Fungicyd Zamir 400 EW

Zamir 400 EW to fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji oleju w wodzie o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, jęczmienia jarego i rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji biologicznie czynnej

prochloraz (związek z grupy imidazoli) – 267 g/l (24,64%),  tebukonazol (związek z grupy triazoli) – 133 g/l (12,28%)

exclam
silhouete
Aquatic-pollut-red

Zakres stosowania, terminy i dawki

Uprawa Choroba Zalecenia Dawka
Pszenica ozima mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia
pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30- 59).
1 l/ha
Jęczmień jary mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, w terminie od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59). 1 l/ha
Rzepak ozimy sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób od początku fazy wydłużania pędu głównego do końca fazy wzrostu pędu głównego (BBCH 30-39) 1,5 l/ha
czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób od początku do pełni fazy kwitnienia (BBCH 61-65)

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Uwaga:
W warunkach sprzyjających rozwojowi septoriozy plew i fuzariozy kłosów w pszenicy ozimej termin zabiegu można wydłużyć do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Termin wykonania zabiegu musi uwzględniać okres karencji środka.

Środki ostrożności, okres karencji/prewencji

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Środek stosować w temperaturze powietrza powyżej 12°C.
Ze względu na strategię antyodpornościową rekomenduje się stosowanie środka:
– tylko w dawkach zalecanych, zgodnie z etykietą,
– przemiennie ze środkami grzybobójczymi, zawierającymi substancje czynne należące do innych
grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (OKRES PREWENCJI): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (OKRES KARENCJI):
pszenica ozima, jęczmień jary – 42 dni
rzepak ozimy- 56 dni

Pozostałe informacje

Środka ochrony roślin Zamir 400 EW, jak również innych produktów zawierających substancję czynną prochloraz stosowanych poza pomieszczeniami zamkniętymi, nie stosować w dawce przekraczającej 450 g substancji czynnej na ha na jedno zastosowanie.

Dostępne opakowania

1 l, 5 l

Okres ważności

2 lata

Pliki do pobrania