Comodo 480 EC

Środek chwastobójczy

w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania niektórych rocznych chwastów
jedno- i dwuliściennych.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej

chlomazon (związek z grupy izoksazolidionów) – 480 g/l (47,3%)

exclam
silhouete
Aquatic-pollut-red

Działanie na chwasty

Środek jest herbicydem selektywnym, układowym, wnikającym do rośliny przez korzenie, powodującym hamowanie syntezy karotenoidów. Działa na chwasty w okresie ich kiełkowania. Po jego zastosowaniu rośliny wrażliwe nie wschodzą lub po wschodach bieleją
i zasychają.

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średniowrażliwe: przetacznik polny.
Chwasty odporne: chaber bławatek, fiołek polny, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik perski, samosiewy zbóż, żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średniowrażliwe: komosa biała, przetacznik polny.
Chwasty odporne: chaber bławatek, fiołek polny, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik perski, samosiewy zbóż, żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, tobołki polne, przetacznik perski, przytulia czepna.
Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek.
Chwasty odporne: fiołek polny, samosiewy zbóż

Zakres stosowania, terminy i dawki

Uprawa Zalecenia Dawka
rzepak ozimy Środek stosować bezpośrednio po siewie (maksymalnie 5 dni po wysianiu) rzepaku (BBCH 00 – 08), na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość, dokładnie przykryć glebą. Przestrzegać innych zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin do przezimowania 0,2 – 0,25 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów – 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Łączne stosowanie Comodo 480 EC + Rapex 500 SC
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha Comodo 480 EC + 1,6 l/ha Rapex 500 SC
Termin stosowania:
Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku (maksymalnie 5 dni po wysianiu), na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość, dokładnie przykryć glebą. Przestrzegać innych zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin do przezimowania.

Maksymalna liczba zabiegów – 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Następstwo roślin

W przypadku stosowania środka Comodo 480 EC po zbiorze rośliny uprawnej na tym samym polu można uprawiać zboża ozime szczególnie w późniejszych terminach siewu.
W zbożach ozimych mogą wystąpić przemijające przebarwienia jednakże bez istotnego wpływu na plon.
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji rzepaku ozimego (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby lub szkodniki):
– w roślinach uprawianych następczo nie stosować środków zawierających chlomazon,
– na jesieni (tj. zaraz po zastosowaniu środka zawierającego jako substancję czynną
chlomazon), po wykonaniu orki na głębokość 25 cm na tym samym polu można uprawiać
tylko zboża ozime z wyjątkiem jęczmienia ozimego,
– na wiosnę po wykonaniu orki na głębokość minimum 15 cm na tym samym polu można
uprawiać: bobik, bób, cukinię, dynię, groch, fasolę, kapustę, kukurydzę, ogórki, pomidor
z rozsady, słonecznik, soję, rzepak jary, pszenicę jarą, ziemniaki lub tytoń.
Podczas stosowania środka Comodo 480 EC w mieszaninie ze środkiem Rapex 500 SC należy przestrzegać zaleceń następstwa roślin dla środka wchodzącego w skład mieszaniny.

Środki ostrożności, okres karencji/prewencji

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Wyższą z zalecanych dawkę stosować na glebach zwięzłych, o dużej zawartości
próchnicy.
2. Stosowanie środka wymaga szczególnie dobrych warunków agrotechnicznych
obejmujących prawidłową uprawę, wilgotność gleby itp.
3. Silne opady deszczu występujące w okresie kiełkowania i wschodów mogą powodować
przemijające przebarwienia niektórych roślin uprawnych, szczególnie w przypadku
występowania w tym czasie niskich temperatur, jednak bez wpływu na plon.
4. W przypadku zniesienia cieczy użytkowej środek Comodo 480 EC może spowodować
przebarwienia uprawianych w sąsiedztwie: zbóż jarych, kukurydzy, lucerny i buraków.
5. Środka Comodo 480 EC nie stosować:
– w czasie wschodów ani po wschodach roślin uprawnych, ze względu na możliwość ich
uszkodzenia,
– na glebach zbyt wilgotnych i przesuszonych,
– podczas ciszy sprzyjającej występowaniu inwersji temperatury,
– gdy istnieje jakakolwiek możliwość znoszenia cieczy użytkowej na przydrożne drzewa i
krzewy,
– w odległości mniejszej niż 20 m od upraw roślin warzywnych, sadowniczych, plantacji
szkółek i roślin pod osłonami, zbóż jarych, kukurydzy, lucerny i buraków.
6. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

 

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
1 dzień

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTEPSTWO ROŚLIN

Pozostałe informacje

Informacje dla lekarza
Comodo 480 EC zawiera aromatyczne rozpuszczalniki, które mogą powodować uboczne działanie na układ oddechowy. Stosować endoskopowe usunięcie pozostałości z żołądka, dodatkowo stosować węgiel aktywny i środki przeczyszczające, które pomogą w oczyszczeniu układu pokarmowego.

Dostępne opakowania

1 l

Okres ważności

2 lata

Pliki do pobrania