Fungicyd Orius Extra 250 EW

Środek grzybobójczy

ORIUS EXTRA 250 EW jest środkiem grzybobójczym w formie emulsji olejowej w wodzie do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, jęczmienia ozimego oraz rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji biologicznie czynnej

tebukonazol (fungicyd z grupy triazoli) – 250 g/l (26,02%)

exclam
silhouete
Aquatic-pollut-red

Zakres stosowania, terminy i dawki

Uprawa Choroba Zalecenia Dawka
Pszenica ozima mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza  brunatna, septorioza paskowana liści, fuzarioza kłosów Środek Orius Extra 250 EW stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69), zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób  1 l/ha
Jęczmień ozimy, jęczmień jary mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Uprawa Choroba Zalecenia Dawka
Rzepak ozimy sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych Środek Orius Extra 250 EW stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób jesienią w fazie 2-8 liści rzepaku (BBCH 12-18)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 co 2 lata

Uprawa Choroba Zalecenia Dawka
Rzepak ozimy sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób jesienią w fazie 2-8 liści rzepaku (BBCH 12-18)  1 l/ha
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych Środek stosować wiosną, w fazie wzrostu pędu głównego (BBCH 30-39)
szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych Środek stosować od fazy żółtego pąka do fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych (BBCH 59-69)


Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (1 zabieg jesienią i 1 zabieg wiosną) co lata.
Zalecana ilość wody: 100 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Uwaga:
Środek wykazuje dodatkowo korzystny wpływ na rozwój roślin rzepaku. Zastosowanie środka wpływa na hamowanie wzrostu części nadziemnej roślin rzepaku i może przyczynić się do polepszenia przezimowania plantacji oraz zmniejszenia zagrożenia wylegnięciem.

Środki ostrożności, okres karencji/prewencji

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (OKRES PREWENCJI): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (OKRES KARENCJI):
pszenica, jęczmień – nie dotyczy
rzepak ozimy- 56 dni

Dostępne opakowania

1 l, 5 l, 10 l

Okres ważności

2 lata

Pliki do pobrania