Fungicyd Nando 500 SC

Nando 500 SC to koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka przed alternariozą i zarazą ziemniaka. Substancja czynna, fluazynam oddziaływuje wielokierunkowo na zwalczane patogeny, hamując ich procesy oddychania i wytwarzania energii.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Nando opakowanie 5l

Zawartość substancji czynnej

fluazynam (związek z grupy pochodnych aniliny) – 500 g/l (39,97%)

exclam
silhouete
Aquatic-pollut-red

Zakres stosowania, terminy i dawki

rośliny rolnicze

Uprawa Choroba Zalecenia Dawka
ziemniak alternarioza Zaleca się opryskiwać tylko na plantacjach ziemniaka odmian wrażliwych, w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby. W razie potrzeby zabieg powtórzyć po 7-10 dniach.
Uwaga: Niższą dawkę środka stosować w warunkach słabego porażenia roślin i na młode rośliny.
0,3-0,4 l/ha
nać i bulwy zaraza ziemniaka Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub wgłębnym środek Nando 500 SC stosować przemiennie z innymi fungicydami o działaniu kontaktowym w odstępach co 7-10 dni. Krótszy odstęp stosować w przypadku dużego zagrożenia chorobą. 0,3-0,4 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.
Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

UWAGI:

  1. Niższą dawkę środka stosować w warunkach słabego porażenia roślin i na młode rośliny.
  2. Użycie Nando 500 SC w końcowej fazie ochrony ziemniaków pozwala chronić bulwy przed zmywanymi do gleby zarodnikami pływkowymi zarazy.
  3. Większą ilość wody stosować w przypadku silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej.

Środki ostrożności, okres karencji/prewencji

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

  • znoszenia cieczy użytkowej na rośliny uprawne,
  • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA

(okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ

(okres karencji): ziemniak – 1 dzień

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI

(okres karencji dla pasz): nie dotyczy

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:

nie dotyczy.

Pozostałe informacje

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

  • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
  • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Dostępne opakowania

1 l,  5 l

Okres ważności

2 lata

Pliki do pobrania