Herbicyd Faraon 75 WG

Faraon 75 WG – środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowany do odmierzania objętościowego; stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych (szczególnie przytulii czepnej) w jęczmieniu ozimym, pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, pszenżycie jarym, życie.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej

amidosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 75% (750 g/kg).

Aquatic-pollut-red

Działanie na chwasty

Środek jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest poprzez korzenie oraz liście chwastów i przemieszczany w roślinie, powodując wstrzymanie wzrostu i rozwoju chwastów. Efekt chwastobójczy uzyskuje się w ciągu 14-18 dni. Środek najlepiej działa na chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie 2-3 liści. Środek zwalcza przytulię czepną niezależnie od fazy rozwojowej.

gwiazdnica pospolita (w zbożach jarych), kurzyślad polny, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowaty, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

gwiazdnica pospolita (w zbożach ozimych), jasnota purpurowa, komosa biała, niezapominajka polna, powój polny.

dymnica pospolita, wilczomlecz obrotny.

chaber bławatek, fi ołek polny, mak polny, miotła zbożowa, przetacznik perski, przetacznik polny.

Zakres stosowania, terminy i dawki

Uprawa Zalecenia Dawka
pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto, pszenżyto ozime Środek stosować wiosną po rozpoczęciu wegetacji, od początku fazy gdy widoczne jest 5 rozkrzewienie do końca fazy drugiego kolanka (BBCH 25-32).
Środek można stosować wczesną wiosną, gdy temperatura powietrza jest wyższa niż 5°C.
Dawkę środka dostosować do występującego zachwaszczenia oraz fazy rozwojowej przytulii czepnej.
Do zwalczania chwastów z rodziny rdestowatych i astrowatych znajdujących się w zaawansowanych fazach rozwoju stosować wyższą z zalecanych dawek.
Wyższe dawki środka Faraon 75 WG zalecane są, gdy środek stosowany jest bardzo wczesną wiosną (niskie temperatury powietrza).
20-40 g/ha
jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare Środek stosować od fazy 5 liści do końca fazy krzewienia (BBCH 15-29). 20 g/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Uwaga: Środka nie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowych.

Następstwo roślin

Środek szybko rozkłada się w glebie (degradacja mikrobiologiczna) i nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności likwidacji opryskiwanej plantacji, po wykonaniu orki można uprawiać kukurydzę, pszenicę jarą, jęczmień jary, ziemniaki. Nie uprawiać lucerny i koniczyny.

Środki ostrożności, okres karencji/prewencji

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

  1. Środek wnika do roślin w czasie 1 godziny od zastosowania. Opady deszczu po tym okresie nie wpływają ujemnie na działanie środka.
  2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
    • znoszenia cieczy użytkowej nna sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
    • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta

(okres prewencjii): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej

(okres karencji): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami

(okres karencji dla pasz): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

nie dotyczy.

Pozostałe informacje

Przechowywanie

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

  • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
  • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
  • napojami lub paszą.

Przechowywać w temperaturze 0°C-30°C.

Dostępne opakowania

 0,02 kg; 0,12 kg

Okres ważności

2 lata

Pliki do pobrania