Fungicyd Mystic 250 EC

Mystic 250 EC to preparat w formie płynnego koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, pszenicy jarej, jęczmienia jarego i rzepaku ozimego.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Mystic opakowanie 5l

Zawartość substancji czynnej

tebukonazol (fungicyd z grupy triazoli) – 250 g/l (24,30 %).

acid_red
silhouete
Aquatic-pollut-red

Zakres stosowania, terminy i dawki

rośliny rolnicze

Uprawa Choroba Zalecenia Dawka
pszenica ozima
mączniak prawdziwy zbóż i traw, paskowana septorioza liści, septorioza plew, rdza brunatna, fuzarioza kłosów Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy, gdy 1 kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59), w warunkach sprzyjających rozwojowi chorób kłosa na pszenicy (septoriozy plew i fuzariozy kłosów) zalecany termin zabiegu opryskiwania można wydłużyć do fazy początku kwitnienia (BBCH 61). 1 l/ha
pszenica jara mączniak prawdziwy zbóż i traw, paskowana septorioza liści, rdza brunatna Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy, gdy 1 kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia do końca fazy liścia flagowego (gdy liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 31-39). 1 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym
: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

Uprawa Choroba Zalecenia Dawka
rzepak ozimy sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych 1. Jesienią, w stadium 4-8 liści rzepaku (BBCH 14-18).
Stosowanie środka jesienią poprawia również zimotrwałość roślin poprzez pobudzenie systemu korzeniowego i zahamowanie wzrostu łodygi.
0,75 l/ha
sucha zgnilizna
kapustnych,
czerń krzyżowych
2. Wiosną, po ruszeniu wegetacji w fazie wzrostu pędu głównego (BBCH 30-39).
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni
Stosowanie środka wiosną wpływa również na skrócenie łodyg i usztywnienie roślin, dzięki czemu zmniejsza się zagrożenie wyleganiem.
1 l/ha
zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń 3. Wiosną w fazie pełnego kwitnienia (BBCH 65).
W przypadku wystąpienia tylko czerni krzyżowych zabieg można opóźnić do momentu wykształcenia pierwszych łuszczyn na roślinach rzepaku (10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość) (BBCH 71).
1,25 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie rzepaku: 2

Środki ostrożności, okres karencji/prewencji

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA

(okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

 OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ

(okres karencji):
pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary – 30 dni
rzepak ozimy – 35 dni

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI

(okres karencji dla pasz): nie dotyczy

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:

nie dotyczy

Pozostałe informacje

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

  • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
  • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
  • w temperaturze 00C-400

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Dostępne opakowania

1 l, 5 l

Okres ważności

2 lata

Pliki do pobrania