiona, łubin wąskolistny uprawiany na suche nasiona – 90 dni,
−burak pastewny – 56 dni.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN

Następstwo roślin

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Fusilade Forte 150 EC (np.: w wyniku uszkodzenia roślin przez choroby lub szkodniki) można uprawiać rośliny dwuliścienne. Rośliny jednoliścienne można uprawiać nie wcześniej, niż po 2 miesiącach od zastosowania środka Fusilade Forte 150 EC, gdy zastosowano dawkę 1,6 – 1,7 l/ha i nie wcześniej niż po 2 tygodniach, jeżeli zastosowano dawki do 1,0 l/ha.

Pozostałe informacje

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Strategia zarządzania odpornością:
Środek zawiera substancję czynną należącą do herbicydów z grupy inhibitorów karboksylazy acetylokoenzymu A. Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania  może prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, herbicydy z grupy inhibitorów ACCazy powinny być stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
− postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosuj środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczanie chwastów,
− dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,
− używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw,
− stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,
− stosuj mieszanki herbicydu z grupy inhibitorów ACCazy z herbicydami o odmiennym mechanizmie działania,
− stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów,
− stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz wciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,
− informuj posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
− w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub z posiadaczem zezwolenia na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin.

2. Herbicydy, których nie wolno mieszać ze środkiem Fusilade Forte 150 EC stosować w zalecanych dawkach i terminach, ale na co najmniej 7 dni przed lub w 7 dni po zastosowaniu  Fusilade Forte 150 EC.

3. Środka nie stosować:
− podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, zwłaszcza rośliny jednoliścienne (np.: kukurydza, zboża);
− gdy temperatura powietrza przekracza 27°C.

4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

5. Po zastosowaniu środka w celu zwalczania perzu właściwego nie wykonywać uprawy mechanicznej gleby przez okres jednego miesiąca.

6. Po zastosowaniu środka w burakach przerywkę można wykonać nie wcześniej, niż po upływie 2 tygodni od zabiegu.

7. Przed zastosowaniem środka w produkcji nasiennej zaleca się wcześniejsze wykonanie indywidualnych testów tolerancji, aby wykluczyć ryzyko uszkodzeń materiału hodowlanego.

Dostępne opakowania

0,25 l; 1 l, 5 l, 20 l

Okres ważności

2 lata

Pliki do pobrania