Fungicyd Leimay 200 SC

w postaci koncentratu do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu powierzchniowym i translaminarnym, przeznaczony do stosowania zapobiegawczego.

Leimay logotyp

Zawartość substancji biologicznie czynnej

Amisulbrom (związek z grupy sulfonoamidów) – 200 g/litr (18%)

silhouete
Aquatic-pollut-red

Zakres stosowania, terminy i dawki

rośliny rolnicze

Uprawa Choroba Zalecenia Dawka
ziemniak zaraza ziemniaka Zaleca się  stosować środek zapobiegawczo, od fazy rozwoju pędów bocznych na pędzie głównym do fazy początku żółknięcia liści (od BBCH 21 do BBCH 91). Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub z chwilą wystąpienia zagrożenia infekcją. Zwykle pierwszy zabieg powinien być wykonany z chwilą zwierania się międzyrzędzi. 0,5 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6 (ostatni zabieg na 7 dni przed zbiorem).
Odstęp miedzy zabiegami: 7 – 10 dni.

UWAGI:

  1. W okresie wysokiego nasilenia choroby i szybkiego rozwoju zielonych części ziemniaka kolejne zabiegi należy wykonywać w odstępie co 7 dni. Przy mniejszym nasileniu choroby, zabiegi można powtarzać w maksymalnym odstępie 10 dni.

Środki ostrożności, okres karencji/prewencji

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Ziemniak – 7 dni

 

  1. Środek zastosowany we właściwym terminie, jako część pełnego programu ochrony, zapewnia ochronę części zielonych i bulw ziemniaka przed zarazą.

Zaleca się zastosować środek już na początku sezonu, przed wystąpieniem zarazy.

Ostatni zabieg należy wykonać nie później niż 7 dni przed zbiorem.

Środek może być używany w programie zwalczania zarazy ziemniaka na przemian z innymi środkami grzybobójczymi.

Środek może być stosowany w uprawach wszystkich odmian ziemniaka konsumpcyjnego oraz na sadzeniakach.

 

  1. Środek należy stosować na suche liście. Deszcz lub irygacja w ciągu 3 godzin od zabiegu może skutkować zmniejszeniem skuteczności grzybobójczej.

 

  1. Środek zawiera substancję czynną amisulbrom, inhibitor oddychania na poziomie komórkowym, związek z grupy fungicydów Qil (grupa FRAC 21). W ramach strategii przeciwdziałania odporności zaleca się m.in.:
    • stosować środek wyłącznie zapobiegawczo i zgodnie z etykietą,
    • stosować środek przemienne z innymi środkami grzybobójczymi o odmiennych mechanizmach działania,
    • w przyjętym programie ochrony środkiem z amisulbromem wykonać maksymalnie połowę przewidzianych zabiegów.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji ziemniaka (np. z powodu nieurodzaju) kolejne uprawy na tym samym polu można siać lub sadzić po upływie 30 dni od zastosowania środka.

Pozostałe informacje

Dostępne opakowania

l

Okres ważności

2 lata

Pliki do pobrania