Herbicydy

Herbicydy (inaczej mówiąc środki chwastobójcze) to preparaty przeznaczone do zwalczania niepożądanych roślin. Z badań wynika, że skutecznie można stosować herbicydy w zbożach oraz zasiewach innych upraw roślinnych, przede wszystkim warzywniczych, ale także owocowych – sadach oraz plantacjach.

Oferta herbicydowa Nufarm Polska

Oferta opracowana jest w kompleksowy sposób z myślą o zróżnicowanych potrzebach rolników. Dlatego znajdują się w niej zarówno herbicydy selektywne, jak i herbicydy totalne do stosowania w uprawach zbóż, grochu, kukurydzy i roślin sadowniczych, ale również na ściernisko do zwalczania uciążliwych chwastów. Herbicydy Nufarm są również przeznaczone do stosowania powschodowego. Stosuje się je na pospolite chwasty, zwłaszcza te najpowszechniej występujące w Polsce. Ze względu na działanie, każdy środek chwastobójczy powinien być stosowany przez użytkownika profesjonalnego, zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej. Zalecamy także zapoznanie się z etykietą herbicydów Nufarm, aby uniknąć działań niepożądanych.

Achiba 05 EC

Logotyp - środki ochrony

Agritox 500 SL

Agritox 500 SL opakowanie

Agritox Turbo 750 SL

Agritox Turbo opakowanie

Apyros 75 WG

Apyros 75 WG

Butoxone M 400 SL

Butoxone 400 SL opakowanie

Comodo 480 EC

Emblem 20 WP

Faraon 75 WG

Ikanos 040 OD

Ikanos opakowanie

Kideka 100 SC

Kileo 400 SL

Kileo 400 SL opakowanie 5l

Klinik Up 360 SL

Klinik UP 360 SL

Lentipur Flo 500 SC

Lentipur Flo opakowanie 20l

Nagano 200 OD

Nagano Active Combo

Nagano Active Combo

Nuance 75 WG

Pike 20 WG

Pike opakowanie 0,1kg

Rapex 500 SC

Saracen 050 SC

Saracen Delta 550 SC

Saracen Max 80 WG

Snajper 600 SC

Tayson 464 SL

Zeagran 340 SE

Zeagran opakowanie 5l

Podział herbicydów

W zależności od zastosowanego kryterium można je podzielić na różne kategorie, w tym:

  • Według zakresu działania na: herbicydy selektywne i totalne (nieselektywne),
  • Według sposobu działania na: kontaktowe lub układowe,
  • Według sposobu i mechanizmu działania na: nalistne lub doglebowe,
  • Według czasu stosowania na: przedsiewne, przedwschodowe lub powschodowe.

Środki chwastobójcze produkowane są w wielu formulacjach. Występują zarówno sypkich takich jak proszki czy granulaty, jak i również płynnych – jako koncentraty i płyny. Dobór odpowiedniego rodzaju środków chwastobójczych zależy od wielu czynników. W tym nie tylko rodzaju uprawy i występujących w niej gatunków chwastów. Równie istotna jest intensywność występowania chwastów oraz powierzchnia, na której planowane jest zastosowanie danego preparatu.

Wyjątkową grupę herbicydów stanowią środki doglebowe. Ich stosowanie zaleca się przy zachowaniu odpowiedniego odstępu czasu przed okresem siewu lub nasadzania roślin. Taka aplikacja preparatu umożliwia roślinom optymalny wzrost, ponieważ poprzez zastosowanie herbicydów doglebowych następuje eliminacja chwastów na etapie kiełkowania. W ten sposób skutecznie uniemożliwiaja im  konkurencję z roślinami uprawnymi polegającą na pobieraniu z gleby składników odżywczych potrzebnych im do prawidłowego wzrostu i rozwoju.

W stosowaniu wszelkiego rodzaju herbicydów istotne jest wykonanie zabiegów w odpowiednim czasie, uwzględniając fazę rozwoju rośliny uprawnej, jak też stosowanie odpowiedniej dawki preparatu. Jej przekroczenie może powodować uszkodzenia herbicydowe, które zaobserwować można pod postacią poparzeń rośliny lub innych nieprawidłowości jej rozwoju.

Zwalczanie chwastów

Głównym zagrożeniem, które wynika z obecności chwastów na polach uprawnych jest ograniczenie dostępu do substancji odżywczych potrzebnych roślinie do prawidłowego rozwoju. W celu ograniczenia tego zagrożenia stosuje się środki ochrony roślin z grupy herbicydów, które działają na rośliny jednoroczne i wieloletnie, ograniczając ich rozwój we wczesnej fazie, w efekcie prowadząc do zniszczenia rośliny. Dodatkowa zaletą ograniczania zachwaszczenia jest mniejsze zagrożenie ze strony patogenów i szkodników, które łatwo przenoszą się z chwastów na rośliny uprawne.  Zastosowanie herbicydów w zbożach, jak i innych uprawach, zgodnie z zaleceniami producenta jest skutecznym rozwiązaniem problemu występowania uciążliwych chwastów jednoliściennych lub dwuliściennych, które powszechnie występują na terenie całego kraju.

Jeśli problem chwastów dotknął pola zagospodarowanego pola uprawnego, zaleca się wybór środków z grupy herbicydów selektywnych, które działają tylko na niektóre gatunki roślin. Oznacza to, że środki z tej kategorii mogą być stosowane na już obsiane pole we wczesnej fazie wegetacji, nie powodując zagrożenia dla uprawy. Gdy pole jest przygotowane do nowego sposobu zagospodarowania lub przed niektórymi zabiegami agrotechnicznymi, dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie herbicydów totalnych, które stosuje się w celu wyeliminowania wszystkich roślin porastających pole.

— One Comment —

Comments are closed.