Fungicyd Sokół 460 EC

Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Fungicyd Sokół 460 EC

Zawartość substancji czynnych

spiroksamina (związek z grupy ketoamin) – 250 g/l (25,25%),
tebukonazol (związek z grupy triazoli) – 167 g/l (16,87%),
triadimenol (związek z grupy triazoli) – 43 g/l (4,34%).

acid_red
exclam
silhouete
Aquatic-pollut-red

Zakres stosowania, terminy i dawki

Uprawa Choroba Zalecenia Dawka
pszenica ozima,
pszenica jara
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów. Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od fazy 3 kolanka znajdującego się co najmniej 2 cm nad 2 kolankiem do końca fazy kwitnienia, BBCH: (33-69). 0,6 l/ha
pszenżyto ozime, pszenżyto jare Mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż. Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od fazy 3 kolanka znajdującego się co najmniej 2 cm nad 2 kolankiem do końca fazy kwitnienia, BBCH: (33-69). 0,6 l/ha
jęczmień ozimy, jęczmień jary Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza karłowa, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści jęczmienia. Środek stosować zapobiegawczo lub
z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób od od fazy 3 kolanka znajdującego się co najmniej 2 cm nad 2 kolankiem do końca fazy kwitnienia, BBCH: (33-69).
0,6 l/ha
żyto Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza źdźbłowa, rynchosporioza zbóż, septorioza plew. Środek stosować zapobiegawczo lub
z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób od fazy widocznego liścia flagowego do pełni kłoszenia (BBCH: 37-55).Odstęp między zabiegami: co najmniej 20 dni.
0,6 l/ha


Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 16 dni.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

UWAGI

  1. Środek Sokół 460 EC w pszenicy ozimej i w pszenżycie ozimym ogranicza występowanie fuzariozy kłosów.
  2. Termin wykonania zabiegu musi uwzględniać okres karencji środka.
  3. Środek szczególnie przydatny w niekorzystnych warunkach panujących w okresie wykonywania zabiegu (temperatura poniżej 12ºC).

Środki ostrożności, okres karencji/prewencji

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA

(okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ

(okres karencji):

Pszenica ozima i jara – 35 dni
Jęczmień ozimy i jary – 35 dni
Pszenżyto ozime i jare – 35 dni
Żyto – 35 dni

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI

(okres karencji dla pasz): nie dotyczy

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:

nie dotyczy.

Pozostałe informacje

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

  • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
  • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
  • w temperaturze 0 oC – 30oC z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Dostępne opakowania

1 l, 5 l

Okres ważności

2 lata

Pliki do pobrania