Herbicyd Butoxone M 400 SL

Butoxone M 400 SL to środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w grochu.

Środek Butoxone M 400 SL stosowany jest przy użyciu opryskiwaczy polowych.
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Butoxone 400 SL opakowanie

Zawartość substancji czynnej

MCPB – związek z grupy fenoksykwasów – 400 g/l w formie soli sodowej (35,08%)

acid_red
exclam
Aquatic-pollut-red

Działanie na chwasty

Środek pobierany jest przez liście chwastów, powodując ich deformację a następnie zahamowanie wzrostu roślin i ich zamieranie. Najskuteczniej zwalcza chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie siewki.

chwasty wrażliwe – gwiazdnica pospolita, komosa biała, tasznik pospolity, tobołki polne.
chwasty średniowrażliwe – rdest powojowaty.
chwasty średnioodporne – fiołek polny, jasnota purpurowa, przytulia czepna, rumian polny.

chwasty wrażliwe – gwiazdnica pospolita, komosa biała, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne.
chwasty średniowrażliwe – fiołek polny, przytulia czepna.
chwasty średnioodporne – jasnota purpurowa, rumian polny.

Zakres stosowania, terminy i dawki

Uprawa Zalecenia Dawka
groch Środek stosować w fazie 1-3 wąsów czepnych. 3-4 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów – 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwaga! Odmiana grochu jadalnego Opal może być wrażliwa na działanie środka.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

  • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
  • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach

Następstwo roślin

Butoxone M 400 SL nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo w tym samym lub kolejnym sezonie wegetacyjnym. W przypadku konieczności zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny rolnicze.

Środki ostrożności, okres karencji/prewencji

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środka nie stosować:

  • na rośliny chore i uszkodzone lub w fazie rozwojowej innej od zalecanej,
  • później niż na 8 godzin przed spodziewanym deszczem,
  • podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA

(okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin;
zwierzęta – 14 dni.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ

(okres karencji): groch – 14 dni

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI

(okres karencji dla pasz): groch – 14 dni

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:

nie dotyczy

Pozostałe informacje

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Środek ochrony roślin przechowywać:

  • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
  • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

 Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Dostępne opakowania

1 l, 5 l

Okres ważności

2 lata

Pliki do pobrania