Herbicyd Agritox 500 SL

Agritox 500 SL – środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanego nalistne, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, pszenicy jarej, jęczmieniu jarym i owsie.

Agritox 500 SL opakowanie

Zawartość substancji czynnej

MCPA – związek z grupy fenoksykwasów – 500 g w litrze środka (42,73%).

acid_red
Aquatic-pollut-red

Działanie na chwasty

Środek pobierany jest poprzez liście chwastów powodując ich deformację, a następnie zahamowanie wzrostu roślin i ich zamieranie. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.

dymnica pospolita, komosa biała, mak polny, tasznik pospolity, tobołki polne.

gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa.

bodziszek drobny, maruna bezwonna, przetacznik perski, przetacznik polny, rdest powojowy, samosiewy rzepaku.

fiołek polny, przytulia czepna, rumian polny.

Zakres stosowania, terminy i dawki

Uprawa Zalecenia Dawka
pszenica ozima, jęczmień ozimy Zabieg wykonać wiosną po ruszeniu wegetacji od fazy 3-ch rozkrzewień do końca fazy 3-go kolanka. 1,5 l/ha
jęczmień jary, pszenica jara, owies Zabieg wykonać od fazy 3-ch rozkrzewień do końca fazy 2-go kolanka. 1,2-1,5 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Środek można również stosować w mieszankach zbóż jarych wg powyższych zaleceń.

Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Następstwo roślin

W przypadku konieczności zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny rolnicze.

Środki ostrożności, okres karencji/prewencji

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

  1. Środka nie stosować:
  • na rośliny chore, wylegnięte i uszkodzone,
  • w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC,
  • w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5oC,
  • w okresie nadmiernej suszy lub zbliżających się deszczów.
  1. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
  • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA

(okres prewencji) nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin, dla zwierząt – 14 dni.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ

(okres karencji): nie dotyczy

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI

(okres karencji dla pasz): nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:

nie dotyczy.

Pozostałe informacje

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Środek ochrony roślin przechowywać:

  • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
  • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Dostępne opakowania

1 l, 5 l

Okres ważności

2 lata

Pliki do pobrania