Fungicyd Ventoux 430 SC

Ventoux 430 SC to płyn do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, jęczmienia jarego oraz rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi. Środek wykazuje dodatkowo korzystny wpływ na rozwój roślin rzepaku. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji biologicznie czynnej

tebukonazol – (związek z grupy triazoli) – 430 g/l (39,29%)

silhouete
Aquatic-pollut-red

Zakres stosowania, terminy i dawki

  1. Stosowanie jesienią
Uprawa Choroba Zalecenia Dawka
Rzepak ozimy sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń. Stosować w stadium 4-8 liści rzepaku (BBCH 14-18). 0,45 l/ha


Stosowanie środka jesienią poprawia również zimotrwałość roślin poprzez pobudzenie systemu korzeniowego i zahamowanie wzrostu części nadziemnej

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

2. Stosowanie wiosną

Uprawa Choroba Zalecenia Dawka
Pszenica ozima mączniak prawdziwy zbóż, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści Środek stosować od fazy początku wzrostu źdźbła do fazy widocznego liścia flagowego (BBCH 30-39) 0,6 l/ha
mączniak prawdziwy zbóż, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów Środek stosować od fazy początku kłoszenia do początku fazy kwitnienia (BBCH 51-61) 0,6 l/ha
Jęczmień jary rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Środek stosować od fazy zakończenia krzewienia do fazy 2 kolanka (BBCH 29-32) 0,6 l/ha
rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Środek stosować od początku fazy kłoszenia do początku fazy kwitnienia (BBCH 51-61) 0,6 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Uprawa Choroba Zalecenia Dawka
Rzepak ozimy sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń Stosowanie  w fazie wydłużania pędu głównego (BBCH 30-39) 0,6 l/ha
czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Stosowanie od fazy początku kwitnienia do fazy końca kwitnienia (BBCH 60-69) 0,75 l/ha


Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Środki ostrożności, okres karencji/prewencji

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (OKRES KARENCJI):
pszenica ozima – 35 dni
jęczmień jary – 35 dni
rzepak ozimy – 56 dni

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środek stosować w temperaturze powyżej 12°C.
2. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

Pozostałe informacje

Dostępne opakowania

l, 5 l, 10 l

Okres ważności

2 lata

Pliki do pobrania