Herbicyd Agritox Turbo 750 SL

Agritox Turbo 750 SL to środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistne, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w zbożach jarych i ozimych.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Agritox Turbo opakowanie

Zawartość substancji czynnych

MCPA – (związek z grupy fenoksykwasów) – 660 g/l (55,71%),
dikamba – (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 90 g/l (7,59%).

acid_red
exclam
Aquatic-pollut-red

Działanie na chwasty

Środek pobierany jest poprzez liście chwastów powodując ich deformację, a następnie zahamowanie wzrostu roślin i ich zamieranie. W roślinach działa systemicznie. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści. Pogoda ciepła i sprzyjająca rozwojowi roślin wzmaga działanie chwastobójcze środka.

gwiazdnica pospolita, komosa biała, krzywoszyj polny, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik perski, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity.

fiołek polny, iglica pospolita, jasnota różowa, przetacznik polny, rdest powojowy.

chwasty jednoliścienne.

Zakres stosowania, terminy i dawki

Uprawa Zalecenia Dawka
jęczmień jary,
pszenica jara
Opryskiwać od początku fazy krzewienia do jej końca (BBCH 21-30). 1,0-1,25 l/ha
pszenica ozima, żyto ozime Opryskiwać wiosną od ruszenia wegetacji do końca fazy krzewienia (BBCH 21-30) 1,0-1,25 l/ha

Uwaga: wyższą dawkę stosować na polach silnie zachwaszczonych oraz w późniejszych z zalecanych fazach rozwojowych.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Następstwo roślin

W przypadku konieczności zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny rolnicze.

Środki ostrożności, okres karencji/prewencji

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA

(okres prewencji): nie dotyczy

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ

(okres karencji): nie dotyczy

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI

(okres karencji dla pasz): nie dotyczy

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:

nie dotyczy

Pozostałe informacje

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

  • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
  • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą

Przechowywać w temperaturze w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Dostępne opakowania

1 l, 3 l, 5 l, 10 l

Okres ważności

2 lata

Pliki do pobrania