Fungicyd Cuproxat 345 SC

Preparat jest koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka, chmielu oraz roślin sadowniczych i warzywnych przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi.

Środek Cuproxat 345 SC jest przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych i ręcznych.

Zawartość substancji czynnej

miedź (w postaci trójzasadowego siarczanu miedziowego) – 190 g/l

Aquatic-pollut-red

Zakres stosowania, terminy i dawki

rośliny rolnicze

Uprawa Choroba Zalecenia Dawka
ziemniak zaraza
ziemniaka
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Większą ilość wody stosować na plantacjach silnie wyrośniętych. Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub wgłębnym Cuproxat 345 SC stosować przemiennie z innymi fungicydami kontaktowymi, nie częściej niż 6 razy w sezonie wegetacyjnym.
5 l/ha
chmiel mączniak
rzekomy
chmielu
Środek stosować profilaktycznie
lub z chwilą wystąpienia pierwszych
objawów choroby
w zalecanych terminach.
Zalecane stężenie: 0,5% (0,5 litra środka w 100 litrach wody) w następujących dawkach:
Pierwszy zabieg wykonywać po naprowadzeniu chmielu na przewodniki.
Zalecana dawka: 3-5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 600-1000 l/ha.
Drugi zabieg wykonywać  po osiągnięciu przez chmiel siatki:
Zalecana dawka: 7,5-10 l/ha.
Zalecana ilość wody: 1500-2000 l/ha.
Trzeci zabieg wykonywać
na początku zawiązywania szyszek.
Zalecana dawka: 12,5-15 l/ha.
Zalecana ilość wody: 2500-3000 l/ha.

rośliny sadownicze

Uprawa Choroba Zalecenia Dawka
jabłoń parch jabłoni Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Środek zalecany do pierwszego zabiegu na początku wegetacji nie później niż do okresu zielonego pąka, ze względu na możliwość spowodowania poparzeń. Stosować nie częściej niż 3 razy w sezonie wegetacyjnym.
3 l/ha
grusza zaraza ogniowa Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Środek stosować nie częściej niż 3 razy w sezonie wegetacyjnym.
3 l/ha – w okresie
nabrzmiewania pąków, na początku i w pełni kwitnienia oraz po zbiorze owoców,
2 l/ha – w okresie
wzrostu owoców.

rośliny warzywne

Uprawa Choroba Zalecenia Dawka
ogórek
(w gruncie)
bakteryjna
kanciasta
plamistość,
mączniak
rzekomy
Zalecana ilość wody: 600-700 l/ha.
Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub zapobiegawczo w okresach spodziewanego zagrożenia wystąpienia mączniaka rzekomego.Należy stosować 2-3 zabiegi w sezonie wegetatywnym co 7-10 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
4 l/ha
pomidor
(w gruncie)
bakteryjna
cętkowatość
zaraza
ziemniaka
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku większego zagrożenia chorobami.
Zalecana ilość wody: 700-800 l/ha.
Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, następne 2 zabiegi co 7-10 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
3-4 l/ha.

UWAGA

Środek stosować przemiennie z fungicydami, należącymi do innych grup chemicznych.

Środki ostrożności, okres karencji/prewencji

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających w przypadku stosowania środka w dawce równej lub wyższej niż 4,87 l/ha w uprawie chmielu, środka nie stosować:

  • na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
  • w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek (spadź lub kwitnące rośliny w miejscu stosowania środka).

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
od zbiorników i cieków wodnych o szerokości:

  • 1 m w przypadku opryskiwaczy polowych,
  • 3 m w przypadku opryskiwaczy sadowniczych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo o szerokości:

  • 1 m w przypadku opryskiwaczy polowych,
  • 3 m w przypadku opryskiwaczy sadowniczych.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA

(okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ

(okres zapobiegający zatruciu):
Jabłka, gruszki, ogórki (w uprawie polowej), pomidory (w uprawie polowej), chmiel – nie dotyczy

W przypadku stosowania środka w dawce powyżej 4, 87 l/ha w uprawie ziemniaka – 30 dni

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ

(okres karencji):
Ziemniaki, chmiel, ogórki (w uprawie polowej), pomidory (w uprawie polowej) – 7 dni
Jabłka, gruszki – 14 dni

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI

(okres karencji dla pasz): nie dotyczy

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:

nie dotyczy

Pozostałe informacje

PRZECHOWYWANIE

  • Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
  • Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0˚C i nie wyższej niż 35˚C.
  • Chronić przed dziećmi.
  • Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Dostępne opakowania

1 l, 5 l

Okres ważności

2 lata

Pliki do pobrania